Rakennuttaminen ja ylläpito

Viime vuonna käynnissä olleista hankkeista merkittävin oli Åbo Akademin ja Turun yliopiston Aurum. Historiamme mittavin hanke eteni suunnitelmansa mukaisesti hyvässä yhteistyössä yliopistojen ja urakoitsijan kanssa. Vuoden 2020 aikana rakennus sai suunnittelustaan BREEAM Excellent arvosanan, mikä on ensimmäinen erinomainen SYKin historiassa.

Sähkönkulutusjoustotoiminnan hankkeessa edettiin suunnitelmista toteutukseen. Varsinainen sähkönkulutusjoustotekniikan liittäminen kiinteistöautomaatiojärjestelmiin saatiin valmiiksi niin ikään vuonna 2020. Osana hanketta LUT:n kampukselle lisättiin toimittajan aloitteesta akusto.

Asiakkuudet

Vuoden 2020 lopussa meillä oli noin 100 vuokralaista asiakkainamme. Uusia vuokrasopimuksia tehtiin vuoden aikana parikymmentä. Kehitys on ollut merkittävää toiminnan ensimmäisiin vuosiin verrattuna.

SYKin yksi painopisteistä vuonna 2020 oli asiakkuudenhoidon kehittäminen. Yliopistojen kanssa käytiin syys–lokakuussa tila- ja kampusstrategiakeskustelut. Keskusteluiden tavoitteena oli käsitellä avoimesti yliopiston näkökulmista tulevaisuuteen, luotsata suuntaviivat tila-asioihin ja käsitellä ajankohtaisia teemoja.

Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Vuonna 2020 demoinvestointi 530 000 euroa kohdistui neljään demoprojektiin, jotka esiteltiin tammikuussa järjestetyssä demo kick off -tilaisuudessa. Tilaisuus järjestettiin ensimmäistä kertaa. Tämän lisäksi olemme mukana 12 tutkimus- ja kehityshankkees­sa, joiden teemoina ovat digitalisaatio, kestävä kehitys, yhteiskehittäminen sekä palvelukehitys mm. tarpeenmukaisen ylläpidon osalta.

Pandemian myötä CoSYK-yhteiskehittämisen toimintamallin prosessit ja työkalut digitalisoituivat. Kevään 2020 aikana perehdyimme kumppaneidemme kanssa digitaalisten yhteistyöskentelysovellusten käyttöön. Lisäksi SYK-Labin järjestämissä Round Table -tilaisuuksissa kiinteistötoimialan vaikuttajat johdattivat sykkiläisiä erilaisiin koronasta nousseisiin ajankohtaisiin teemoihin.

Taloudellinen vastuu

SYKin työllistävä vaikutus vuonna 2020 oli noin 2 040 henkilötyövuotta. Yrityksellemme työskenteli keskimäärin 32 työntekijää.

Olemme kaikilla toimintapaikkakunnilla yksi suurimmista kiinteistöveron maksajista ja Pirkanmaan talousalueella yksi suurimmista yhteisöveron maksajista. Vuonna 2020 SYK maksoi veroja yhteensä 27,4 miljoonaa euroa, josta kiinteistöverojen osuus oli 45 prosenttia.

Vuoden 2020 aikana saimme valtion avustuksia 0,2 milj. euroa, joista suurin osa myönnettiin uusiutuvan energiakäytön investointeihin. Avustuksista osa saatiin myös muihin tutkimus- ja kehityshankkeisiin.

Sosiaalinen vastuu

Paikallisyhteisöjä tuimme vuonna 2020 myös kansainvälisesti. Keväällä toteutetun yhtiötason päästökompensoinnin kautta tuimme päästövähennyshankkeita Panamassa, Ugandassa, Kambodzassa ja Suomessa.

Vuonna 2020 toteutettiin yhtiön ensimmäiset yhteistoimintaneuvottelut, joiden myötä muodostimme organisaation uudelleen. Organisaatiouudistuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena on palvella asiakkaitamme entistä paremmin. Muutosten tueksi olemme kehittäneet yrityskulttuuriamme osallistaen koko henkilöstöä.

Ekologinen vastuu

Vuonna 2020 otimme suuren harppauksen eteenpäin toteuttamalla koko yhtiön hiilijalanjäljen suuruisen päästökompensoinnin, jonka ansiosta kampuksemme ovat siis jo hiilineutraaleja.

Saimme ensimmäiset olemassa olevien rakennusten BREEAM In-Use -ympäristösertifikaatit niin ikään vuoden 2020 aikana. Tampereen yliopiston Kaupin kampuksen Arvo2-rakennuksen Asset -osiossa saavuttama 77,6 % on selvästi paras suomalaisen rakennuksen saavuttama tulos.

Teimme kesällä 2020 luontoarviot kaikille suurille kiinteistöillemme, yhteensä 270 hehtaarin verran. Arvioiden tarkoituksena on luoda mahdollisuudet aiempaa kattavampaan luontoarvojen huomioimiseen kampuksiin liittyvässä toiminnassa niin kampuskehityksessä, rakentamisessa, ylläpidossa kuin kampusten päivittäisessä käytössäkin.

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020