Toimintaympäristö

Monikäyttäjärakennukset SYK-kampuksilla

Lappeenranta,
Verso

 

Oulu,
Dentopolis

Oulu, Dentopolis

Turku,
Medisiina D

Tampere – Kauppi,
Arvo

Tampere - Kauppi, Arvo

Tampere – Hervanta,
Kampusareena

Tampere – Hervanta, Kampusareena

 

 

Toimimme ympäristössä, joka on voimakkaassa muutoksessa.

SYK:n koko liiketoiminta tapahtuu Suomessa. Toisaalta koko liiketoimintaympäristömme kansainvälistyy asiakaskunnan monipuolistuessa ja uusien asiakkaiden saapuessa kampuksille.

Vielä vuonna 2010 kaikki tilamme oli vuokrattu yliopistojen käyttöön. Vuonna 2018 muut asiakkaat tuottivat liikevaihdostamme kahdeksan prosenttia. Osuuden arvioidaan kasvavan noin viiteentoista prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Kampuksista on tullut monikäyttäjäympäristöjä, joissa toimii yrityksiä yliopistojen ja korkeakoulujen rinnalla. Kehitämme palveluja ja yritysyhteistyötä kampusten elävöittämiseksi ja niiden vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Tampereella saimme Hervannan kampukselle uuden toimijan, kun Tampereen kaupungin Etelä-Hervannan koulu muutti Konetaloon elokuussa 2018.

LUT yliopistossa Lappeenrannassa aloitti vuoden 2018 aikana kampuksella yksityinen päiväkoti Touhula, sekä Lappeenrannan kaupungin kanssa solmitun vuokrasopimuksen myötä alakoulu ja yläkoulu.

Tulevaisuudessa kampuksilla on yhä enemmän elämää ympäri vuoden ja vuorokauden. Teemme yhteistyötä kaupunkien päättäjien kanssa, jotta kaupunkeihin kaavoitettaisiin uudenlaisia alueita, joissa yhdistyvät eri koulutusasteet, asuminen ja palvelut.

Koska kampuksilla on tulevaisuudessa nykyistä enemmän erilaisia toimijoita omine tarpeineen, niillä tarvitaan myös lisää erilaisten tarpeiden mukaan joustavia tiloja ja palveluita. Panostamme muuntojoustavien tilojen suunnitteluun ja rakentamiseen.

Ammattikorkeakoulujen ja muiden koulutuslaitosten kiinnostus yliopistokampuksia kohtaan kasvaa

Useita koulutusasteita kampuksille

Yhä useammat peruskoulut, lukiot ja ammattikorkeakoulut ovat kiinnostuneita muuttamaan kampuksille, jossa ne voivat toimia tiiviissä yhteistyössä kampuksen muiden toimijoiden kanssa.

Käynnissä oleva kehitys näyttää jakavan Suomen korkeakoulukaupunkeja kolmeen. On paikkakuntia, joilla toimii ammattikorkeakoulu, mutta ei yliopistoa. Toisissa kaupungeissa taas on yliopisto ja ammattikorkeakoulu, jotka toimivat toisistaan erillään. Kolmansilla paikkakunnilla yliopisto ja ammattikorkeakoulu toimivat tiiviissä yhteistyössä samalla kampuksella.

Haluamme kehittää kampuksiamme viimeksi mainitun vaihtoehdon mukaisiksi, sillä uskomme, että siten saavutetaan parhaat tulokset ja edistetään alueellista vetovoimaa. Pyrimme myötävaikuttamaan alueiden kehitykseen positiivisesti luomalla houkuttelevia ympäristöjä ja kiinteistöjä.

Kiinteistöt uudistuvat

Digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan tehostaa tilojen käyttöä ja ylläpitoa. Tietoja voidaan yhdistellä erilaisista lähteistä ja automatisoida toimintoja, mikä mahdollistaa muun muassa kiinteistöjen edelleen kehittämisen, käyttäjäkokemuksen parantamisen ja energiankulutuksen optimoinnin.

Opetuksen muuttuminen ja monimuotoisen oppimisen tukeminen vaativat perinteisten luennointitilojen lisäksi tiloja kohtaamiselle ja ryhmätyöskentelylle. Suunnittelemme siksi luokat ja luentosalit entistä muuntojoustavimmiksi, monipuolisemmiksi ja aktivoivimmiksi. Hyödynnämme myös auloja, käytäviä ja ravintoloita oppimisympäristöinä.

Vastuullisuus isossa roolissa

Parannamme kestävän kehityksen toimiamme sekä raportointia jatkuvasti.

Tavoitteenamme on olla yhä aktiivisempi liiketoiminnan vastuullisuusasioissa. Kehitämme mittaamista kiinteistöissä ja olemme asiakkaillemme aktiivinen kumppani. Pyrimme tulevaisuudessa jakamaan rakennuksissamme yhä enemmän tietoa ympäristöasioista lisätäksemme käyttäjien tietoisuutta heidän vaikutusmahdollisuuksistaan. Raportoimme vastuullisuudesta GRI-standardein.

Lue lisää vastuullisuudesta

Kansainvälinen toimintaympäristö

Kampusten kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus näkyvät monella tavalla, ja se huomioidaan myös tilasuunnittelussa. Niin suomalaisilta kuin ulkomaalaisilta vaihto- ja tutkinto-opiskelijoilta, tutkijoilta ja opettajilta saamme arvokasta näkemystä myös kehittäessämme tulevaisuuden palvelutarjontaa.

Yhtiönä toimintamme ulottuu kampuksiamme kauemmas. Sykkiläiset ovat aktiivisia useissa kansainvälisissä foorumeissa. Tutkimus- ja kehitysprojekteissa tehdään yhteistyötä muun muassa eurooppalaisten ja pohjoismaalaisten kampuskehittäjien sekä T&K-yksiköiden kanssa. Osallistumme myös aktiivisesti kansainvälisiin seminaareihin.

Resurssiviisas rakentaminen on osa vastuullisuutta

Resurssiviisasta rakentamista

Uudisrakentamista tai peruskorjaamista suunniteltaessa selvitämme asiakkaiden tilatarpeet ja pyrimme katsomaan kauas tulevaisuuteen, jotta pystytään tekemään resurssiviisaita ratkaisuja. Rakentamista peilataan kampusstrategioihin, jotka on tehty yhteistyössä yliopistojen kanssa kullekin alueelle. Tavoitteemme ja lähtökohtaisesti paras ratkaisu on monikäyttäjäkampus, koska se tukee tilojen tehokasta käyttöä ja optimoi kaikkien osapuolien kustannuksia.

Kampuksilta löytyy huipputason tutkimusta, paljon ihmisiä ja lisäksi kampukset kokoavat tulevaisuuden visionäärit. Kampuksien tiloja voidaan hyödyntää nykyistä monipuolisemmin muun muassa opetukseen ja liiketoimintaan.

Rakentamisessa hyödynnämme vahvasti oppia BREEAM-menettelyistä sekä noudatamme rakentamisessa Terve talo -ohjelmaa. Terveen talon toteutuksen kriteerit ovat toteutusohje, missä kuvataan tärkeimmät suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät vaatimukset, jotka toteuttamalla aikaansaadaan toimiva, terveellinen ja vaaditut sisäilmasto-olosuhteet täyttävä rakennus.  Meillä nämä asiat on tarkasti kirjattu ohjeeksi ja niitä tulee kaikissa rakennusprojekteissamme toteuttaa. Näin pyrimme minimoimaan rakentamistoiminnan mahdollisia haitallisia vaikutuksia ja tiivistämään sidosryhmäyhteistyötä jo hankeprosessien aikana rakennusten tulevien käyttäjien kanssa.

Viimeisimmät muutokset toimintaympäristössä

Vuodenvaihteessa 2018 – 2019 omistaja- ja asiakaskunnassamme tapahtui merkittävä muutos, kun Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto sekä Tampereen ammattikorkeakoulu muodostivat uuden säätiöpohjaisen toimijan, Tampereen yliopiston. Tämän muutoksen seurauksena myös Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n omistajayliopistojen lukumäärä pieneni.