Toimitusjohtajan terveiset

Vuonna 2016 käynnistyneen uuden strategiajakson aikana tavoitteenamme on nivoa yliopistokampukset entistä tiiviimmin osaksi ympäröivää talousaluetta.

Vuosi 2016 oli SYK:ssa vilkas vuosi. Asiakaskuntamme kasvoi ja monipuolistui edelleen. Käynnistäessämme toimintaamme vuonna 2010 meillä oli kymmenen asiakasta. Nyt palvelemme noin sataa eri asiakasta – paitsi yliopistoja myös yrityksiä.

Käynnistimme yhtiömme toiminnan toisen strategiajakson, kun hallitus hyväksyi uuden strategian vuosille 2016–2019. Uudella kaudella korostamme entistäkin enemmän yliopistokampusten integroimista tiiviisti niitä ympäröivään talousalueeseen.

Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan muun muassa elinikäisen oppimisen mahdollistavia rakenteita ja palveluja. Oppimistiloja on pystyttävä hyödyntämään nykyistä tehokkaammin ja ekologisemmin. Näin opetusresursseja pystytään hyödyntämään laaja-alaisesti ja toimintaympäristön muutoksissa.

Uudistamme organisaatiotamme, jotta pystymme vastaamaan yliopistojen tilankäytön tiivistymisen ja koulutusalakohtaisten rakennejärjestelyjen aiheuttamaan haasteeseen. Kampuksilta vapautuu tilaa uusille vuokralaisille, ja asiakaskunnan monipuolistuminen kannustaa meitä uudistamaan toimintatapojamme ja prosessejamme.

Uuden strategian mukaiset toimet käynnistyivät heti alkuvuodesta muun muassa uuden organisaatiomallin suunnittelulla. Vuokraustoiminta eriytetään vuonna 2017 omaksi toiminnokseen, joka vastaa tilojen vuokrausasteesta ja liiketoiminnan kehittämisestä kampuksilla.

Vuonna 2016 asiakaskuntamme kasvoi ja monipuolistui edelleen.

Elävät kampukset vetävät puoleensa

Vuoden 2016 aikaansaannoksistamme merkittävimpiä on ammattikorkeakoulujen ja tietointensiivisten yritysten tuominen yliopistokampuksille. Yhä useampi kampuksistamme on nykyisin elävä ja vetovoimainen monikäyttäjäkampus.

Onnistumisemme on pantu merkille paitsi Suomessa myös maailmalla.

Tampereen teknillisen yliopiston kampuksella Hervannassa sijaitseva, elinkeinoelämää ja yliopistoyhteisöä yhdistävä Kampusareena palkittiin Property 600 minutes -tapahtumassa vuoden kiinteistöhankkeena. Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto-uudisrakennus on menestynyt maailmanluokan yliopistorakennuksena ja noussut Leesman-indeksin huipulle.

Vuoden 2016 aikaansaannoksistamme merkittävimpiä on ammattikorkeakoulujen ja tietointensiivisten yritysten tuominen yliopistokampuksille.

Lisää rakenneuudistuksia luvassa

Jatkossa toimintaympäristöämme ohjaa vahvasti taloustilanne. Tulevat vuodet tuovat mukanaan voimakkaasti yhteiskuntaamme muokkaavia rakenteellisia järjestelyjä. Vuonna 2010 voimaan tullut yliopistouudistus oli suuren mittakaavan rakennejärjestelyistä ensimmäisiä.

Uskon, että näemme jatkossa samankaltaista kehitystä myös sote-uudistuksessa, joka ainakin nyt näyttää etenevän kiinteistöomaisuuden osalta yliopistouudistusmallin mukaisesti.

Kampuksilla odotamme yliopistojen yhteistyön ammattikorkeakoulujen kanssa yhä tiivistyvän ja yhteistyön sektoritutkimuslaitosten kanssa lisääntyvän edelleen.

Siinä missä tutkimus ja kehittäminen on viime vuosina painottunut oppimisympäristöihin, jatkossa panostamme erityisesti tutkimusympäristöihin ja yritysyhteistyön kehittämiseen. Erinomainen esimerkki yrityslähtöisestä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta on Kampusareena-rakennuksemme, joka kokoaa saman katon alle sekä yliopiston että yritykset.

Vuodesta 2017 on odotettavissa mielenkiintoinen ja työntäyteinen. Meillä on meneillään isoja investointeja Turussa ja Lappeenrannassa. Myös suunnitelmat Oulun ammattikorkeakoulun siirtymisestä yliopistokampukselle tehdään pääosin vuoden 2017 aikana.

Lopuksi kiitän asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna. Myös henkilöstö on ansainnut tunnustusta sitoutumisestaan toimintamme kehittämiseen ja erinomaiseen asiakaspalveluun.

Mauno Sievänen

Mauno Sievänen
toimitusjohtaja