Rakennuttaminen ja ylläpito

Tärkeimmät vuonna 2016 käynnistyneet rakennushankkeet

Verso-perusparannushanke<br />20 500 brm² Verso-perusparannushanke
20 500 brm²
Calonia-rakennuksen peruskorjaus<br />5 200 brm² Calonia-rakennuksen peruskorjaus
5 200 brm²
Päärakennuksen kirjaston muutos kielikeskuksen tiloiksi<br />5 061 brm² Päärakennuksen kirjaston muutos kielikeskuksen tiloiksi
5 061 brm²
Arkkitehtuurin tiedekunnan tilojen peruskorjaus<br />5 300 brm² Arkkitehtuurin tiedekunnan tilojen peruskorjaus
5 300 brm²

Olemme alueellisesti merkittävä investoija

Tavoitteenamme on kehittää terveellisiä, toimivia, turvallisia ja energiatehokkaita oppimis- ja tutkimusympäristöjä.

Hankkeiden suunnittelu perustuu joko asiakkaiden tilanmuutos- tai uudisrakennustarpeisiin tai rakennusten kuntoon perustuviin peruskorjaustarpeisiin. Peruskorjausten yhteyteen kytkemme mahdollisuuksien mukaan myös muita hankkeita, kuten opetusympäristön uudistamishankkeita tai tilanmuutoshankkeita. Näistä neuvottelemme yliopistojen kanssa.

Käytämme uudisrakennushankkeiden sekä suurten peruskorjaushankkeiden arviointiin BREEAM-luokitusta. BREEAM eli Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology on kokonaisvaltainen mittaristo, jolla seurataan kiinteistön ympäristövaikutuksia. Pisteytykseen vaikuttavat arviointikriteerit ovat johtaminen, terveys ja hyvinvointi, energia, liikenne, vesi, materiaalit, jätteet, maankäyttö, saastumisen ehkäisy ja innovaatiot.

Panostamme pitkäjänteiseen yhteistyöhön

Ylläpidossa periaatteenamme on suunnitelmallisuus sekä pitkäjänteinen yhteistyö osaavien paikallisten toimijoiden kanssa. Kampuksillamme sijaitsee historiallisesti ja arkkitehtonisesti arvokkaita rakennuksia, mikä tarjoaa ylläpitotoiminnoillemme haasteita.

Kampuksilla ylläpidosta vastaavat palvelutoimittajat kampusmanagerien ja teknisten managerien johdolla. Kiinteistöjen ylläpidossa keskiössä ovat rakennuskohtaiset huolto-ohjelmat, jotka toimivat huoltoyhtiöiden sopimusten perusteena. Huolto-ohjelman toteuttamisen lisäksi kiinteistöhuoltoyhtiöt hoitavat tarvittaessa tarpeellisia korjaustöitä kampusmanagereiden ja teknisten managereiden tilauksesta.

Seuraamme kiinteistöjemme tilaa sähköisen palvelupyyntöjärjestelmän avulla, jonka kautta kiinteistöjen käyttäjät voivat ilmoittaa mahdollisia ongelmia. Kiinteistöihin liittyviä ylläpitotarpeita kartoitetaan myös käyttäjien edustajien kanssa pidettävissä kuukausikokouksissa, joissa käydään läpi akuutteja kiinteistön huoltoon ja käyttöön liittyviä asioita. Isoimmat korjaukset ohjelmoidaan pitkän tähtäimen suunnitelmaan kuntoarvioiden perusteella. Kampusmanagerit ja tekniset managerit budjetoivat tarvittavat korjaukset vuosittain ja toteuttavat ne yhteistyössä huoltoyhtiöiden ja urakoitsijoiden kanssa.

Ostamme energiayhtiöiltä kaukolämpöä 13 kaupungissa eri puolilla Suomea. Koska ostoenergiankulutukseen liittyvät ympäristövaikutukset ovat merkittävä osa ympäristövaikutuksiamme, pidämme yhteistyötä energiayhtiöiden kanssa tärkeänä. Olemme muun muassa osallistuneet energiayhtiön päästökertoimien määritykseen liittyvän diplomityön ohjaamiseen asiakasnäkökulmasta. Olemme kiinnostuneita meille myytävän energian alkuperästä ja haemme jatkuvasti vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja painottaen kohteisiin, joissa on eniten parantamisen varaa. Päästöjä määritettäessä huomioimme energiayhtiöiden päästöjen vähentämiseksi tekemää työtä käyttämällä lämmölle paikallista päästökerrointa.

Vuonna 2016 investoimme uudisrakentamiseen, peruskorjauksiin ja nykyisten rakennusten laajennuksiin 95,8 milj. euroa.

Suuria hankkeita ympäri Suomea

Meitä työllistivät aiemmin alkaneet suuret hankkeet, kuten marraskuussa 2015 käynnistynyt Turun Medisiina D -uudisrakennushanke. Monikäyttäjärakennus Medisiina D:n peruskivi muurattiin toukokuussa, ja hanke jatkuu vuoden 2018 puoliväliin saakka.

Vuoden aikana valmistuivat lääketieteen uudisrakennus Arvo Tampereelle, Turun normaalikoulun peruskorjaus, Oulun Linnanmaan kampuksella toimintansa aloittaneelle Terveystalolle tehdyt tilamuutokset ja Oulun hammaslääketieteen uudisrakennus.

Vuoden 2016 lopussa meillä oli valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa 169 investointihanketta arvoltaan yhteensä 75 miljoonaa euroa ja investointivaiheessa 90 hanketta arvoltaan yhteensä 201 miljoonaa euroa.

Tärkeimmät vuonna 2016 valmistuneet rakennushankkeet
Arvo-uudisrakennus, Tampereen yliopiston. 60 M€
Turun yliopisto, Turun normaalikoulun peruskorjaus
n. 21 M€
Oulun yliopisto, Kontinkankaan kampus, Dentopolis (hammaslääketieteentilat)

n. 32 M€
Tampereen teknillinen yliopisto, päärakennuksen muutostyötn. 6 M€

Vuoden merkittävimmät suunnittelu- ja investointipäätökset rakennuttamisessa olivat Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun tilojen yhteiskäyttöä edistävä Verso-hanke, Turun yliopiston Calonia-rakennuksen peruskorjaushanke ja Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella tehdyt useat tilamuutoshankkeet.

Solmimme vuonna 2016 uuden TETS-energiantehokkuussopimuksen vuosille 2017–2025. Ryhdymme tavoittelemaan siihen liittyvää 7,5 prosentin energiansäästötavoitetta lämmönkulutukseen laatimalla ylläpidolle toimintasuunnitelman. Olemme aloittaneet kartoittamalla kampusten energiansäästöpotentiaalia. Käynnistimme ylläpidon johtamisjärjestelmän kehittämisen tavoitteenamme luoda dokumentoitu ja kuvattu johtamisjärjestelmä, joka sisältää toiminnan seurannan, raportoinnin ja auditoinnin.

Vuonna 2017 valmistuvia merkittäviä hankkeita ovat muun muassa Jyväskylän yliopiston päärakennuksen sisäilmakorjaus ja Tampereen yliopiston normaalikoulun G-osan peruskorjaus. Jatkamme kehitystyötä ylläpidon johtamisjärjestelmän ja toimintamallien parissa.

Rakennusten valmistumisvuodet neliömetreittäin ja prosentteina.

Rakennusten energian- ja veden- kulutukset sekä päästöt vuosilta 2013–2016

2016201520142013YksikköMuutos 2013-2016
Lämpöenergia, sääkorjattu141,2145,9146,5158,6kWh/brm²-11,0%
Sähköenergia102,999,8105,0107,5kWh/brm²-4,3%
Ostoenergian CO₂-päästöt (L+S)45,940,545,945,9kgCO₂/brm²-0,1%
Veden kulutus276,1292,1295,0267,2dm³/brm²3,3%

Turun normaalikoulu

”Tämähän on ihan eri talo!”

Upouusi, peruskorjattu Turun normaalikoulu avasi ovensa oppilaille tammikuun alussa. Rakennusta ei enää tunnista samaksi, niin paljon uudistuksia tehtiin onnistuneen urakan aikana.

Lue lisää