Vastuullisuus SYK:ssa

SYK:n vastuullisuudelle tunnistettiin kolme pääteemaa:

vastuu yhtiön omasta toiminnasta vastuu yhtiön omasta toiminnasta
vastuu asiakasta kohtaan vastuu asiakasta kohtaan
vastuu yhtiön hallinnoimasta kiinteistövarallisuudesta vastuu yhtiön hallinnoimasta kiinteistövarallisuudesta

Kiinteistöomaisuuden vastuullinen kehittäminen on toimintamme ytimessä

Kiinteistönomistajana SYK:n tärkeintä vastuullisuutta on kiinteistöjen kehittäminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Vastaamme siitä, että asiakkaillamme on käytettävissään tarkoituksenmukaiset ja terveelliset tilat. Tähtäämme siihen, että kiinteistömme ovat pitkällä aikavälillä kestäviä niin ihmisten, ympäristön kuin taloudenkin näkökulmasta.

Vain käytössä olevat rakennukset tuottavat lisäarvoa yhteiskunnalle ja ovat siten niiden rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi tehtyjen panosten arvoisia. Kampustemme vetovoimaisuuden kehittäminen onkin tärkeää myös vastuullisuuden näkökulmasta. Haluamme kampustemme olevan houkutteleva ja tiivis osa elinvoimaisia kaupunkeja.

Investoimme voimakkaasti kehitystyöhön, erityisesti oppimisympäristöjen kehittämiseen. Haluamme osaltamme taata ihmiselle mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen, joka on nopeasti muuttuvassa maailmassa ja yhteiskunnassa menestymisen edellytys. Pyrimme siihen, että kaikilla kampuksillamme käyvillä on mahdollisuus kokea siellä positiivisia elämyksiä niin ammatillisesti kuin henkilökohtaisessakin mielessä.

Tilankäytön tehostaminen on vastuullista sekä taloudellisesta että ympäristön näkökulmasta. Toisaalta olemme tunnistaneet oppimisen myös sosiaalisena tapahtumana. Hyödynnämmekin usein vajaakäyttöisiksi jäävät tilat muuntamalla ne yhdessä oppimista tukeviksi ryhmätyötiloiksi.

Vastaamme siitä, että asiakkaillamme on käytettävissään tarkoituksenmukaiset ja terveelliset tilat.

Yhteistyö kumppanien kanssa

Olemme pieni asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminta perustuu luotettaviin kumppanuuksiin. Kumppaniverkostomme koostuu sadoista yhteistyökumppaneista, joista merkittävimpiä ovat yliopistot, rakennusliikkeet, kiinteistöhuoltoyhtiöt, konsulttiyhtiöt, rahoittajat, vuokrausalan toimijat sekä asiantuntijaorganisaatiot.

Ennen uusien hankkeiden aloittamista varmistamme, että uudet kumppanit toimivat vastuullisesti. Arvioinnissa korostuvat taloudellinen vastuu ja ympäristövastuu. Varmistamme, että yritys huolehtii veronmaksusta ja työnantajamaksuistaan, ja ettei se aiheuta ympäristöriskejä.

Vuonna 2016 laajensimme kumppanuusverkostoamme uusille liiketoiminta-alueille, kuten avaimet käteen -tilanvuokraukseen. Lisäksi syvensimme yhteistyötämme nykyisten kumppanien kanssa.

Kehitämme toimialaamme panostamalla merkittävästi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, joka vie kiinteistö- ja rakennusalaa eteenpäin. Samoin edistämme kokeilukulttuuria yliopistojen kanssa vuosittain toteutettavilla demohankeohjelmilla.

Vastuullisuusraportointi

Olemme vahvistaneet kestävän kehityksen periaatteita toiminnassamme vuodesta 2011 eli käytännössä koko yhtiön olemassa olon ajan. Vastuullisuusraportointiamme olemme kehittäneet vuodesta 2013 alkaen.

Raportoinnin tavoitteena on edistää toimintamme avoimuutta, lisätä mahdollisuuksia vertailuun toimialan piirissä ja parantaa tärkeimpien asioiden seurantaa. Pyrimme myös tunnistamaan toimintaamme liittyviä ja sidosryhmiä kiinnostavia tekijöitä, joiden kautta pystymme vahvistamaan positiivisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan, talouteen ja ympäristöön.

Teemme lisäksi vertailuja kiinteistöliiketoiminnan muiden toimijoiden vastaaviin raportteihin ja pyrimme vuorovaikutukseen, jotta voisimme yhteisesti kehittää vastuullisuutta toimialan sisällä.

Osallistumme myös toimialamme vastuullisuuskeskusteluun yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Olemme kiinnostuneita myös uusista raportointimalleista. Vuoden 2017 aikana perehdymme muun muassa KTI:n ja RAKLI:n kehittämään suomalaiseen kiinteistöalan yritysvastuuraportointisuositukseen. Jatkossa aiomme osallistua FIBS-yritysvastuuverkoston toimintaan tavoitteenamme saada sitä kautta uusinta tietoa vastuullisen yritystoiminnan kehittämisestä.

10 suurinta yhteistyökumppania vuosilta 2010 – 2016 liikevaihdolla mitattuna

NCC Rakennus Oy
SRV Rakennus Oy
ISS Palvelut Oy
Lemminkäinen Talo Oy
YIT Rakennus Oy
TKS-Nord Rakentajat Oy
Skanska Talonrakennus Oy
Are Oy
Lujatalo Oy
KTC Group Oy

SYK:n vastuullisuuden ulottuvuudet

SYK:n vastuullisuuden ulottuvuudet

Tilankäytön tehostaminen on vastuullista sekä talouden että ympäristön puolesta.

Ari-Pekka Lassila kehittää kestävän kehityksen tavoitteita ja mittareita

Lue lisää