Ari-Pekka Lassila

Teekkarina taloon tullut Ari-Pekka Lassila on SYK:n kestävän kehityksen ekspertti.

Ympäristöinsinööri Ari-Pekka Lassila tuli SYK:iin kesätöihin vuonna 2011 – ja jäi sille tielleen.

Viihtymistä on edesauttanut hyvä tekemisen ilmapiiri.

– Toiminta meillä on avointa ja hierarkia matala. Täällä uskaltaa olla oma itsensä. Työporukka on yhtiön kokoon nähden pieni ja tiivis. Tiedämme tehtävämme ja ymmärrämme, miten työpaikkamme systeeminä toimii, Ari-Pekka eli A-P kehuu.

Vuonna 2016 A-P:n piti kiireisenä uuteen strategiakauteen liittyvä kestävän kehityksen strateginen hanke, jonka koordinointi on hänen vastuullaan. SYK:n tavoitteena on tunnistaa sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen jalanjälkensä sekä vaikuttaa merkittävästi kaikkiin kolmeen jalanjälkeen.

Osana hanketta A-P kiersi kesällä kaikki SYK:n omistamat kampukset ja haastatteli niillä vuokralaisina olevien korkeakoulujen edustajia. Tavoitteena oli kartoittaa yliopistojen kestävän kehityksen tilannetta sekä selvittää niiden tarpeita ja toiveita kiinteistönomistajaa kohtaan.

– Yhteistyössä muiden kanssa pystymme merkittävästi edistämään kestävää kehitystä. Teemmekin yhteistyötä sidosryhmiemme, kuten palveluntuottajien, yliopistojen ja muiden asiakkaidemme kanssa, jotta pääsemme kestävässä kehityksessä entistä korkeammalle tasolle, A-P sanoo.

Kävi ilmi, että yliopistot eivät juurikaan ole asettaneet kestävälle kehitykselle konkreettisia tavoitteita tai mittareita.

– Kestävä kehitys mainitaan kuitenkin usein yliopistojen strategioissa. Haluammekin osaltamme tukea asiakkaidemme kestävää toimintaa. Meillä on yhteinen päämäärä eli kestävän kehityksen edistäminen kampuksilla. On vain löydettävä oikeat polut kohti yhteistä rastia.

Vuonna 2016 A-P paneutui myös kestävän kehityksen tavoitteiden ja mittarien kehittämiseen.

– Kehitimme toimintaamme sopivan päästölaskennan, joka huomioi alueelliset erot. Toimimme hyvin eri puolilla Suomea, minkä vuoksi ostamamme energian alkuperä vaihtelee. Otimme lisäksi päästötiedot mukaan kuukausittain asiakkaillemme toimitettaviin kulutusraportteihin, joita kehitimme muutenkin entistä lukijaystävällisemmiksi.