Olennaiset sidosryhmämme ovat omistajat, asiakkaat, henkilöstö, päättäjät, kumppanit ja rahoittajat

Omistajat

SYKin omistavat Suomen yhdeksän pääkaupunkiseudun ulkopuolista yliopistoa (Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Lapin, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistot, Åbo Akademi sekä LUT-yliopisto) ja Suomen valtio, jonka omistusta edustaa Senaatti-kiinteistöt.

Yliopistot ovat paitsi yhtiön omistajia myös sen asiakkaita. Vuonna 2020 yhteistyö omistajien kanssa oli tiivistä alkaen helmikuussa pidetyssä ensimmäisessä omistajatapaamisessa ja päättyen syyskaudella pidettyihin strategiatyöpajoihin. Omistajatapaamisissa käytävien keskusteluiden lisäksi SYKin omistajat vaikuttavat yhtiökokouksessa ja nimittävät hallituksen. Omistajat ovat oman alueensa tärkeitä vaikuttajia, joten SYKin alueellinen vaikuttavuus on merkittävä. Omistajien ja SYKin välisen tiedonkulun parantamiseen otettiin käyttöön Microsoft Teams-ympäristöön toteutettu omistajaportaali.

Asiakkaat

SYKin liiketoiminnan lähtökohta on tilojen vuokraaminen asiakkaidemme käyttöön. Pääasiakkaitamme ovat Suomen pääkaupunkiseudun ulkopuoliset yliopistot, jotka samanaikaisesti toimivat myös SYKin omistajina. Yliopistojen lisäksi kampuksillamme toimivia tahoja ovat ammattikorkeakoulut, julkisyhteisöt ja yritykset.

Yliopistojen tilankäyttö kehittyy, jonka seurauksena kampuksilta vapautuu tiloja myös muille käyttäjille kuin yliopistoille. Säilyttääksemme tavoitellun vuokrausasteen ja mahdollistaaksemme monipuolisen tilankäytön, on asiakaspohjamme laajentunut myös muihin toimijoihin kuin yliopistoihin. Yliopistojen tilankäytössä tapahtuvan kehityksen ennakoimme jatkuvan myös tulevina vuosina. Arvioitavaksi vielä jää koronapandemian vaikutukset tilankäyttöön.

Asiakkuuksien hoitaminen on strategisesti tärkeä osa toimintaamme. SYKin organisaatiouudistuksen myötä panostamme voimakkaammin asiakkuuksiin, asiakkuuden hoidon kehittämiseen ja tasalaatuisen palvelukokemuksen luomiseen. Asiakkuudet-liiketoiminnan avulla pyrimme varmistamaan, että ymmärrämme kunkin asiakkaan toimintaa tukevat kampus- ja tilatarpeet ja että tarpeita vastaava kampus, tilat ja palvelut ovat asiakkaiden käytettävissä. Tuemme asiakkaidemme menestystä kehittämällä kiinteistöistämme vetovoimaisia kampuksia.

Jäsenyydet järjestöissä

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on Kiinteistötyönantajat ry:n jäsen. Kiinteistötyönantajat ry on kiinteistöalan yritysten ja yhteisöjen työmarkkinapoliittinen edunvalvoja ja kiinteistöpalvelualan toimialajärjestö. Muita organisaatioita, joissa SYK on jäsenenä, ovat RAKLI ry ja FIBS. RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakentamisen vastuulliset ammattilaiset ja jakaa tietoa näistä aloista. FIBS puolestaan on Suomen johtava kestävän liiketoiminnan vauhdittaja ja yritysten asiantuntijuuden kehittäjä. Kampuspaikkakunnistamme SYK on jäsenenä sekä Oulun että Tampereen kauppakamarissa.

Yhteydenpito sidosryhmiin

”Vuonna 2020 yhteistyö ja vuoropuhelu sidosryhmien kanssa oli tiivistä koronapandemiasta huolimatta.”

Yhteistyö ja vuoropuhelu omistajien, kumppaneiden, vaikuttajien ja päättäjien kanssa oli vuoden 2020 aikana tiivistä koronapandemiasta huolimatta. Uudet tavat järjestää kohtaamisia ja yhteisiä keskusteluita otettiin sidosryhmäyhteistyössä täysimääräisesti käyttöön

Tiedotuskanavinamme toimivat verkkosivut, sosiaalisen median kanavat, omistajaportaali, henkilökohtaiset monipaikkaiset tapaamiset sekä tiedotustilaisuudet kampuspaikkakunnillamme. Pyrimme myös tekemään aktiivista tiedotusyhteistyötä kumppaneiden ja median kanssa.

Sidosryhmäkartta

 • Yliopistot
 • Ammattikorkeakoulut
 • Yritykset
 • Palveluyritykset
 • Koulut ja päiväkodit
 • Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt
 • Rakennus- ja kiinteistönhoitoyhtiöt
 • Rakennus- ja kiinteistöalan muut sidosryhmät
 • Muut palveluntarjoajat
 • Kansainväliset verkostot
 • Rahoittajat
 • Valtiovarainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö
 • Euroopan unioni
 • Kansanedustajat
 • Museoviranomaiset
 • Rakennusvalvonta

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020