Yhteiset tilat ovat kilpailuvaltti Turussa

Turussa yliopistot tekevät sujuvasti yhteistyötä yli kielirajojen – pian myös uudessa monikäyttäjärakennuksessa. Toimivat tilat vetävät puoleensa niin opiskelijoita kuin tutkijoitakin.

Turun yliopisto ja Åbo Akademi tekevät yhteistyötä monilla eri tasoilla, koulutus- ja tutkimusyhteistyöstä laitehuoltoon ja alueelliseen vaikuttamistyöhön. Yhteistyöhön osallistuvat usein myös muut alueen korkeakoulut.

– Emme lähde sooloilemaan sellaisissa tilanteissa, joissa saamme enemmän aikaan yhdessä. Välillä teemme yhteistyötä keskenämme, välillä meitä on useampi mukana, toteaa Åbo Akademin hallintojohtaja Ulla Achrén.

Yhteisiä tilojakin on käytössä, muun muassa yliopistorakennus Agorassa, joka palvelee Turun yliopiston tulevaisuuden teknologioiden laitosta ja Åbo Akademin IT-laitosta. Rakennuksessa toimitaan molemmilla kotimaisilla sekä englanniksi. Tavoitteena on, että jokainen pystyy käyttämään omaa äidinkieltään yhteisissäkin tiloissa.

– Voi yhteistyötä tehdä kauempaakin, mutta kyllä yhteiset tilat helpottavat sitä. Silloin syntyy myös kohtaamisia ja törmäämisiä, joita ei muuten tulisi, sanoo Turun yliopiston palvelujohtaja Päivi Mikkola.

Myönteisiä kokemuksia

Sekä Achrénin että Mikkolan mukaan kokemus on osoittanut, että tilojen yhteiskäyttö on toimivaa ja tehokasta.

Turun yliopisto on päässyt kokemaan yhteiskäytön mahdollisuudet muun muassa Medisiina D -monikäyttäjärakennuksessa. Yliopisto muutti rakennukseen viime vuonna yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

– Kaikki on sujunut erittäin hyvin, paremmin kun osattiin ajatellakaan. Käyttäjät pitävät todella rakennuksesta, ja he ovat oppineet yhteisiä pelisääntöjä – esimerkiksi, miten tiloja varataan, Mikkola kertoo.

Åbo Akademilla on yhteisiä tiloja Turun yliopiston lisäksi myös ammattikorkeakoulu Novian kanssa.

Vuonna 2021 Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyö syvenee vielä piirun verran, kun yliopistot saavat yhteiskäyttöön SYK:n parhaillaan rakennuttaman Aurumin. Rakennuksen pääkäyttäjinä ovat Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta sekä Turun yliopiston kemian laitos. Peruskivi muurataan toukokuussa.

Sekä Mikkola että Achrén odottavat ensisijaisesti uudenaikaisia ja asianmukaisia tiloja.

– Lisäarvona tulee se, että olemme samassa rakennuksessa åbolaisten kanssa. Kemistien mielestä iso juttu on myös laitekeskuksen sijoittaminen samaan rakennukseen, Mikkola sanoo.

– Kyse on resursseista, ei pelkästään rakkaudesta, kiteyttää Achrén.

Toimivat tilat ovat kilpailuvaltti

Uudet tilat tuovat kuitenkin uusia mahdollisuuksia. Mikkola uskoo, että ristiin opiskelu yleistyy. Yhdyskäytävää pitkin pääsee myös Turun yliopiston fysiikan laitokselle.

Achrén nostaa puolestaan esille tilojen tuoman kilpailuedun. Toimivat tilat ovat valtti sekä tutkijoita että opiskelijoita rekrytoitaessa.

– Opiskelijat tietävät minkälaista koulutusta ja opetusta he haluavat. Se, minkälaisissa tiloissa olemme ja minkälaiset laitteet meillä on käytössä, merkitsee paljon.

Tutkijoille yhteistyö yli yliopistorajojen on arkipäivää, mutta Achrénin ja Mikkolan mukaan sen arvo on tiedostettu paremmin viime vuosina esimerkiksi rahoitusta myönnettäessä. Yhdessä yliopistot tähtäävät korkealle.

– Meillä on tavoitteena yhteinen Nobel-palkinto, Achrén lohkaisee.

– Se on vain ajan kysymys, Mikkola täydentää.

TEKSTI: Susanna Rapp