Rakennuttaminen ja ylläpito

Tärkeimmät vuonna 2017 käynnissä olleet rakennushankkeet

Verso-perusparannushanke<br />20 500 brm² Verso-perusparannushanke
20 500 brm²
Medisiina D<br />26 000 brm² Medisiina D
26 000 brm²
Arkkitehtuurin tiedekunnan tilojen peruskorjaus<br />5 300 brm² Arkkitehtuurin tiedekunnan tilojen peruskorjaus
5 300 brm²

Olemme alueellisesti merkittävä investoija

Tavoitteenamme on kehittää terveellisiä, toimivia, turvallisia ja energiatehokkaita oppimis- ja tutkimusympäristöjä.

Hankkeiden suunnittelu perustuu joko asiakkaiden tilanmuutos- tai uudisrakennustarpeisiin tai rakennusten kuntoon perustuviin peruskorjaustarpeisiin. Peruskorjausten yhteyteen kytkemme mahdollisuuksien mukaan myös muita hankkeita, kuten opetusympäristön uudistamishankkeita tai tilanmuutoshankkeita. Näistä neuvottelemme asiakkaiden kanssa.

Käytämme uudisrakennushankkeiden ja suurten peruskorjaushankkeiden arviointiin BREEAM-luokitusta. BREEAM eli Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology on kokonaisvaltainen mittaristo, jolla seurataan kiinteistön ympäristövaikutuksia. Pisteytykseen vaikuttavat arviointikriteerit ovat johtaminen, terveys ja hyvinvointi, energia, liikenne, vesi, materiaalit, jätteet, maankäyttö, saastumisen ehkäisy sekä innovaatiot.

Seuraamme hankkeiden ympäristövaikutuksia BREEAM-mittariston avulla.

Suuria hankkeita ympäri Suomea

Vuonna 2017 meitä työllistivät aiemmin alkaneet suuret hankkeet, kuten marraskuussa 2015 käynnistynyt Turun Medisiina D -uudisrakennushanke. Monikäyttäjärakennus Medisiina D:n peruskivi muurattiin toukokuussa 2016, ja hanke jatkuu vuoden 2018 puoliväliin saakka.

Vuoden 2017 lopussa meillä oli valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa 223 hanketta, joiden arvo oli yhteensä 241 miljoonaa euroa. Investointivaiheeseen oli edennyt 104 hanketta, joiden arvo oli kaikkiaan 201 miljoonaa euroa.

Rakennuttamisessa vuoden merkittävimmät investointipäätökset olivat:

  • Oulussa Linnanmaan kampuksella humanistisen tieteiden tiedekunnan ja kasvatustieteellisen tiedekunnan tilojen peruskorjaukset sekä Oulun ammattikorkeakoulun tilat
  • Itä-Suomen yliopiston laboratoriomuutokset Snellmania-rakennuksessa Kuopion kampuksella ja opettajakoulutuksen tilamuutokset Joensuun kampuksella
  • Oulun yliopiston prosessitekniikan tilamuutokset (vaihe 2) ja
  • Jyväskylän yliopiston Athenaeum-rakennuksen peruskorjaus.

Vuoden merkittävimmät suunnittelupäätökset koskivat Juslenia-uudisrakennusta ja Medisiina A-C:n peruskorjausta Turussa.

Vuoden aikana valmistuivat muun muassa Jyväskylän yliopiston päärakennuksen perusparannus ja korjaustyöt, Turun yliopiston Calonia-rakennuksen peruskorjaus, Oulun yliopiston prosessitekniikan tilamuutokset (vaihe 1) ja Itä-Suomen yliopiston Metria-rakennuksen peruskorjaus Joensuussa.

Vuoden 2018 aikana valmistuu useita huomattavia hankkeita, kuten Medisiina D -rakennus Turussa, Verso-hanke Lappeenrannassa, arkkitehtuurin tiedekunnan tilamuutokset Oulussa, humanististen tieteiden tiedekunnan ja kasvatustieteellisen tiedekunnan tilojen peruskorjaukset Oulussa, Itä-Suomen yliopiston laboratoriomuutokset Snellmania-rakennuksessa Kuopiossa ja Jyväskylän yliopiston Athenaeum-rakennuksen peruskorjaus.

Saimme Motivalta ja RAKLIta kunniamaininnan energiatehokkuustyöstämme kauden 2011-2016 TETS- eli Toimitilojen toimenpideoihjelma -työstämme liikekiinteistöissä. Uudelle TETS-kaudelle 2017-2025 lähdimme siis hyvistä lukemista.

Saimme kunniamaininnan energiatehokuuustyöstämme vuosina 2011-2016.

Saimme myös uusia BREEAM-kohteita sertifioitua vuoden aikana. BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmän Very Good -arvosanan saivat kohteistamme Jyväskylän Ruusupuisto-rakennus ja Medisiina D -rakennus suunnitteluvaiheestaan.

SYK palkittiin tammikuussa 2018 vuoden 2017 rakennuttajana. RAKLI ry:n raati perusteli valintaansa erityisesti pyrkimyksillämme kehittää rakennuttamista ja kiinteistöalaa kokeiluhankkeilla sekä kaupunkistrategiaa ja kiinteistöjohtamista yhdistävällä kampuskehittämisellä.

Rakennusten valmistumisvuodet neliömetreittäin ja prosentteina.

Rakennusten energian- ja veden- kulutukset sekä päästöt vuosilta 2013–2017

Vuosi20172016201520142013yksikköMuutos 2013–2017
Lämpöenergia, sääkorjattu147,9141,2145,9146,5158,6kWh/brm²-6,8 %
Sähköenergia106,3102,999,8105,0107,5kWh/brm²-1,1 %
Ostoenergian CO2-päästöt (L+S)43,145,943,045,945,9kgCO₂ /brm²-6,2 %
Veden kulutus263,4276,1292,1295,0267,2dm³/brm²-1,4 %

Oulun yhteiskampus syntyy yhdessä kehittämällä

Suuret muutokset voivat aiheuttaa rauhattomuutta. Tämän on pannut merkille Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Jouko Paaso, jonka johdolla Oamk muuttaa vuonna 2020 Oulun Linnanmaalle syntyvälle yhteiskampukselle. Kun uusien tilojen tulevat käyttäjät otettiin mukaan tilojen suunnitteluun, levottomuus muuttui luottamukseksi.

Lue lisää