Lappeenrannassa uutta syntyy kohtaamisista

Yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteiskampuksella Lappeenrannassa ratkotaan isoja ongelmia ja luodaan yhteistä hyvää.

Uutta syntyy ihmisten kohtaamisista, joissa vaihdetaan ja kehitetään ideoita. Lappeenrannan yhteiskampus onkin oikea menestystarina.

– Ideoita ja ratkaisuja syntyy sitä paremmin mitä enemmän samassa paikassa on eri lailla ajattelevia ihmisiä, joilla kuitenkin on sama tavoite, toteaa LUT-yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa.

Hallinnon näkökulmasta yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteinen kampus merkitsee järkeä veronmaksajien rahojen käyttämiseen. Kun tilojen maksajia on kaksi yhden sijaan, se on selvää säästöä.

Vihreyttä kahvipöydästä

Erilaisuutta kampukselle tuovat yliopiston ja ammattikorkeakoulun lisäksi useat yritykset, ala-aste sekä päiväkoti. Opettajat, tutkijat, yritysjohtajat, yrittäjät ja lapsetkin törmäävät alueella toisiinsa, eikä koskaan tiedä, mitä kohtaamisista syntyy.

– Esimerkiksi Green Campus syntyi siitä, kun viisi professoria istahti samaan kahvipöytään ja ryhtyi visioimaan!

Jo vuonna 2014 Sustainable Campus Excellence Award -kilpailussa maailman vihreimpänä palkittu Skinnarilan-kampus hyödyntää oppilaitosten teknistä osaamista muun muassa omissa tuuli- ja aurinkovoimaloissaan. Vihreys ei kuitenkaan ole vain tekniikkaa – jokainen opiskelija tutustuu opinnoissaan johonkin kestävään teemaan.

– Meillä on esimerkiksi kehitetty hiilidioksidineutraali polttoaine ilmasta ja auringonvalosta, joista mikrobin avulla voidaan myös tuottaa proteiinia. Lentäminen ei enää tuhoa maailmaa, eikä nälänhätäkään ole ongelma, Saksa visioi.

Yhteisvoimin tehdyt projektit kasvaneet

LUT-yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteistyössä kumpikin pystyy keskittymään omiin vahvuuksiinsa. Tuloksena on jotain parempaa ja pitemmälle vietyä kuin mihin kumpikaan pääsisi omillaan.

Yliopiston puolella tehdään tieteellistä perustutkimusta, työn teoreettinen osuus. Ammattikorkeakoulu soveltaa sitä ja osoittaa, että paperilla todistettu toimii oikeassa maailmassa.

Yhteistyö on ehkä hieman nostanut projektien määrää, mutta eniten se näkyy hankkeiden suuruudessa. Niissä on mukana myös yrityksiä, jotka puolestaan nopeuttavat ratkaisujen vientiä markkinoille.

– Tutkijoilla on enemmän aikaa tutkia, yliopistolla ja ammattikorkeakoululla on enemmän rahaa isommissa hankkeissa, joista taas saadaan entistä nopeammin hyötyä suomalaisille elinkeinoelämälle uusina tuotteina tai tuotteiden ominaisuuksina. Kaikki voittavat.

Esimerkki yhteishankkeista on DRIVE!-hanke, jossa kehitettiin hybriditekniikkaa hyödyntävien työkoneiden tehoa parantava komponentti. Simulointimalleilla osoitettiin myös koneiden hybridisoinnin hyödyt.

Kohtaamisia kahvilassa

Satunnaisten kohtaamisten synnyttäjinä kampuksen tärkeimmät paikat ovat kahvila ja ravintola.

– Olennaista on myös se, että kampuksella talot ovat yhteydessä toisiinsa. Tavatakseen muita ei tarvitse laittaa takkia päälle ja mennä ulos – olemme aina yhteisissä tiloissa, Saksa kiittää.

Kohdattavien ihmisten määrää nostaa vuodenvaihteessa tapahtunut laajentuminen Lahteen. Siellä on taas LUT-yliopiston omistamassa Lahden ammattikorkeakoulussa yli 5 000 uutta ihmistä, joiden kanssa voi törmätä ja luoda uutta.

TEKSTI: Anne Hänninen

KUVA: Jami Pankakari / LUT