Itä-Suomen yliopiston kampukset uudistuvat ripeästi

2018 oli muutosten vuosi Kuopion ja Joensuun kampuksilla. Tilapalvelujen väkeä työllisti erityisesti opettajankoulutuslaitoksen muutto Savonlinnasta Joensuuhun.

Itä-Suomen yliopiston johtavalla kiinteistöpäälliköllä Tarja Harjulalla on takanaan suorastaan hengästyttävä vuosi.

Harjula joukkoineen vastaa Itä-Suomen yliopiston toimitiloista sekä Kuopiossa että Joensuussa. Harjulan ja hänen 45 alaisensa vastuulla ovat muun muassa rakentamiseen, ylläpitoon, tilahallintaan sekä käyttäjäpalveluihin liittyvät tehtävät, sopimushallintaa sekä virastomestari- ja välinehuoltopalveluita unohtamatta.

– Isoja, pitkän aikavälin asioita on pyöritelty, Harjula kiteyttää.

Vuonna 2018 painopiste oli selvästi Joensuun kampuksella, jonne opettajankoulutus keskitettiin Savonlinnasta kesällä.

Muutto oli erityisen haasteellinen siksi, että Savonlinnasta siirtyi Joensuuhun käsityön, kuvataiteiden, musiikin, kotitalouden ja liikunnan opetus. Joensuussa tarvittiin siis lisää nimenomaan erityistiloja.

– Se oli melkoinen palapeli! Pärjäsimme pitkälti olemassa olevilla tiloilla, mutta tarvittiin kuitenkin monta väistömuuttoa, ennen kuin saatiin muun muassa tekstiilityön opetus Taitolaan, kotitalouden opetus Naturaan ja musiikin ja kuvataiteen opetus Educaan, Tarja Harjula kertoo.

Kaikki irti käytävistä ja ravintoloista

Muuttojen yhteydessä kehitettiin myös uutta.

Auloja, käytäviä ja ravintoloita otettiin itseopiskelu- ja ryhmätyökäyttöön. Kuopiossa uudistettiin Canthian ravintola ja Snellarin kahvio. Opiskelijat tekevät uudistetuissa tiloissa mielellään harjoitustöitä ja ryhmätöitä. Tavoite tilojen monipuolisesta käytöstä on toteutunut, mutta nyt tarvitaan myös lisää itseopiskelupaikkoja.

– Merkittävä kehityssteppi oli se, kun Joensuun kampuksen kirjastossa avattiin ympäri vuorokauden avoinna olevat itseopiskelutilat, Tarja Harjula mainitsee.

Molemmilla kampuksilla otettiin käyttöön täysin uudenlainen opetustilakonsepti eli ns. multi-location classroom. ”Peilisalissa” videokuva täyttää yhden seinän kokonaisuudessaan. Näin luodaan vaikutelma siitä, että videoneuvottelun osallistujat istuvat yhdessä ja samassa tilassa.

Myös työskentely-ympäristöjä on nostettu uudelle tasolle. Yliopiston aikuiskoulutusyksikössä Aducatessa ryhdyttiin suunnittelemaan ja rakentamaan nykyaikaista monitilatyöympäristöä ja Kuopiossa käynnistetiin hallinnon käytävän suunnittelu muuntojoustavaksi monitilatoimistoksi.

Muutoshankkeissa henkilökunta ja opiskelijat pääsevät vaikuttamaan päätöksiin. Yhteistyö toimii saumattomasti.

– Fiksuja opiskelijoita meillä, Harjula toteaa.

Kampuksista yhä monimuotoisempia

Yhdessä SYK:n kanssa Itä-Suomen yliopisto on kehittänyt kampuksista entistä monipuolisempia.

Esimerkiksi Kuopion Savilahden kampukselle on suunnitteilla opiskelija-asuntoja, ja Joensuussa kampusalueen opiskelija-asuintaloTulliportinkadulla on ehtinyt jo harjakorkeuteen. Uuden kaavan myötä autopaikat vähenevät, joten kevyt liikenne huomioitiin entistä paremmin muun muassa parantamalla polkupyörien pysäköintiä.

Pysäköinti on muutenkin ollut tapetilla, sillä se muuttui viime vuonna kampuksilla maksulliseksi.

Harjulasta on ollut mukava huomata, että yliopiston tilat ovat herättäneet kiinnostusta paitsi Suomessa myös maan rajojen ulkopuolella. New Yorkin osavaltion koulupiirin ylitarkastaja Michael Hynes tutustui syksyllä Joensuun normaalikouluun ja ihasteli varsinkin Educa-rakennuksen tiloja.

– Myös opiskelijat ja opettajat ovat molemmat kehuneet tilojen toimivuutta, varustetasoa ja akustiikkaa, Tarja Harjula kertoo.

TEKSTI: Marjo Kanerva