Henkilöstö

SYK Oy:n henkilöstö

Johtoryhmä 5 henkilöä
Assistentit 5 henkilöä
Asiantuntijat 16 henkilöä
Managerit (kampus-, asiakkuus- ja tekniset) 12 henkilöä, joista 3 ostopalveluna

Toimimme joustavassa ja ketterässä asiantuntijaorganisaatiossa.

SYK:n toiminnasta vastaa yhtiön liiketoiminnan kokoon nähden pieni, vain 35 työntekijästä koostuva asiantuntijaorganisaatio.

Haluamme pitää organisaation mahdollisimman joustavana ja ketteränä, sillä toimintamme perustuu yhteistyöhön ulkoisten kumppanien kanssa. Meille tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa rakennusyhtiöt, kiinteistöhuoltoyhtiöt ja rakennuskonsultit.

Organisaatiomme jakautui vuonna 2017 viiteen tiimiin: kampuskehitys ja markkinointi, rakennuttaminen, asiakkuudet ja palvelut, tutkimus, kehitys ja innovaatiot sekä liiketoiminnan hallinto.

Sukupuolijakauma v. 2017

Miehet Miehet 21 henkilöä
Naiset Naiset 14 henkilöä

Johtamisesta ketteryyttä

Henkilöstöjohtaminen on SYK:ssa joustavaa ja epämuodollista. Tekeminen ja tulokset ratkaisevat. Henkilöstömäärä kasvoi muun muassa organisaatiouudistuksen vuoksi. Johtoryhmä sai vahvistuksekseen asiakkuus- ja palvelujohtaja Samuel Koiviston, ja muita uusia työntekijöitä saimme vuoden aikana aiemmin yhtiömme konsultteina toimineista ammattilaisista.

Koko henkilöstölle pidetään kehityskeskustelut vähintään kerran vuodessa. Niissä muun muassa määritellään vuosittain yhdessä esimiehen kanssa yhtiön strategiasta johdetut henkilökohtaiset tavoitteet ja päämäärät.

Henkilöstöä kannustetaan ylläpitämään ammatillista osaamistaan kouluttautumalla. Henkilöstökokouksien yhteydessä pidetyissä tutkimusvarteissa jatkokouluttautuvat sykkiläiset ovat jakaneet omaa osaamistaan työtovereilleen.

Keväällä koko henkilöstö pääsi SYK:n henkilöstöpäivillä Helsingissä tutustumaan erilaisiin tilankäyttö- ja palveluratkaisuihin, jotka lisäsivät väkemme yleistietämystä alastamme. Virkistäytymistä ei myöskään unohdettu.

Kannustamme henkilöstöä kouluttautumaan.

Hyvinvointi luo tehokkuutta

Kaltaisessamme asiantuntijaorganisaatiossa jokaisen yksilön työpanos ja osaaminen ovat tärkeitä töiden tehokkuuden ja sujumisen kannalta. Siksi meille on tärkeää, että henkilöstömme voi hyvin. Henkilöstöön panostamisesta kertoo esimerkiksi vuoden 2017 aikana perustettu uusi henkilöstökoordinaattorin tehtävä. Henkilöstön lähtövaihtuvuus on myös ollut erittäin pientä.

Tampereen toimipisteemme muuttaessa uusiin toimitiloihin koko henkilöstö osallistui uuden työympäristön kehittämiseen. Erilaiset tarpeet otettiin suunnittelussa laajasti huomioon.

Meillä on Terveystalon kanssa kattava työterveyshuoltosopimus. Laadimme tavoitteet henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi ja terveyden edistämiseksi vuosittain yhdessä työterveyshuoltopalvelujen tuottajan kanssa. Järjestämme ehkäisevää tyky-toimintaa ja henkilöstökoulutuksia säännöllisesti sekä tarvittaessa. Työsuhde-etuihin lukeutuvat lounas-, kulttuuri- ja liikuntasetelit. Koko henkilöstö kuuluu kannustinpalkkiojärjestelmän piiriin.

Henkilöstön ehdotuksesta päätettiin loppuvuonna käynnistää henkilöstökerhotoiminta.

Meille on tärkeää, että henkilöstö voi hyvin.

Henkilöstön määrä 2010–2017

”Asiat pyörivät paremmin, kun väki voi hyvin”

Sykkiläisen Laura Stortzin näkökulmasta vuoden 2017 kohokohtia olivat muutto uusiin tiloihin ja organisaatiouudistus – sekä tietysti uusi työ henkilöstökoordinaattorina. Laura tekee töitä sen eteen, jotta työkaverit voisivat keskittyä täysillä omaan tekemiseensä.

Lue lisää