Vuosikertomus 2018

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy vuosi lyhyesti

2018 oli aktiivinen toimintavuosi yhtiössä. Asiakaskuntamme monipuolistui entisestään. Saimme kampuksille muun muassa peruskoulun Tampereen Hervannan kampukselle sekä Lappeenrannan kampukselle.

Organisaatiomme uudistui vuoden aikana keväällä toteutetun manageritoimintojen ulkoistuksen kautta. Uudistuksella pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin tehokkaasti myös tulevaisuudessa, sekä resursoimaan manageritoimintoja riittävästi.

Asiakastyytyväisyyskyselyssä pärjäsimme hyvin, asteikolla 1-5 saimme toiminnastamme keskiarvoksi 3,6. Kyselyyn vastaajista jopa 84 prosenttia pitää tehtäväämme kampusalueiden kehittäjänä erittäin tai melko tärkeänä.

Liiketoiminta

Rakennamme ja kehitämme kampuksista kansainvälisen tason oppimisen ja uuden tiedon luomisen ympäristöjä.

Lue lisää liiketoiminnasta

Vastuullisuus

Vastaamme siitä, että asiakkaallamme on käytössä tarkoituksenmukaiset ja turvalliset tilat. Kestävän kehityksen visiomme on omistaa Euroopan vastuullisimmat kampukset vuoteen 2030 mennessä. Tämän vision eteen teemme töitä sekä ekologisen, taloudellisen että sosiaalisen vastuun alalla.

Lue lisää vastuullisuudesta

GRI-indeksiin

Avainluvut

Liikevaihto 159.5 milj. €
Kiinteistöjä 237 kpl
Kiinteistöjen pinta-ala 1.3 milj. m²
Investoinnit 95.4 milj. €
Tasearvo 1.4 mrd. €
Henkilöstö (31.12.2018) 30 henkilöä

Tilinpäätös
2018

Vuonna 2018 asiakaskuntamme kasvoi ja monipuolistui edelleen.

Tilinpäätökseen

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Tuotamme ja tarjoamme asiakkaillemme heidän tarpeitaan vastaavia tiloja kustannustehokkaasti. Kiinteistöjen arvon pitää säilyä myös pitkällä aikavälillä, mikä edellyttää tehokasta kiinteistöjen ylläpitoa ja kiinteistökannan hallintaa.

Tutustu SYK:iin