Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Liiketoimintamme nojaa vahvasti tutkimukseen ja kehitykseen.

Visiomme on olla arvostetuin kampuskehittäjä Euroopassa. Tavoitteeseen päästäksemme panostamme aktiivisesti tutkimukseen ja kehitykseen. Pyrimme ymmärtämään maailmassa kiihtyvällä vauhdilla tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia liiketoimintaamme sekä tuomaan uusimmat mahdollisuudet asiakkaidemme käyttöön.

Haluamme olla kuten omistajamme: tutkimme ja kehitämme, opimme ja opetamme sekä vaikutamme kiinteistö- ja rakennusalan kehittymiseen laajemminkin.

Vuonna 2017 osallistuimme 300 000 eurolla noin 17 tutkimus- ja kehityshankkeeseen, joiden vuosivolyymi oli noin 5 miljoonaa euroa. Lisäksi investoimme noin 500 000 euroa yhdeksään demoprojektiin, joiden yhteenlaskettu arvo oli noin miljoona euroa. Hankkeissamme oli mukana kahdeksan osakasyliopistoa.

Vuoden aikana valmistui seitsemän projektia ja käynnistyi viisi uutta. Kymmenen projektia jatkuu vuoden 2018 puolella. Valmistuneissa omissa projekteissamme tutkittiin muun muassa opiskelija-asumista, keskustakampusten elävöittämistä sekä monikemikaaliherkkyyksiä ja sisäilmaoireita.

Toimintaamme vaikuttaa keskeisesti oppimiskäsityksen uudistuminen sekä kiinteistöliiketoiminnan palvelullistuminen ja digitalisaatio. Luennoimisesta ollaan siirtymässä ilmiöpohjaiseen ja tekemällä oppimiseen. Luokista sekä luento- ja harjoitustyösaleista pyritään tekemään entistä aktivoivampia, monikäyttöisempiä ja älykkäämpiä. Samalla käsitys oppimisympäristöistä laajentuu. Muun muassa auloja, käytäviä ja ravintoloita voidaan hyödyntää entistä monipuolisemmin myös oppimis-, työ- ja palveluympäristöinä.

Huomio digitalisaatioon

Digitalisaation merkitys liiketoimintamme tulevaisuudessa kirkastui vuoden aikana. Vuoden merkittävimät kehittämishankkeet olivat Virtuaalinen palveluympäristö (VIRPA C) ja sen jatkoksi syntynyt Digitaalisten käyttäjäpalvelujen ekosysteemihanke (Virpa D).

Kiinteistötoimialan monialaisessa VIRPA C -hankkeessa kehitämme uusia digitaalisia kiinteistöpalveluja yhdessä 15 yrityksen ja kolmen tutkimuslaitoksen kanssa. Mielenkiinnon kohteena ovat kiinteistöjen käyttäjäkokemukset, elinkaarenhallinta sekä uudet liiketoimintamallit. Meille SYK:ssa tämä merkitsee fyysisten ja digitaalisten alustojen sekä niitä hyödyntävien palveluiden kehittämistä. Olemassa olevat ja uudet palvelutuottajat voivat tarjota kiinteistöjen käyttäjille uudenlaisia palveluja muun muassa äänen- ja kuvantunnistusta sekä sensoritekniikkaa hyödyntämällä.

Loppuvuodesta sai rahoituspäätöksen VIRPA D -hanke, jossa kehitämme yhdeksän yrityksen ja kahdeksan tutkimusryhmän kanssa uusia digitaalisia käyttäjäpalveluita. Saman teeman tutkimista tukee myös Citytrack2-hanke, jossa luodaan paikkatietoon pohjautuvia palveluja monikäyttäjäympäristöissä ja yliopistokampuksilla liikkuville palveluiden käyttäjille.

Digitalisaation merkitys on kasvussa.

Verkottuminen ja kansainvälistyminen vahvistuvat

Tekesin linjan mukaisesti tutkimus- ja kehitystoiminnassa korostuvat erilaiset ekosysteemihankkeet, joissa yritykset tunnistavat uudenlaisia tutkimus- ja kehityskumppaneita ja joissa luodaan uutta erilaista osaamista yhdistämällä. Verkostoituminen lisää innovaatioita.

Olemme mukana 17:ssä Suomen innovaatiopolitiikan tavoitteita edistävässä, Tekesin rahoittamassa hankkeessa, mikä on kokoisellemme organisaatiolle merkittävä määrä.

Kansainvälisistä hankkeista RESTORE-hanke keskittyy kestävään kehitykseen.

Tutustuimme myös kiinteistöalaa varten kehitettyyn yritysvastuuraportointisuositukseen. Jatkossa aiomme osallistua FIBS-yritysvastuuverkoston toimintaan saadaksemme uusinta tietoa vastuullisen yritystoiminnan kehittämisestä.
IN-LEARN-hankkeessa tuemme asiakkaittemme koulutusvientiä kehittyviin maihin.

Olimme keskeisesti vaikuttamassa siihen, että Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) rakennustekniikan laboratorioon saatiin kiinteistökehittämisen professuuri syyskuussa.

Osallistuimme aktiivisesti EuroFM:n eli European Facility Managementin ja EuroCitiesin toimintaan ja asiantuntijamme esitelmöivät kansainvälisissä konferensseissa muun muassa Amsterdamissa, Bordeaux’ssa ja Madridissa. Olimme myös kertomassa Norjan opetusministeriölle, miten Suomessa kehitetään kampuksia.

Tulevaisuuden oppimis- ja työympäristötutkimuksen seurauksena paneudumme hankkeissamme yhä enemmän yhteiskehittämisen prosesseihin eli käyttäjien ottamiseen mukaan tilojen suunnitteluun.

Kehittämistä ja jalkauttamista demohankkeissa

Testaamme uusien ratkaisujen vaikuttavuutta ihmisten toimintaan ja kokemuksiin rakentamissamme demoympäristöissä. Samalla jalkautamme uusia ratkaisuja.

Demot ovat olemassa olevaan ympäristöön tehtäviä, pienen mittakaavan muutoksia, jotka ovat toteutettavissa kalenterivuoden aikana. Niissä voidaan kokeilla uusien tila- ja palveluratkaisujen sekä digitalisaation vaikuttavuutta toimintaan ja kokemuksiin. Vaikutuksia mitataan ennen muutoksia ja niiden jälkeen. Keräsimme aktiivisesti palautetta demoista, niin sisäympäristöolosuhteista kuin käyttäjäkokemuksista.

Vuonna 2017 investoimme runsaat 500 000 euroa yhteensä yhdeksään demoprojektiin. TTY:n Kampusklubin aluetta ja Oulun Tellus Innovation Arenan oppimis- ja yhteistyötiloja digitalisoitiin. Uusia tila- ja digitalisaatioratkaisuja kehitettiin TTY:n Civit-keskuksessa ja Itä-Suomen yliopiston Ihmisen Biologia (Biomed) -oppimisympäristössä. Jyväskylän Ruusupuisto-rakennuksen demossa testattiin ulkoalueiden hyödyntämismahdollisuuksia.

Työn alla ovat vielä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Verso Living Lab ja aulatilan äänimaailma sekä Turun yliopiston Medisiina D:n Tulevaisuuden ruokamaailma demot.

Työstimme yhteiskehittämisen toimintamallia kumppaneidemme kanssa työpajoissa. Toimintamalliin liittyvät valmennukset käynnistyvät vuonna 2018. Olemme jäsentäneet tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kehitysvaiheita organisaatiossamme ja virtaviivaistaneet toimintaamme. Oppivana organisaationa pyrimme jatkuvasti hyödyntämään myös asiakkaidemme, muun muassa yliopistojen, osaamista.

Testaamme uusien ratkaisujen vaikuttavuutta ihmisten toimintaan ja kokemuksiin demoympäristöissä.

SYK:n omat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanokset vipuvaikutuksineen

SYK:n demopanostukset