Strategia, missio ja visio

Omistamme ja kehitämme kansainvälisiä kampuksia elinvoimaisissa yliopistokaupungeissa.

Missiomme on omistaa ja kehittää kansainvälisiä kampuksia osana elinvoimaisia yliopistokaupunkeja.

Visiomme on olla Euroopan arvostetuin kampuskehittäjä vuoteen 2019 mennessä.

Rakennamme ja kehitämme

Rakennamme ja kehitämme omistamistamme kampuksista kansainvälisen tason oppimisen ja uuden tiedon ympäristöjä, jotka houkuttelevat uusia toimijoita. Kampuksemme liittyvät monitasoisesti niitä ympäröiviin maakuntiin, ja ne ovat merkittäviä mahdollistajia omilla alueillaan.

Strategiatyö etenee

Vuonna 2016 käynnistynyt stragetiajakso ulottuu vuoteen 2019 saakka. Strategiset hankkeet ovat: Kampus osana kaupunkia, kumuloituva osaaminen, kestävä kehitys ja kansainvälinen kiehtova kampus. Osastrategioita ovat lisäksi viestintä ja digitalisaatio sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiostrategia.

Kampus osana kaupunkia

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yliopistokampusten roolia talousalueellaan ja liittää kampus osaksi kaupunkirakennetta. Kampuksista luodaan vetovoimaisia ja monirakenteisia kaupungin osia, jotka ovat tiiviissä yhteydessä ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja tukevat kaupungin elinvoimaisuutta.

Rakennamme ja kehitämme kampuksista kansainvälisen tason oppimisen ja uuden luomisen ympäristöjä.

Kumuloituva osaaminen

Rakennamme SYK:lle kumppanuusohjelman ja -politiikan, joka edistää menestystämme yhteistyössä palvelutoimittajiemme kanssa. Tavoitteena on kartuttaa, kehittää ja ylläpitää osaamista prosesseissamme. Suomalaiset alan toimijat panostavat yhteistyöhön myös omalta osaltaan. Toiminnan tavoitteita ja toimintamalleja on suunniteltu yhdessä kumppaneiden kanssa. Tavoitteenamme on kehittää samalla omaa kyvykkyyttämme johtaa kumppaneitamme.

Osaamisen kumuloituminen tarkoittaa osaamisen rikastamista ja kartuttamista palveluverkostoomme. Samalla lisäämme investointien ennustettavuutta. Kehitämme riskien hallintaa ja jakamista yhdessä palvelutoimittajien kanssa sekä uusien tulovirtojen, kehittämiskohteiden ja ideoiden synnyttämistä.

 

 

Kestävä kehitys

Määrittelemme kestävän kehityksen tavoitteet visiomme ja yrityksen liiketoimintatavoitteiden mukaisiksi. Jatkamme jo käynnistyneiden kestävän kehityksen hankkeiden toteuttamista ja tähänastisten tulosten, esimerkiksi sisäilmahankkeiden, käytäntöön vientiä. Huomioimme kestävän kehityksen periaatteet kaikissa investoinneissa ja toiminnassamme. Pyrimme muun muassa siihen, että kaikki uudiskohteemme saavat BREEAM-sertifioinnin ja tuemme asiakkaidemme pyrkimyksiä kestäviin ratkaisuihin.

Tämä tarkoittaa, että tunnistamme sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöllisen jalanjälkemme. Pystymme vaikuttamaan jalanjälkeemme merkittävästi haluamallamme tavalla. Raportoimme toiminnastamme sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisesta julkisesti ja avoimesti vähintään vuosittain.

 

 

Visio: Arvostetuin kampuskehittäjä Euroopassa 2019

Kansainvälinen, kiehtova kampus

Toimintaympäristömme kansainvälistyy. Kampuksilla on yhä enemmän ulkomaalaisia opiskelijoita ja opettajia sekä työntekijöitä.

Haluamme nostaa kampuksemme eurooppalaiselle tasolle. Kansainvälinen yhteistyö on meille tärkeää, sillä tarvitsemme kampusten kehittämiseksi kansainvälisiä näkemyksiä. Samalla rakennamme SYK:lle pitkän aikavälin brändiä.

Kansainvälinen, kiehtova kampus -hanke tarkoittaa uudenlaisten oppimisympäristöjen edelleen kehittämistä ja tutkimusympäristöjen pilotointia. Kampukset ovat monikulttuurisia kohtauspaikkoja, ja ne vastaavat korkeaa kansainvälistä tasoa.

Haluamme olla mukana kehittämässä kampuksia tai oppimis- ja tutkimusympäristöjä Suomen ulkopuolella. Näin varmistamme oman osaamistasomme suhteessa kansainväliseen tasoon.