Kampusten kehittäminen

Eläväinen korkeakoulukampus on tärkeä kaupungin vetovoimalle.

SYK on suuri alueellinen vaikuttaja kaikissa pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa yliopistokaupungeissa. Kampuskehittämisessä lähtökohtamme on kampus osana kaupunkia -ajatus. Tavoitteemme on, että kampukset saatetaan osaksi kaupunkirakennetta.

Kampusten elävöittäminen onnistuu tuomalla niille liike-elämää, palveluita ja asuntoja sekä varmistamalla hyvä julkisen ja kevyen liikenteen saavutettavuus.

Tuemme korkeakoulujen toimintaa kehittämällä kampuksista vetovoimaisia ja kestäviä oppimis- ja innovaatioympäristöjä, jotka tukevat asiakkaiden menestymistä kovassa kansainvälisessä kilpailussa ja edistävät seutukunnan elinvoimaisuutta.

Kampusstrategiat siirtyvät kaavoituksen aikakauteen

Vuonna 2016 saimme päätökseen nelivuotisen projektin, kun kullekin kampukselle valmistui oma kampusstrategiansa. Kampusstrategiat luovat perustan tulevaisuuden kampusten maankäytölliselle ja toiminnalliselle kehitystyölle. Seuraavaksi kampusstrategioissa siirrytään kaavoituksen aikakauteen. Kaavoitustyö on jo aloitettu Joensuussa, Kuopiossa, Lappeenrannassa ja Oulussa.

Tutustu kampusstrategioihin

Vuoden 2016 kohokohtiin kuului kampusstrategiatyöhön pohjautuva Win Peaks -seminaari. Seminaari keräsi Helsinkiin yli satapäisen kutsuvierasyleisön, joka koostui valtakunnan ykköspäättäjistä, korkeakoulujen johdosta sekä muista yliopistokaupunkien aktiivisista toimijoista.

Seminaari toimi lähtölaukauksena Muurinmurtajat-kampuskiertueelle, jonka aikana kiersimme tapaamassa kaupunkien johtoa eri yliopistokaupungeissa. Tarkoituksena oli käydä keskustelua yhteisistä suuntaviivoista kampusten yhdistämiseksi ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja elinkeinoelämään.

Tartumme haasteisiin resurssiviisaasti

Kampuskehittämisen haasteena on oikeanlaisten konseptien löytäminen yliopistoilta vapautuviin tiloihin, jotta tilat saadaan täytettyä järkevästi pitkällä tähtäimellä.

Pyrimme ratkaisemaan haasteet resurssiviisaasti. Emme tee yhtään ylimääräistä uudisneliötä vaan saneeraamme mahdollisuuksien mukaan vanhaa – näin kannamme samalla vastuutamme kestävästä kehityksestä. Näemme kampuskehittämisen tulevaisuuden haasteista huolimatta positiivisena. Yritysten ja korkeakoulujen yhteistyö lisääntyy, kun yritykset alkavat yhä enenevässä määrin löytää kampuksille. Vuonna 2016 kampuksille tulivat muun muassa Terveystalo, Subway, Huawei ja Luonnonvarakeskus eli LUKE sekä Oulun ammattikorkeakoulu.

Yhteiskampuksesta hyötyvät kaikki

Yliopiston ja ammattikorkeakoulun läheisyys luo tutkimusta, jossa molemmat voivat keskittyä ydinosaamiseensa ja luoda näin uutta.

Lue lisää