Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Liiketoimintamme tukipylväs: tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta.

Visiomme on olla arvostetuin kampuskehittäjä Euroopassa. Tavoitteeseen päästäksemme panostamme aktiivisesti tutkimukseen ja kehitykseen. Pyrimme ymmärtämään maailmassa kiihtyvällä vauhdilla tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia liiketoimintaamme sekä tuomaan uusimmat mahdollisuudet asiakkaidemme käyttöön.

Haluamme olla kuten omistajamme: tutkimme ja kehitämme, opimme ja opetamme sekä vaikutamme kiinteistö- ja rakennusalan kehittymiseen laajemminkin.

Vuonna 2018 osallistuimme 400 000 eurolla kuuteentoista (16) tutkimus- ja kehityshankkeeseen, joiden kokonaisvaikutus Business Finlandin ja kumppaneiden kanssa oli noin 8,5 miljoonaa euroa. Lisäksi investoimme yhdessä yliopistojen kanssa kuuteen demoprojektiin, joiden yhteenlaskettu arvo oli noin miljoona euroa, josta SYK:n osuus oli noin 540 000 euroa. Hankkeissamme oli mukana kahdeksan osakasyliopistoa.

Vuoden aikana valmistui seitsemän projektia ja käynnistyi kuusi uutta. Seitsemän projektia jatkuu vuoden 2019 puolella. Valmistuneissa omissa projekteissamme tutkittiin digitalisaatiota sekä liiketoiminnan että kiinteistöpalvelujen näkökulmasta. Lisäksi tutkittiin muun muassa sisäpaikannusta ja tehtiin alustavaa kartoitusta sähkön kysyntäjoustoon liittyen.

Toimintaamme vaikuttaa keskeisesti oppimiskäsityksen uudistuminen sekä kiinteistöliiketoiminnan palvelullistuminen ja digitalisaatio. Luennoimisesta ollaan siirtymässä ilmiöpohjaiseen ja tekemällä oppimiseen. Luokista sekä luento- ja harjoitustyösaleista pyritään tekemään entistä aktivoivampia, monikäyttöisempiä ja älykkäämpiä. Samalla käsitys oppimisympäristöistä laajentuu. Muun muassa auloja, käytäviä ja ravintoloita voidaan hyödyntää entistä monipuolisemmin myös oppimis-, työ- ja palveluympäristöinä.

Merkittävä digitalisaatio

Digitalisaation merkitys liiketoimintamme tulevaisuudessa kirkastui vuoden aikana. Keväällä päätettiin digitaalisiin kiinteistöpalveluihin liittynyt VIRPA C (Virtuaaliset kiinteistöpalvelut C) -tutkimushanke. Digipalveluiden parissa jatkamme kuitenkin käyttäjäpalveluihin keskittyvässä VIRPA D (virtuaaliset käyttäjäpalvelut D) -ekosysteemihankkeessa, jossa kehitämme yhdeksän yrityksen ja kahdeksan tutkimusryhmän kanssa uusia digitaalisia käyttäjäpalveluita. Eräänä teemana on tulevaisuuden ravintolamaailma, jota pilotoimme Medisiina D -uudisrakennuksessa Turussa yhdessä Sodexon kanssa.

Verkottuminen ja kansainvälistyminen korostuvat ekosysteemihankkeissa

Verkottuminen ja kansainvälistyminen nosteessa

Business Finland korostaa erilaisten ekosysteemihankkeiden merkitystä liiketoiminnan kehittämisessä yhteistyössä tutkimusosapuolien ja kumppaneiden kanssa. Verkostoituminen lisää innovaatioita. Meille tämä merkitsee verkottumista myös kansainvälisesti tutkimusprojekteissa.

Kansainvälisistä hankkeista RESTORE-hanke keskittyy kestävään kehitykseen.  Restoressa tarkastellaan kuinka rakennettu ympäristö voisi olla ekologisesta näkökulmasta hiilinegatiivinen, biodiversiteettiä lisäävä sekä jopa tuottava ja uudistava.

IN-LEARN-hankkeessa tuemme asiakkaittemme koulutusvientiä kehittyviin maihin. Tämän hankkeen osalta Namibiassa olemme yhteiskehittäneet oppimisympäristöjä kampuksella ja kouluissa. Fusion Grid -hanke tuo tähän kehittämistyöhön mukaan uusia kestäviä, digitaalisia ratkaisuja.

Eri kampuksilla tapahtuneissa oppimis- ja työympäristömuutoksissa olemme ottaneet käyttäjät mukaan tilojen suunnitteluun. Tilamuutosten onnistumisen seuraamisessa käytämme muun muassa kansainvälistä Leesman-kyselyä.

Uudet ratkaisut helposti kokeiluun demohankkeilla

Testaamme uusien ratkaisujen vaikuttavuutta ihmisten toimintaan ja kokemuksiin rakentamissamme demoympäristöissä. Samalla jalkautamme uusia ratkaisuja.

Demot ovat olemassa olevaan ympäristöön tehtäviä pienen mittakaavan muutoksia, jotka ovat toteutettavissa kalenterivuoden aikana. Niissä voidaan kokeilla uusien tila- ja palveluratkaisujen sekä digitalisaation vaikuttavuutta toimintaan ja kokemuksiin. Vaikutuksia mitataan ennen muutoksia ja niiden jälkeen. Keräsimme aktiivisesti palautetta demoista, niin sisäympäristöolosuhteista kuin käyttäjäkokemuksistakin.

Vuonna 2018 investoimme runsaat 500 000 euroa yhteensä kuuteen demoprojektiin. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistolla Ylistönrinteellä vajaakäyttöinen ja vanhanaikainen auditorio muutettiin moderniksi monitoimiopetustilaksi. Itä-Suomen yliopiston kanssa toteutettiin ”Multi-Location Classroom” -demo, joka yhdistää Joensuun ja Kuopion kampuksia digitaalisesti. Demossa kahden, eri kaupungeissa luodun tilan kesken luotiin koko seinän kokoinen kuva vastapuolen tilasta, jotta saatiin luotua tunne siitä, että tilojen käyttäjät ovat yhdessä ja samassa opetustilassa.

Aiempina vuosina olemme työstäneet yhteiskehittämisen toimintamallia kumppaneidemme kanssa työpajoissa. Toimintamalliin liittyvät valmennukset käynnistyvät vuonna 2018. Näitä Co-SYK -valmennuksia toteutettiin viidellä paikkakunnalla.

Olemme jäsentäneet tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kehitysvaiheita organisaatiossamme ja virtaviivaistaneet toimintaamme. Oppivana organisaationa pyrimme jatkuvasti hyödyntämään myös asiakkaidemme, muun muassa yliopistojen, osaamista. Syksyllä 2018 SYK Akatemia aloitti toimintansaja se toimii jatkossa monialaisena foorumina yhtiön tulevaisuuden T&K&I-toiminnalle. Foorumin tarkoituksena on tuoda yhtiön arvokas T&K-panostus entistä tutummaksi koko henkilökunnalle sekä myös toimia alustana entistä monitieteellisemmille kehityskohteille ja -tarpeille yhdessä yliopistojen kanssa. Akatemiatoiminnan ydintiimiin kuuluu SYKkiläisiä jokaisesta hallinnollisesta tiimistä, ja SYK Akatemia -lähettiläinä he varmistavat tutkimuksen ja liiketoiminnan vuoropuhelun.

Testaamme uusien ratkaisujen vaikuttavuutta ihmisten toimintaan ja kokemuksiin demoympäristöissä.

SYK:n omat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanokset vipuvaikutuksineen

SYK:n demopanostukset