GRI-indeksi

102 - YLEINEN SISÄLTÖ

Sijainti raportissaLisätieto

Organisaation kuvaus

1021Raportoivan organisaation nimiSYK lyhyesti
1022Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelutSYK lyhyesti
1023Organisaation pääkonttorin sijaintiHallinto ja johtaminen
1024ToimintamaatSYK lyhyesti
1025Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuotoSYK lyhyesti
1026Markkina-alueet, toimialatAsiakkuudet ja palvelut
1027Raportoivan organisaation kokoSYK lyhyesti
1028Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistäHenkilöstö
1029ToimitusketjuVastuullisuus,yhteistyö kumppaneiden kanssa
10210Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussaHenkilöstö
Toimintaympäristö
10211Varovaisuusperiaatteen soveltaminenToimintaympäristö, kurssiviisasta rakentamista
10212Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteetEkologinen vastuu, Energian kulutus ja päästöt
10213Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissaSidosryhmävuorovaikutus
 

Organisaation kuvaus

10214Toimitusjohtajan katsausToimitusjohtajan terveiset
10215Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudetStrategia
Tutkimus, kehitys ja innovaatiot
Toimintaympäristö
 

Eettiset toimintaperiaatteet

10216Arvot ja liiketoimintaperiaatteetSYK lyhyesti
 

Hallinto

10218HallintorakenneHallinto ja johtaminen
10219VastuunjakoHallinto ja johtaminen
10220VastuuhenkilötHallinto ja johtaminen
10222Hallituksen kokoonpanoHallinto ja johtaminen
10223Hallituksen puheenjohtajaHallinto ja johtaminen
10224Hallituksen valintaHallinto ja johtaminen
10229Hallituksen rooli vaikutusten ja riskien tunnistamisessa ja hallinnassaHallinto ja johtaminen, riskienhallinta
10231Riskiarviointien frekvenssiHallinto ja johtaminen, riskienhallinta
10232Yritysvastuuraportin hyväksyntäHallitus hyväksyy raportin vuosittain
 

Sidosryhmät

10240Luettelo organisaation sidosryhmistäSidosryhmävuorovaikutus
10242Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteetSidosryhmävuorovaikutus
10243Sidosryhmätoiminnan periaatteet
10244Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheetAsiakkuudet ja palvelut
Sosiaalinen vastuu, asiakasyhteistyö
Sidosryhmävuorovaikutus, sidosryhmät
 

Raportointitapa

10245Tilinpäätökseen sisältyvät yhtiötVastuullisuus, vastuullisuusraportointi
10246Raportin sisällön määrittelyVastuullisuus, vastuullisuusraportointi
10247Olennaiset näkökohdatVastuullisuus, tärkeimmät teemat
10248Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissaVastuullisuus, vastuullisuusraportointi
10249Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissaVastuullisuus, vastuullisuusraportointi
10250RaportointijaksoVastuullisuus, vastuullisuusraportointi
10251Edellisen raportin päiväysRaportti julkaistaan vuosittain keväällä
10252Raportin julkaisutiheysRaportti julkaistaan vuosittain keväällä
10253Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietojaAri-Pekka Lassila
Anita Rinne
10254GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuusGRI-indeksi
10255GRI-sisällysluetteloGRI-indeksi
10256Raportoinnin varmennusRaportin taloudelliset tunnusluvut perustuvat tilintarkastettuun tietoon
 

103 - JOHTAMISMALLI

1031Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajatVastuullisuus, vastuullisuus raportointi
1032Johtamismallin osatekijätVastuullisuus
Henkilöstö, johtamisesta ketteryyttä
1033Johtamismallin arviointiHallinto ja johtaminen, sisäinen valvonta
 

200 - TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Taloudelliset tulokset

2011Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminenTaloudellinen vastuu, yhteiskunnalliset rahavirrat
2012Eläketurvan kattavuusLakisääteinen eläketurva
2013Valtiolta saadut avustuksetEi valtiolta saatuja avustuksia 2018
 

Välilliset taloudelliset vaikutukset

2032Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuusTaloudellinen vastuu
 

300 - YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Energia

3021Organisaation oma energiankulutusEkologinen vastuu, energian kulutus ja päästöt
3022EnergiaintensiteettiEkologinen vastuu, kestävän kehityksen mittarit
3024Energiankulutuksen vähentäminenEkologinen vastuu, energian kulutus ja päästöt
Rakennuttaminen ja ylläpito
 

Vesi

3031VedenkulutusEkologinen vastuu, kestävän kehityksen mittarit
 

Luonnon monimuotoisuus

3043Suojellut ja kunnostetut elinympäristötSosiaalinen vastuu, paikallisyhteisöt
 

Päästöt

3052Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2)Ekologinen vastuu, Kestävän kehityksen mittarit
3054Kasvihuonekaasujen päästöintensiteettiEkologinen vastuu, Kestävän kehityksen mittarit
3055Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminenEkologinen vastuu, Kestävän kehityksen mittarit
 

Jätteet

3062Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisestiEkologinen vastuu, kestävän kehityksen mittarit
Rakennuttaminen ja ylläpito, jätteet ja kierrätys
 

400 - SOSIAALISET VAIKUTUKSET

Työsuhteet

4011Uuden palkatun henkilöstön määrä ja vaihtuvuusSosiaalinen vastuu, kestävän kehityksen mittarit
4013VanhempainvapaatHenkilöstö, hyvinvointi luo tehokkuutta
 

Koulutukset

4041Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohdenSosiaalinen vastuu, kestävän kehityksen mittarit
4042Osaamisen kehittämiseen ja muutokseen liittyvät ohjelmatHenkilöstö, johtamisesta ketteryyttä
4043Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuusHenkilöstö, johtamisesta ketteryyttä
 

Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet

4051Hallinnon ja henkilöstön monimuotoisuus Henkilöstö
Hallinto ja johtaminen
 

Syrjinnän ehkäisy

4061Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteetEi raportoituja syrjintätapauksia
 

Paikallisyhteisöt

4131Toiminnot, joissa on toteutettu paikallisyhteisövuorovaikutus, vaikutusarviointi ja kehitysohjelmiaLiiketoiminta
Sosiaalinen vastuu
 

Julkinen päätöksenteko

4151Poliittiset tuetHallinto ja johtaminen, hallinnointikoodi
 

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

4161Kiinteistöjen terveys ja turvallisuusvaikutusten arviointiSosiaalinen vastuu, tuotevastuu
Rakennuttaminen ja ylläpito, Tavoitteenamme on kehittää terveellisiä, toimivia, turvallisia ja energiatehokkaita oppimis- ja tutkimusympäristöjä
4162Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomuksetEi raportoituja rikkomuksia 2018
 

Asiakkaiden yksityisyydensuoja

4181Asiakkaiden yksityisyydensuojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvät valituksetEi raportoituja valituksia 2018
 

Rakennus- ja kiinteistötoimialan lisäosa

(Construction and Real Estate Sector Disclosures, CRE)
CRE1Rakennusten energiaintensiteettiEkologinen vastuu, energian kulutus ja päästöt
CRE2Rakennusten vesi-intensiteettiEkologinen vastuu, energian kulutus ja päästöt
CRE3Rakennusten kasvihuonekaasu­päästöintensiteettiEkologinen vastuu, kestävän kehityksen mittarit
CRE8Kiinteistöjen ympäristösertifikaatit ja -merkinnätEkologinen vastuu, kestävän kehityksen mittarit
Rakennuttaminen ja ylläpito
 

SYK:n omat olennaiset tunnusluvut

SYK1Demokohteet yliopistoille / T&K&I panostuksetTutkimus, kehitys ja innovaatiot
SYK2TyöllistävyysTaloudellinen vastuu
SYK3VerojalanjälkiTaloudellinen vastuu
SYK4Tuotettu aurinkosähköenergiaEkologinen vastuu, energian kulutus ja päästöt
SYK5Jätteiden kierrätysasteRakennuttaminen ja ylläpito, jätteet ja kierrätyt
Ekologinen vastuu, kestävän kehityksen mittarit
 

Raportti kattaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n vuoden 2018 tiedot. Yritysvastuun asiantuntija Ratkaisutoimisto Vinha vahvistaa raportoinnin GRI standardin -mukaisuuden.