Henkilöstö

SYK Oy:n henkilöstö

Johtoryhmä 5 henkilöä
Asiantuntijat 25 henkilöä

Toimimme joustavassa ja ketterässä asiantuntijaorganisaatiossa.

SYK:n toiminnasta vastaa yhtiön liiketoiminnan kokoon nähden pieni, 30 työntekijästä koostuva asiantuntijaorganisaatio.

Haluamme pitää organisaation mahdollisimman joustavana ja ketteränä, sillä toimintamme perustuu yhteistyöhön ulkoisten kumppanien kanssa. Meille tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa rakennusyhtiöt, ylläpito- ja kiinteistöpalveluyritykset sekä rakennuttajakonsultit.

Organisaatiomme jakautui vuonna 2018 viiteen tiimiin: kampuskehitys ja markkinointi, rakennuttaminen, asiakkuudet ja palvelut, tutkimus, kehitys ja innovaatiot sekä liiketoiminnan hallinto.

Sukupuolijakauma v. 2018

Miehet Miehet 50 %
Naiset Naiset 50 %

Johtamisesta ketteryyttä

Henkilöstöjohtaminen on SYK:ssa joustavaa ja epämuodollista. Tekeminen ja tulokset ratkaisevat. Henkilöstömäärässä tapahtui muutoksia vuonna 2018, kun neljä uutta asiakkuuspäällikköä aloittivat. Lisäksi 1.5.2018 SYK laajensi ja syvensi merkittävästi nykyisiä kumppanuuksiaan manageritoiminnoissa ISS Palvelut Oy:n ja Colliers International Finland Oy:n kanssa, missä yhteydessä yhteensä 8 kampus-, ylläpito tai asiakkuusmanageria siirtyivät vanhoina työntekijöinä mainittujen kumppaneiden palvelukseen. Kaiken kaikkiaan kampusten ylläpidosta vastaa 12 alueellista manageria, jotka ovat myös merkittävässä roolissa asiakasrajapinnassa.

Koko henkilöstölle pidetään kehityskeskustelut vähintään kerran vuodessa. Niissä muun muassa määritellään vuosittain yhdessä esimiehen kanssa yhtiön strategiasta johdetut henkilökohtaiset tavoitteet ja päämäärät. Henkilöstöä koskevat asiat, työsuojeluasiat, kartoitukset ja raportit käsitellään koko henkilöstölle suunnatuissa palavereissa tai tiimipalavereissa.

Henkilöstöä kannustetaan ylläpitämään ammatillista osaamistaan kouluttautumalla ja yrityksen koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain. Kuukausittain pidetyissä T&K&I-iltapäivissä on jaettu toimialaan liittyvää tutkimustietoa ja jatkokouluttautuvat sykkiläiset ovat jakaneet omaa osaamistaan muulle työyhteisölle.

Keväällä vietettiin SYK:n henkilöstöpäiviä Turussa tutustuen tilankäyttö- ja palveluratkaisuihin sekä virkistäytyen. Henkilöstötapahtumaan kutsuttiin mukaan myös ydinkumppaneiden edustajia, joiden kanssa työskennellään tiiviissä arkisessa yhteistyössä SYK:n tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kannustamme henkilöstöä kouluttautumaan.

Hyvinvointi luo tehokkuutta

Kaltaisessamme asiantuntijaorganisaatiossa jokaisen yksilön työpanos ja osaaminen ovat tärkeitä töiden tehokkuuden ja sujumisen kannalta. Meille on tärkeää, että henkilöstömme voi hyvin.

Meillä on Terveystalon kanssa kattava työterveyshuoltosopimus. Laadimme tavoitteet henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi ja terveyden edistämiseksi vuosittain yhdessä työterveyshuoltopalvelujen tuottajan kanssa. Tuemme ennakoivaa työkykyä ylläpitävää toimintaa ja järjestämme henkilöstökoulutuksia sekä säännöllisesti että tarvittaessa. Vuoden aikana yksi työntekijä on viettänyt vanhempainvapaata ja yksi on hyödyntänyt vuorotteluvapaata. Lähtövaihtuvuus prosentti oli vuoden aikana 33 %. Tämä johtui pääosin manageritoimintojen liikkeenluovutuksesta.

Työsuhde-etuihin lukeutuvat lounas-, kulttuuri- ja liikuntaedut. Koko henkilöstö kuuluu kannustinpalkkiojärjestelmän piiriin. SYK:n henkilöstökerhon ensimmäinen kerhotapahtuma suuntautui kevättalven hangille Lappiin.

Meille on tärkeää, että henkilöstö voi hyvin.

Henkilöstön määrä 2010–2018

"Oikea tarve esiin"

Kampusten kehittäminen vaatii rohkeutta kysyä ja kyseenalaistaa sekä avointa mieltä. Jukka Lindholm tekee suunnitelmia vuosien päähän.

Lue lisää