Kampusten palvelut monipuolistuvat

Tarjoamme korkeakoulu- ja yritysasiakkaillemme entistä enemmän niiden toimintaa tukevia palveluja. Vuoden aikana kehitimme myös palveluliiketoimintaamme, laajensimme ravintolatoimintaa ja aulapalvelun toimintaa.

Kampuksemme sijaitsevat Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Raumalla, Rovaniemellä, Savonlinnassa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lisäksi kampuksillamme toimii yrityksiä, lukio, peruskouluja sekä päiväkoteja. Tarjoamme tiloja yrityksille, jotka haluavat olla tiiviissä yhteydessä yliopistojen kanssa. Vahvuuksiamme ovat sijainti vetovoimaisilla kampuksilla ja kustannustehokas hinnoittelu.

Yritysasiakkaillemme tarjoamme toimitilojen lisäksi yhä useammin heidän elämäänsä helpottavia lisäpalveluja, kuten ravintola-, kokoustila-, catering- ja parturipalveluja. Hervannan kampuksella Tampereella toimiva Kampusklubi kokoaa yhteen yritykset, tutkijat ja opiskelijat. Kohtaamisten seurauksena syntyy uusia ideoita ja innovaatioita. Vuonna 2018 Kampusklubin suosituimmat jäsentapahtumat käsittelivät tekoälyä ja virtuaalitodellisuutta.

Kampukset kiinnostavat yrityksiä

Vuonna 2018 markkinoilla oli toimitiloja runsaasti tarjolla ja kilpailu oli kovaa. Pystyimme kuitenkin tarjoamaan hyviä tiloja, sijaintia ja palvelua. Vuokrasimme yhä enemmän tiloja muille toimijoille kuin yliopistoille.

Panostimme voimakkaasti palveluliiketoimintamme kehittämiseen osana organisaatiouudistustamme. Vuoden aikana vahvistimme resurssejamme ja osaamistamme asiakkuuspäälliköiden rekrytoinneilla. Asiakkuuspäälliköt huolehtivat asiakkuuksista ja palveluista sekä uusasiakashankinnasta omilla vastuualueillaan eli Länsi-, Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomessa. Jatkamme uuden toimintamallin jalkauttamista ja kehittämistä vuonna 2019.

Laajensimme myös kumppaniverkostoamme. Kasvatimme osaamista yhdessä palvelukumppaniemme, esimerkiksi huolto- ja siivouspalveluyritysten, kanssa. Pidämme kiinni hyvistä kumppaneista ja pyrimme tekemään niiden kanssa pitkäjänteistä yhteistyötä.

Monikäyttäjärakennuksia ja -kampuksia lisää

Toukokuussa Turussa käyttöönotetun Medisiina D -monikäyttäjärakennuksen vuokralaisina toimivat yliopiston lisäksi Turun ammattikorkeakoulu sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Lisäksi rakennuksessa on varattuna tiloja yritystoimijoille.

Tampereen Hervannan kampukselle sijoittui elokuusta alkaen Etelä-Hervannan koulun toiminnot varhaiskasvatuksesta yläkouluun, yhteensä reilut 1 000 henkilöä. Tammikuussa 2018 Hervannan kampuksella aloitti toiminnan yksityinen päiväkoti.

Oulun kampuksella valmistuivat uudet tilat humanistiselle ja kasvatustieteiden tiedekunnille. Tämä mahdollistaa tilojen vapautumisen kampuksen pohjoispäästä, tehden tilaa Oulun ammattikorkeakoulun tulolle Linnanmaan kampukselle.

Lappeenrannan Skinnarilaan on rakentunut aito monikäyttäjäkampus, jossa toimivat yliopiston lisäksi ammattikorkeakoulu, peruskoulu sekä esikoulu. Loppuvuoden aikana sinne remontoitiin myös tila yksityiselle päiväkodille, joka aloittaa toiminnan alkuvuodesta 2019.

Vuokrausasteemme oli vuonna 2018 94,9 prosenttia (93,2 %, 2017), eli tavoitteen mukainen. Vapaita tiloja oli 5,1 prosenttia koko kiinteistökannasta.

Vuokrausaste keskim. 94.9 % (2017: 93,2 %)
Keskivuokra 13.5 €/m²/kk (2017: 13,1 €/m²)
Vuokrasopimusten europainotettu pituus keskim. 8.6 v. (2017: 8,3 v.)
Vuokratuotot 12.2 €/m²/kk (2017: 11,7 €/m²/kk)

10 suurinta asiakasta

Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Oulun yliopisto
TTY-säätiö sr
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi

Palvelut nousevat keskiöön

“Pelikenttämme muuttuu, kun kampuksilta vapautuu tilaa yrityksille. Yritykset taas tarvitsevat palveluja. Kun asiakkaalla on jo seinät, katto, valo ja lämpö, satsataan viihtyisyyteen ja arjen helpottamiseen.

Tarjoamme asiakkaillemme yritysten tarvitsemia palveluja, muun muassa aula-, kokous- ja siivouspalveluja sekä henkilöstöravintolapalveluja. Yhä enemmän kysytään myös yhteisöllisiä tiloja.

Etsimme kumppaneita, joiden avulla pystymme tuomaan kampuksille lisää niitä elävöittäviä ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevia palveluja – vaikkapa mainostoimistoja ja lakiasiaintoimistoja.”

Samuel Koivisto
Johtaja, asiakkuudet ja palvelut

"Suuri osa Kampusklubin toimintaan osallistuneista opiskelijoista on valmistunut ja työllistynyt nopeasti"

Yliopiston ja yritysten välinen toimiva yhteistyö on tärkeää tieteelle ja elinkeinoelämälle. Suosittu Kampusklubi tarjoaa sille loistavat puitteet.

Lue lisää