Linnanmaan tilaratkaisut kehitettiin yhdessä

Oulun ammattikorkeakoulu muutti vuonna 2020 peruskorjattuihin tiloihin Linnanmaan kampukselle. Tilasuunnittelun keskiössä oli CO-SYK-yhteiskehittämisen malli, joka osallisti projektiin henkilöitä läpi käyttäjäryhmien. Rakennushanke valmistui aikataulussa ja onnistui yli odotusten.

Oulun ammattikorkeakoulun (OAMK) tilat Raksilassa ja Kotkantiellä olivat tulossa elinkaarensa päähän. Perusteellisen kartoituksen jälkeen korkeakoulun tilat päätettiin yhdistää yhdelle kampukselle, Linnanmaalle.

– Linnanmaan kampuksella oli yliopistolta vapautuneita tiloja, jotka olivat peruskorjattavissa meidän tarpeisiimme. Lisäksi yliopiston läheisyys oli merkittävä tekijä: kun olemme lähekkäin, voimme ketterämmin toteuttaa yhteisiä projekteja, kertoo vararehtori Jyrki Laitinen Oulun ammattikorkeakoulusta.

Uudistetut tilat valmistuivat vaiheittain vuoden 2020 aikana. Tammikuussa ensimmäisenä käyttöönotettiin informaatioteknologian koulutusohjelmalle suunnitellut tilat, kesällä ammattikorkeakoulun kaikki loput tilat olivat valmiita.

Lähtökohtana tilojen käytön tehostaminen

Siirtyminen yhdelle kampukselle tarkoitti myös kokonaisneliömäärän puolittumista. Koska tilat pienivät, vaati se kokonaan uutta tilakonseptia. Suunnittelussa huomioitiin alusta lähtien tulevaisuuden tilatarpeet modernille oppimiskäsitykselle.

– Näkyvä muutos opetustiloissa on esimerkiksi isojen luentosalien väheneminen. Näistä on siirrytty tiimimuotoista työskentelyä tukeviin joustaviin ja muunneltaviin yhteistiloihin. Myös digitaalisuus on noussut yhä keskeisemmäksi osaksi opetusta, mikä piti myös huomioida tilasuunnittelussa. Tilojen täytyy olla muuntojoustavia, jotta ne palvelevat hyvin myös tulevaisuuden tarpeita, kertoo asiakkuuspäällikkö Elina Hulkkonen Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:stä (SYK).

Yhteiskehittäminen avainasemassa alusta alkaen

Projektin kantava tekijä oli yhteiskehittäminen. Hankkeessa hyödynnettiin CO-SYK-yhteiskehittämisen mallia, jonka tarkoituksena on varmistaa, että suunnitellut tilat tukevat käyttäjän toimintaa nyt ja tulevaisuudessa.

– Prosessina CO-SYK-toimintamalli oli aivan erinomainen. Toimintamallin ansiosta koko projekti, keskustelu ja ideoinnit onnistuivat mainiosti. Vaikka projekti oli hyvin osallistava, ei se silti tuntunut raskaalta. Jossain vaiheessa sanoin tottuneeni siihen, että rakennusprojekteissa tulee aina jokin ongelma. Meillä ongelmia ei näkynyt, kiittelee Laitinen.

Yhteiskehittämällä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen. Heti alusta asti suunnitteluun osallistettiin tilojen käyttäjiä, joilta saatiin arvokasta käyttäjätietoa. Suunnittelu piti sisällään erilaisia käyttäjäpalavereja, työpajoja, pop-uppeja, seminaareja ja tietoiskuja. SYKin roolina oli johtaa projektia, toimia yhteiskehittämisessä fasilitoijana ja rakennuttamisen asiantuntijana.

– Mieleeni on jäänyt esimerkiksi Tilat, Minä ja Me -seminaari, joka järjestettiin diginä huhtikuussa 2020. Seminaarissa puheenvuoron käyttivät SYKin rakennushankkeen asiantuntijat, jotka kertoivat mm. yhteiskehittämisen ja kestävän kehityksen huomioimisesta projektin aikana sekä rakentamisen laadusta. Puheenvuoron sai myös informaatioteknologian yksikön edustaja, joka pääsi jakamaan hyviä vinkkejä ja käyttäjäkokemuksia muutosta ja tiloista, kertoo Hulkkonen.

Erityisesti kolme asiaa johtivat projektin onnistumiseen: rakentaminen ilman suurempia ongelmia, säännönmukaiset ja hyvin valmistellut kokoukset korkeakoulun hallinnolla sekä tiivis ja vuorovaikutteinen keskustelu toimijoiden välillä läpi koko projektin.

–Jokaisen osallistujan toiveita aidosti kuunneltiin. Lisäksi työpajat pehmensivät maaperää hyvin ja olivat tärkeitä projektin aikana, kiteyttää Laitinen.

Tilat odottavat vielä opiskelijoita

Linnanmaan kampuksen peruskorjaushanke päättyi kesällä 2020, kun viimeisetkin tilat luovutettiin Oulun ammattikorkeakoulun käyttöön. Samaan aikaan koronapandemia rajoitti tilojen käyttöä ja kokoontumismääriä. Syksyllä 2020 uudistetut tilat olivat vain osittain käytössä.

– Maailma varmasti muuttuu pandemian seurauksena, ja tulevaisuuden kuva on hetken aikaa hämärtynyt. Meillä on kuitenkin muuntojoustavat ja houkuttelevat tilat, joten uskomme, että kun kampukselle taas pääsee, nämä tilat palvelevat meitä hyvin ja opiskelijat ovat tyytyväisiä tiloihin ja kokoontumismahdollisuuteen. Joka tapauksessa odotan innolla keskusteluja SYKin kanssa tulevaisuuden kampuskehityksestä, pohtii Laitinen.

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020