Rakennuttaminen ja ylläpito

Tärkeimmät vuonna 2018 käynnissä olleet rakennushankkeet

Verso-perusparannushanke Verso-perusparannushanke
Åbo Akademi ja Turun yliopisto, Aurum Åbo Akademi ja Turun yliopisto, Aurum
Oulun yliopisto yliopiston ja Oamkin tilamuutokset Oulun yliopisto yliopiston ja Oamkin tilamuutokset
Jyväskylän yliopisto, Athanaeum Jyväskylän yliopisto, Athanaeum
Itä-Suomen yliopisto opettajankoulutuksen tilamuutoshanke Itä-Suomen yliopisto opettajankoulutuksen tilamuutoshanke

Tavoitteenamme on kehittää terveellisiä, toimivia, turvallisia ja energiatehokkaita oppimis- ja tutkimusympäristöjä.

Hankkeiden suunnittelu perustuu joko asiakkaiden tilanmuutos- tai uudisrakennustarpeisiin tai rakennusten kuntoon perustuviin peruskorjaustarpeisiin. Peruskorjausten yhteyteen kytkemme mahdollisuuksien mukaan myös muita hankkeita, kuten opetusympäristön uudistamis- tai tilanmuutoshankkeita. Näistä neuvottelemme asiakkaiden kanssa.

Käytämme uudisrakennus- ja suurten peruskorjaushankkeiden arviointiin BREEAM-luokitusta. BREEAM eli Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology on kokonaisvaltainen mittaristo, jolla seurataan kiinteistön ympäristövaikutuksia. Pisteytykseen vaikuttavat arviointikriteerit ovat johtaminen, terveys ja hyvinvointi, energia, liikenne, vesi, materiaalit, jätteet, maankäyttö, saastumisen ehkäisy sekä innovaatiot.

Seuraamme hankkeiden ympäristövaikutuksia BREEAM-mittariston avulla.

Suuria hankkeita ympäri Suomea

Vuonna 2018 meitä työllistivät aiemmin alkaneet suuret hankkeet, kuten 2015 käynnistynyt Turun Medisiina D -uudisrakennushanke, joka valmistui ja otettiin käyttöön toukokuussa, sekä 2016 Lappeenrannassa alkaneen Verso -peruskorjaushankkeen viimeisenkin osavaiheen tilojen valmistuminen lokakuun lopussa. Vuonna 2018 yhtiön investoinnit olivat yhteensä 95 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöshetkellä meillä oli valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa 103 hanketta, joiden arvo oli yhteensä 186 miljoonaa euroa. Investointivaiheeseen oli edennyt 134 hanketta, joiden arvo oli kaikkiaan 244 miljoonaa euroa.

Rakennuttamisessa vuoden merkittävimmät investointipäätökset olivat:

  • Torni-rakennuksen peruskorjaus Raumalla
  • Päärakennuksen peruskorjaus Turussa
  • Linnanmaan keittiön peruskorjaus Oulussa

Vuoden merkittävimmät suunnittelupäätökset koskivat Normaalikoulun D-osan peruskorjaus- ja laajennushanketta Tampereella, Kirjasto-rakennuksen peruskorjausta Jyväskylässä, Arcanum-rakennuksen peruskorjausta ja Sirkkalan kasarmialueen muutoshanketta Turussa sekä päiväkotihanketta Hämeenlinnassa.

Vuoden aikana valmistuivat jo mainittujen Turun Medisiina D -rakennuksen ja Lappeenrannan Verson lisäksi muun muassa Athenaeum-rakennuksen peruskorjaus Jyväskylässä, Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutuksen tilamuutoshanke Joensuussa ja Oulussa yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan peruskorjaus, humanististen ja kasvatustieteiden tilamuutoshankkeet sekä prosessitekniikan ja kaivannaisalan tiedekunnan tilojen peruskorjaus.

Vuoden 2019 aikana valmistuu Rovaniemen harjoittelukoulun laajennus, muita huomattavien hankkeiden valmistumisia ei ole odotettavissa. Sen sijaan useita isoja hankkeita on käynnissä muun muassa Oulussa, Turussa ja Tampereella.

Uusia BREEAM-kohteita sertifioitiin vuoden aikana. BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmän Very Good -arvosanan saivat kohteistamme Lappeenrannan Verso-perusparannushanke suunnitteluvaiheestaan sekä Turun Normaalikoulu rakennusvaiheestaan.

Saimme myös uusia BREEAM-kohteita sertifioitua vuoden aikana. BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmän Very Good -arvosanan saivat kohteistamme Jyväskylän Ruusupuisto-rakennus ja Medisiina D -rakennus suunnitteluvaiheestaan.

SYK palkittiin tammikuussa 2018 vuoden 2017 rakennuttajana. RAKLI ry:n raati perusteli valintaansa erityisesti pyrkimyksillämme kehittää rakennuttamista ja kiinteistöalaa kokeiluhankkeilla sekä kaupunkistrategiaa ja kiinteistöjohtamista yhdistävällä kampuskehittämisellä.

Rakennusten valmistumisvuodet neliömetreittäin ja prosentteina.

Rakennusten energian- ja veden- kulutukset sekä päästöt vuosilta 2014–2018

Vuosi20182017201620152014yksikköMuutos 2014–2018
Lämpöenergia, sääkorjattu144,7147,9141,2145,9146,5kWh/brm²-1,2 %
Sähköenergia109,2106,3102,999,8105,0kWh/brm²+4,0 %
Ostoenergian CO2-päästöt (L+S)4243,145,943,045,9kgCO₂ /brm²-8,5 %
Veden kulutus273,4263,4276,1292,1295,0dm³/brm²-7,3%

Kierrätettävien jätteiden osuus 50,7 % kaikista jätteistä. Kierrätettäviä jätteitä ovat: biojäte, kartonki, keräyspaperi, lasi, metalli ja pahvi

Jätteet ja kierrätys vuosilta 2016–2018

201820172016Yksikkö
Kierrätys yht.191321062183tonnia
Biojäte837881887tonnia
Kartonki474140tonnia
Keräyspaperi396517597tonnia
Lasi92102102tonnia
Metalli145151146tonnia
Pahvi396415411tonnia
Energiajae373394439tonnia
Sekajäte148714461589tonnia
Yhteensä377339464211tonnia

Jätteet ja kierrätys vuonna 2018

Kierrätys 50.7 %
Energiajae 9.9 %
Sekajäte 39.4 %
Ominaisjätekustannus, kaikki 180 €/t
Ominaisjätekustannus, sekajäte ja energiajae 280 €/t

Osuudet jätelajeittain

"Meillä on tavoitteena yhteinen Nobel-palkinto"

Turussa yliopistot tekevät sujuvasti yhteistyötä yli kielirajojen – pian myös uudessa monikäyttäjärakennuksessa. Toimivat tilat vetävät puoleensa niin opiskelijoita kuin tutkijoitakin.

Lue lisää