Ketteryyttä TKI-toimintaan

SYK pyrkii jatkuvasti hyödyntämään niin yliopistojen kuin kumppaneittemme osaamista TKI-toiminnassa. TKI-toiminnan ketteröittämiseksi SYK-Lab kehitettiin SYK Akatemian pohjalta. Se on foorumi yhtiön nykyiselle ja tulevaisuuden T&K&I-toiminnalle, jonka tarkoituksena on tuoda yhtiön arvokas T&K-panostus entistä tutummaksi koko henkilökunnalle. Lisäksi SYK-Lab toimii alustana entistä monitieteellisemmille kehityskohteille ja -tarpeille yhdessä yliopistojen kanssa.

SYK-Lab on järjestänyt kuukausittain TKI-iltapäiviä, joissa oma henkilöstö ja kumppanit saavat tietoiskuja tutkimustuloksista. Näiden lisäksi aloitettiin syksyllä 2020 Round Table -tilaisuuksien sarja. Tilaisuuksissa kiinteistötoimialan vaikuttajat johdattivat SYKkiläisiä erilaisiin koronasta nousseisiin ajankohtaisiin teemoihin. Tilaisuuksien sisältö auttaa yhtiötä huomioimaan ja tiedostamaan pandemian vaikutuksia omaan liiketoimintaansa.

Demot – kokeilukulttuurin vahvistaminen

SYKin ja yliopistojen kanssa yhteistyössä toteutettava demo, eli pienen mittaluokan korjausrakentamisen kokeilutoiminta, on edelleen vahva osa yhtiön TKI-toimintaa. Demoilla testaamme uusien ratkaisujen vaikuttavuutta käyttäjien toimintaan ja kokemuksiin rakentamissamme demoympäristöissä. Demot ovat olemassa olevaan ympäristöön tehtäviä pienen mittakaavan muutoksia, jotka ovat toteutettavissa kalenterivuoden aikana. Niissä voimme kokeilla uusien tila- ja palveluratkaisujen sekä digitalisaation vaikuttavuutta toimintaan ja kokemuksiin. Vaikutuksia mittaamme ennen muutoksia ja niiden jälkeen.

Tammikuussa 2020 järjestimme yliopistoasiakkaillemme sekä henkilöstöllemme ensimmäistä kertaa demo kick off -tilaisuuden, jossa esiteltiin sekä edellisen vuoden että vuoden 2020 demotarjonta.  Vuonna 2020 demoinvestointi 530 000 euroa kohdistui neljään demoprojektiin: Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa SM4RT LOC -pakohuone, Lappeenrannassa Tilankäytön joustava optimointi kampuksella, Oulussa Ravintolajonojen ja parkkipaikkojen mittaus sekä Tampereen yliopistolla Hervannassa Showroom.

Osana sisäistä TKI-koulutustarjontaa ja demoviestintää, jatkoimme Demokahvila-konseptin mukaisten vapaamuotoisten virtuaalikahvitilaisuuksien järjestämistä. Vuonna 2020 Demokahviloita pidettiin kolme.-Tilaisuuksissa asiakkaidemme edustajat esittelivät aiemmin toteutettuja ja hiljattain valmistuneita demohankkeita.

Yhtiön nettisivuilla julkaistiin myös loppuvuodesta 2020 demokirjasto, johon kerättiin tiedot vuodesta 2010 tehdyistä demoista jatkaen Tilaa toiminnalla -kirjan listausta. Kirjastoa täydennetään ja kehitetään vuonna 2021 verkkosivu-uudistuksen yhteydessä.

CoSYK-toimintamallin konseptointi ja digitaalinen toteuttaminen

Pandemian myötä CoSYK-yhteiskehittämisen toimintamallin prosessit ja työkalut digitalisoituivat. Kevään 2020 aikana perehdyimme kumppaneidemme kanssa digitaalisten yhteistyöskentelysovellusten käyttöön. Syksyllä useissa yliopistoissa toteutetut yhteiskehittämisen työpajat, seminaarit ja suunnittelukokoukset pidettiin onnistuneesti digitaalisissa ympäristöissä. CoSYK-yhteiskehittämisen toimintamallin konseptointityö valmistui niin ikään loppuvuodesta. Sen tuloksena syntyi laaja, kattava manuaali tilamuutoshankkeissa käytettäväksi. Manuaalin sisällön koulutus henkilöstölle on käynnissä. Kumppaniverkostolle manuaali julkaistaan kevään 2021 aikana.

TKI-hankeyhteistyö verkostoissa

SYK jatkaa vahvaa panos­tusta TKI-toimintaan osallistumalla yliopistojen rinnalla tutkimushankkeisiin sekä tarjoamalla yliopistoille mahdollisuutta hyödyntää SYKin demo-ohjelmaa.  Tämän lisäksi olemme mukana 12 tutkimushankkees­sa. Tutkimus- ja kehityshankkeissa teemoina ovat olleet digitalisaatio, kestävä kehitys, yhteiskehittäminen sekä palvelukehitys mm. tarpeenmukaisen ylläpidon osalta.

Tavoitteena on digitalisaation kautta tehostaa toimivaa kampusekosysteemiä sekä palveluinfrastruktuuria ja mahdollistaa lisäarvon syntyminen asiakkaillemme. Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä yliopistojen ja valittujen yhteistyöyritysten kanssa. Tavoitteena on kehittää kampusten vetovoimaisuutta ja toimivuutta.

Kevään aikana seurasimme myös pandemiaan liittyviä tutkimusaloitteita ja verkostoja. License to Breathe -hankkeessa sekä lääketieteen, talotekniikan että kiinteistökehittämisen tutkijat yhdistivät voimansa terveellisen ja turvallisen sisäympäristön varmistamiseksi eri tilatyypeissä.

Yhtiön TKI-toimintaa koordinoi sisäinen SYK-Lab. Järjestimme tarkastelujaksolla henkilöstön osaamispääomaa kasvattavia tilaisuuksia: esi­merkiksi 10 TKI-iltapäivää, joihin myös kumppaneitamme osallistui. Päättyvien TKI-hankkeiden raportointiin panostettiin tuottamalla sisäiseen käyttöön Virpa D -raportti sekä julkinen In-Learn -hankkeen loppuraportti.

Ylläpidämme myös laaja-alaista yhteistyötä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Alkuvuodesta osallistuimme asiantuntijana hybridikampuksiin liittyvän kirjan tekemiseen. Kirjan sisältö keskittyy digitalisaation ja kestävän kehityksen myötä muuttuviin kampuksiin.

Lisäksi osallistuimme lean-ajattelua ra­kennusprojekteihin sovellettavan kirjan kirjoittamiseen. Kirja valmistuu 2021 alkupuolella, työnimenä on Lean-rakentamisella arvoa tuottavaan rakentamiseen (RIL-julkaisu 276).

SYKin omat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanokset vipuvaikutuksineen

Hankepanostus tarkoittaa valtakunnallisten rahoitusinstrumenttien hyödyntämistä yhdessä tutkimuskumppanien kanssa

SYKin demopanostukset

Yhteispanostus tarkoittaa yliopiston ja Suomen Yliopistokiinteistöjen demo-hankkeelle kohdistamaa investointia.

Yhteiskehittämisellä visio tulee todeksi

Hankesuunnittelulla parannetaan Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kampuksen perusajatusta HUB of Scientific Excellence -vision mukaisesti.

Lue lisää ›

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020