Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa meille huolenpitoa ihmisistä ja ympäröivästä yhteiskunnasta rakennuksineen.

Rakennuttaminen

Toteutamme rakennushankkeita ja kehitämme kampusten palveluverkostoa yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Meille on tärkeää, että lopputulos palvelee käyttäjiä nyt ja tulevaisuudessa. Kiinnitämme huomiota siihen, että sekä uudisrakennukset että peruskorjatut rakennuksemme ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä.

Asiakkaillamme on myös omia ympäristö- ja kestävän kehityksen tavoitteita, ja haluamme omalta osaltamme tukea näitä. Yhteistyöllä on tässä suuri merkitys. Meillä kehitetyn yhteiskehittämisen prosessin avulla olemme päässeet suunnittelemaan tiloja mahdollisimman asiakaslähtöisesti yhdessä asiakkaiden kanssa.

Ymmärrämme kiinteistöjemme arvon ja kunnioitamme niiden asemaa kulttuuriperinnössä. Kun esimerkiksi toimintojemme painopisteen muututtua joudumme myymään kiinteistöjä, etsimme ostajan, joka arvostaa kiinteistöjä samaan tapaan ja haluaa kehittää niitä osana kaupunkiympäristöä.

Tutkimus ja kehitys

Visiomme on olla arvostetuin kampuskehittäjä Euroopassa. Tavoitteeseen päästäksemme panostamme aktiivisesti tutkimukseen ja kehitykseen. Haluamme ymmärtää maailmassa kiihtyvällä vauhdilla tapahtuvia muutoksia sekä niiden vaikutuksia liiketoimintaamme ja tuoda uusimmat mahdollisuudet asiakkaidemme käyttöön.

Yksi toimintaamme vaikuttava muutos liittyy oppimiskäsityksen uudistumiseen. Luennoimisesta ollaan siirtymässä ilmiöpohjaiseen ja tekemällä oppimiseen. Luokista ja luentosaleista pyritään tekemään entistä aktivoivampia. Samalla käsitys oppimistiloista laajentuu. Muun muassa auloja, käytäviä ja ravintoloita voidaan hyödyntää oppimisympäristöinä.

Tutkimus- ja kehityshankkeemme ovat saaneet kansainvälisesti merkittäviä tuloksia ja maailmanlaajuistakin tunnustusta. Muun muassa Kampusareena-konsepti on tunnustettu yhdeksi esimerkiksi hyvistä käytänteistä InnoBridge-hankkeessa, joka kuuluu EU:n Interreg-ohjelmaan. Pyrimme tekemään yhteisöille hyvää tuottamalla erilaisissa hankkeissa ja ohjelmissa uusia ja innovatiivisia käytänteitä kaikkien saataville.

Kampusareena-konsepti on nostettu esimerkiksi hyvistä käytänteistä EU:n Interreg-ohjelmaan kuuluvassa InnoBridge-hankkeessa.

Paikallisyhteisöt

Viime vuonna olimme tukemassa nuorten elämänhallinta- ja hyvinvointitoimintaa Nuorisopalvelu Balanssin kautta. Balanssi toimii yhteistyössä koulujen kanssa läpi Suomen ja opastaa nuoria henkisessä kasvussa ja pärjäämisessä.

Olemme valinneet joka vuosi tuettavaksi yhden kohteen. Valintakriteerinä on ollut koko Suomea hyödyttävä toiminta. Valintamme on usein kohdistunut lasten ja nuorten auttamiseen.

Paikallisesti pyrimme myös tekemään hyviä kulttuuritekoja sekä tukemaan luonnon monimuotoisuutta kampuksilla. Me ajattelemme, että pienetkin teot luonnon ja ympäristön hyväksi tuottavat ihmisille hyvää mieltä ja kauniista ympäristöstä nauttivat kaikki.

Asiakasyhteistyö

Asiakkaitamme ovat korkeakoulut ja kampuksilla toimivat yritykset ja muut organisaatiot. Vuonna 2017 liikevaihdostamme 94,1 prosenttia tuli yliopistoilta ja 5,9 prosenttia muilta asiakkailta.

Tuemme asiakaslupauksemme mukaisesti yliopistojen menestystä kehittämällä omistamistamme kiinteistöistä vetovoimaisia kampuksia. Asiakkuuksien hoitaminen on osa yhtiömme strategiaa, ja sen avulla pyrimme varmistamaan korkean asiakastyytyväisyyden.

Vuoden 2017 aikana uudistimme organisaatiotamme erottamalla asiakkuuksien ja palvelujen johtamisen omaksi toiminnokseen. Palkkasimme uusia työntekijöitä uuteen asiakkuuspäällikön tehtävään. Asiakkuuspäälliköt toimivat omilla asiakkuusalueillaan lähellä asiakkaita ja muita sidosryhmiä.

Selvitämme asiakkaidemme tyytyväisyyttä toimintaamme vuosittain. Samalla tutkimme yhtiön olemassaolon merkitystä sekä pyrimme tunnistamaan toiminnan kehittämiskohteita.

Teetimme loppuvuonna 2017 asiakastutkimuksen, johon saatiin kaikkiaan 95 vastausta. SYK:n kokonaiskeskiarvoksi asteikolla 1-5 muodostui 3,7. 98 prosenttia vastaajista piti rooliamme kampusalueen kehittäjänä melko tai erittäin tärkeänä, ja 20 prosenttia katsoi toimintamme parantuneen viimeisen vuoden aikana (2016: 25 %).

Selvitämme asiakkaidemme tyytyväisyyttä toimintaamme vuosittain.

Asiakasryhmien jakautuminen liikevaihdolla mitattuna 2017

Yliopistot 141,2 milj. €94,1 %
Muut8,9 milj. €5,9 %
Yhteensä150,1 milj. €100 %

Asiakasryhmien jakautuminen pl. yliopistot 2017

Kaupungit4,3 milj. €2,9 %
Valtio0,2 milj. €0,1 %
AMK:t0,3 milj. €0,2 %
Sairaanhoitopiirit1,0 milj. €0,7 %
Yritykset ja yksityishlöt3,1 milj. €2,1 %
Yhteensä8,9 milj. €5,9 %

Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia 2017

Tuotevastuu, terveellinen sisäilma

Terveellinen sisäilma kaikissa rakennuksissamme on meille erittäin tärkeä kunnia-asia. Yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa kehittämämme Sisäilmatoimintamalli on käytössä kaikilla kampuksillamme. Arvioimme sisäilmatoimintamallia ja sen kehittämistarpeita säännöllisesti asiantuntijoiden kanssa.

12/2017 tiloja 1,1 milj. m², joista

12/2016 tiloja 1,1 milj. m², joista

Kestävän kehityksen mittarit

 Vuosi 2017Vuosi 2016Yksikkö
Yritysvastuu
Yritysvastuu, hyväntekeväisyys1 kohde / vuosi1 kohde / vuosi
Henkilöstö ollut tuottamassa lisäarvoa sidosryhmille (esim. vapaaehtoinen luennointityö)2,401,9pv/vuosi/hlö
Sidosryhmien huomioiminen
Valmistuneita monikäyttäjäkohteita, uudisrakennukset 1kpl
Demokohteita yliopistoille96lukumäärä / vuosi
Yrityksen työllistävä vaikutus läpi Suomen välillisesti23502000hlötyövuotta
Turvallisuus
Hätäensiapukoulutetun henkilöstön määrä16 / 3516 / 32osall./koko henkilöstö
Turvallisuuskoordinaattori ja ohjeistus SYK työmailla100%100%%
Henkilöstön osaamisen kehittäminen
Henkilöstön koulutuspäivät / vuosi4,803,5pv/vuosi/ hlö
Henkilöstön määrä ja vaihtuvuus35 / 332 / 0määrä / uusia hlöitä
Työhyvinvointi
Työhyvinvointiin / hyvinvointikoulutukseen käytetyt päivät10,5pv/vuosi/hlö
Työtyytyväisyyskyselyn arvosana-3,9(asteikko 0 - 5)
Henkilöstön kehityskeskustelut100%100%pidetty %