Sidosryhmä­vuorovaikutus

Keskeiset sidosryhmämme ovat asiakkaat, omistajat, henkilöstö, päättäjät, kumppanit ja rahoittajat.

Asiakkaat

Asiakkaitamme ovat Suomen pääkaupunkiseudun ulkopuoliset yliopistot, kampuksillamme toimivat korkeakoulut, yritykset ja julkisyhteisöt sekä niiden tilojen käyttäjät.

Yliopistot ja korkeakoulut tehostavat tilankäyttöään, minkä seurauksena tiloja on vapautunut myös muille käyttäjille kuin yliopistoille. Tämä on laajentanut SYK:n asiakaspohjaa. Sama kehitys jatkuu tulevina vuosina.

Asiakkuuksien hoitaminen on osa SYK:n toimintaa ja strategisesti tärkeä funktio. Toiminnon avulla pyritään varmistamaan, että ymmärrämme kunkin asiakkaan toimintaa tukevat kampus- ja tilatarpeet ja että tarpeita vastaava kampus, tilat ja palvelut ovat asiakkaiden käytettävissä.

Vastuu asiakkaita kohtaan tarkoittaa etenkin tilojen pitämistä jatkuvasti niille määritellyssä, tarkoituksenmukaisessa kunnossa sekä tilojen kehittämistä niin, että ne vastaavat asiakkaidemme muuttuvia tarpeita. SYK tukee asiakkaidensa menestystä kehittämällä omistamistaan kiinteistöistä vetovoimaisia kampuksia.

Selvitämme asiakkaidemme tyytyväisyyttä toimintaamme vuosittain. Loppuvuodesta 2016 toteutetussa asiakastutkimuksessa vastaajat antoivat yhtiön toiminnalle asteikolla 1–5 keskiarvon 3,6. Vastaajista 25 prosenttia arvioi SYK:n toiminnan parantuneen viimeisen puolen vuoden aikana ja 95 prosenttia pitää yhtiön roolia kampusalueen kehittämisessä erittäin tai melko tärkeänä.

Omistajat

SYK:n omistajia ovat Suomen kymmenen pääkaupunkiseudun ulkopuolista yliopistoa (Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Lapin, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistot, Åbo Akademi sekä Lappeenrannan ja Tampereen teknilliset yliopistot) ja Suomen valtio, jonka omistusta edustaa Senaatti-kiinteistöt.

Omistajat vaikuttavat yhtiökokouksissa ja nimittävät hallituksen. Omistajat ovat oman alueensa tärkeitä vaikuttajia, joten SYK:n alueellinen vaikuttavuus on merkittävä. Yliopistot ovat paitsi SYK:n omistajia myös sen asiakkaita, minkä vuoksi yhteydenpito yliopistoihin on aktiivista.

Tuemme asiakkaidemme menestystä kehittämällä kiinteistöistämme vetovoimaisia kampuksia.

Viestintästrategiassa tunnistetut kohderyhmät

Asiakkaat

 • Yliopistot
 • Ammattikorkeakoulut
 • Yritykset
 • Yrityspalvelut
 • Tutkimuslaitokset
 • Opiskelijat
 • Tutkijat
 • Palveluntarjoajat / palveluyritykset

Kumppanit

 • Rakentamisen ja ylläpidon kumppanit
 • Kiinteistö- ja rakennusalan sidosryhmät
 • Palveluntarjoajat
 • Rahoittajat
 • Kansainväliset verkostot
 • Kiinteistönhoitoyhtiöt

Julkishallinto ja viranomaiset

 • VM, OKM, YM
 • Kansanedustajat
 • Maakuntien päättäjät
 • Kaupunkien päättäjät
 • Kaupunkien sivistystoimi
 • Museoviranomaiset
 • Rakennusvalvonta

Omistajat

Henkilöstö

Media

Pyrimme kumppaniemme kanssa pitkäjänteiseen yhteistyöhön.