Henkilöstö

SYK Oy:n henkilöstö

Johtoryhmä 4 henkilöä
Assistentit 4 henkilöä
Asiantuntijat 14 henkilöä
Managerit (kampus-, asiakkuus- ja tekniset) 12 henkilöä, joista 2 ostopalveluna

Toimimme joustavassa ja ketterässä asiantuntijaorganisaatiossa.

SYK:n toiminnasta vastaa yhtiön liiketoiminnan kokoon nähden pieni, vain 32 työntekijästä koostuva asiantuntijaorganisaatio.

Haluamme pitää organisaation mahdollisimman joustavana ja ketteränä, sillä toimintamme perustuu yhteistyöhön ulkoisten kumppanien kanssa. Meille tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa rakennusyhtiöt, kiinteistöhuoltoyhtiöt ja rakennuskonsultit.

Organisaatiomme jakautui vuonna 2016 neljään tiimiin: asiakkuudet ja kampuskehitys, rakennuttaminen ja ylläpito, tutkimus ja kehitys sekä talous ja vuokraus.

Vuoden 2017 aikana organisoimme toimintaamme uudelleen. Vuokraustoiminta eriytetään omaksi toiminnokseen, joka vastaa tilojen vuokrausasteesta ja liiketoiminnan kehittämisestä kampuksilla.

Sukupuolijakauma v. 2016

Miehet Miehet 20 henkilöä
Naiset Naiset 12 henkilöä

Tuloksia ketterästi

Henkilöstöjohtaminen on SYK:ssa hyvin joustavaa ja epämuodollista. Tekeminen ja tulokset ratkaisevat. Koko henkilöstölle pidetään kehityskeskustelut vähintään kerran vuodessa ja niissä mm. määritellään yhdessä esimiehen kanssa vuosittain saavutettavat tavoitteet ja päämäärät.

Olemme pärjänneet erittäin hyvin erilaisissa työtyytyväisyyskyselyissä. Joka toinen vuosi teemme Työterveyslaitoksen Party-työtyytyväisyyskyselyn yhdessä kumppanimme Terveystalon kanssa. Vuonna 2016 tehdyn kyselyn mukaan työtyytyväisyys on hyvällä tasolla ja esimiestyö tuloksellista. Sisäisessä viestinnässä havaittiin parannettavaa, ja vuoden aikana olemme tehneet toimenpiteitä sisäisen viestinnän kehittämiseen.

Panostamme paljon työhyvinvointiin, sillä pienessä asiantuntijaorganisaatiossa kaikki työntekijät ovat arvokkaita. Henkilöstön vaihtuvuus onkin ollut erittäin pientä. Kehitämme muun muassa työergonomiaa räätälöidysti.

Meillä on Terveystalon kanssa kattava työterveyshuoltosopimus. Laadimme tavoitteet henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi ja terveyden edistämiseksi vuosittain yhdessä työterveyshuoltopalvelujen tuottajan kanssa. Järjestämme ehkäisevää tyky-toimintaa ja henkilöstökoulutuksia säännöllisesti ja tarvittaessa.

Henkilöstöä kannustetaan ylläpitämään ammatillista osaamistaan kouluttautumalla. Vuonna 2016 henkilöstölle järjestettiin myös hätäensiapu- ja turvallisuuskoulutusta.

Työsuhde-etuihin lukeutuvat lounas- ja liikuntasetelit. Koko henkilöstö kuuluu kannustinpalkkiojärjestelmän piiriin.

Toimintamme perustuu yhteistyöhön ulkoisten kumppanien kanssa.

Sisäinen viestintä

Sisäisen viestinnän pääkanavat ovat henkilöstöpalaverit ja intranet.

Kerran kuussa pidettäviin henkilöstöpalavereihin voi osallistua joko paikan päällä Tampereella tai videoyhteyden välityksellä. Interaktiivisessa palaverissa käydään läpi yhtiön ajankohtaiset asiat.

Uudistimme intranetimme syksyllä 2016. Kaikilla sykkiläisillä on oikeus ja velvollisuus päivittää Ilmari-intranetiä. Ohjelman käyttö onkin aktiivista. Vakioaiheita ovat muun muassa hallituksen päätökset ja johdon linjaukset.

Henkilöstön määrä 2010–2016

Ari-Pekka Lassila kehittää kestävän kehityksen tavoitteita ja mittareita

Lue lisää