Kampusten kehittäminen

Eläväinen korkeakoulukampus on tärkeä kaupungin vetovoimalle.

SYK on suuri alueellinen vaikuttaja kaikissa pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa yliopistokaupungeissa. Kampuskehittämisessä lähtökohtamme on se, että kampukset ovat olennainen osa kaupunkien rakennetta. Kampukset ovat osa yliopistokaupungin asumis-, yritys- ja informaatioverkkoa sekä elinikäisen oppimisen verkkoa. Kampuksilta löytyvät tulevaisuuden tekijät, kuluttajat ja toimintaympäristöt. Kampukset tukevat seutukuntaa kansainvälisessä kilpailussa ja edistävät sen elinvoimaisuutta. Voidaan puhua kohtaamispaikasta, jossa ristinpölytykseltä ei voi välttyä.

Kampuskehittäminen – kampusstrategiat

Kampusten kehittämisessä on avainasemassa pääasiakkaan eli yliopiston toiminnan ymmärtäminen ja tukeminen. Kehittäminen perustuu yhdessä yliopistojen kanssa tehtyyn kampusstrategiaan, jossa kartoitettiin kunkin yliopiston keihäänkärjet, toiminnalliset painopistealueet, talous ja sijainti kaupunkirakenteessa sekä laadittiin alueellinen masterplan. Tunnistimme, että jokainen kampus on uniikki ja jokaisella on omat vahvuutensa. Nämä ominaispiirteet tulee ottaa huomioon kampusta kehitettäessä ja rakennettaessa. Näin mahdollistetaan kampusten elinvoimaisuuden ja yliopistojen toiminnan tukeminen.

Kampusstrategioista kaavoituksen aikakauteen

Kampuksille laaditut kampusstrategiat luovat perustan tulevaisuuden kampusten maankäytön ja toimintojen kehitystyölle, joka on tuottanut positiivista tulosta. Kampusalueiden kaavoitustyöt on saatu kampusalueilla hyvin käyntiin lähes joka paikkakunnalla. Kampusstrategiat löytyvät materiaalipankista,

Tutustu kampusstrategioihin

Vuoden 2017 kohokohtiin lukeutui Vuosisadan kampukset -seminaari, jossa käsiteltiin elävää kampusta kaupunkirakenteessa sekä kampusten rakennus- ja kulttuuriperintöä. Seminaari keräsi Jyväskylään asiantuntevan kutsuvierasyleisön, joka koostui Museoviraston johdosta sekä yliopistokaupunkien aktiivisista toimijoista.

Samalla vietettiin myös Jyväskylän yliopiston, Alvar Aalto -museon ja SYK:n Suomi 100 -tilaisuutta. Vasta avattuun Jyväskylän yliopiston päärakennukseen tutustuttiin arkkitehtuurikierroksilla.

Yritysten ja korkeakoulujen yhteistyö lisääntyy, kun yhä useammat yritykset löytävät kampuksille.

Tartumme haasteisiin resurssiviisaasti

Kampuskehittämisen haasteena on oikeanlaisten konseptien löytäminen yliopistoilta vapautuviin tiloihin, jotta tilat saadaan täytettyä järkevästi pitkällä aikavälillä. Pyrimme ratkaisemaan haasteet käyttämällä resursseja viisaasti. Emme tee yhtään ylimääräistä uudisneliötä, vaan saneeraamme mahdollisuuksien mukaan vanhaa – näin kannamme samalla vastuutamme kestävästä kehityksestä.

Näemme kampuskehittämisen tulevaisuuden haasteista huolimatta positiivisena. Yritysten ja korkeakoulujen yhteistyö lisääntyy, kun yhä useammat yritykset löytävät kampuksille.

"Tarja Harjulalla on takanaan suorastaan hengästyttävä vuosi"

2018 oli muutosten vuosi Kuopion ja Joensuun kampuksilla. Tilapalvelujen väkeä työllisti erityisesti opettajankoulutuslaitoksen muutto Savonlinnasta Joensuuhun.

Lue lisää