Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lla viime vuosi oli työntäyteinen. Vuoteen mahtui uusia suuntaviivoja, uudistumista ja muutoksia. Vaikka pandemia muutti totuttuja tapoja tehdä ja toimia, saavutettiin tavoitteet suunnitellusti.

Vuoden 2020 käynnistyessä ei kukaan meistä osannut aavistaa minkälaisen vuoden päätämme. Covid-19-pandemia pakotti meidät kaikki muuttamaan tapojamme kohdata, kehittää ja käyttää tilaa. Keväästä lähtien SYK muiden organisaatioiden tapaan siirtyi toimimaan diginä. Laajimmillan muutos tarkoitti SYKin toimistojen sijaintia jokaisen sykkiläisen omassa kodissa.

Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta saimme kuitenkin monta merkittävää asiaa eteenpäin. Helmikuussa pidimme SYKin omistajatapaamisen, jossa käynnistimme keskustelun yhtiölle asetettavista tavoitteista ja toiminnan painopisteistä. Tätä keskustelua jatkettiin vuoden kuluessa useissa omistajatapaamisissa. Käytyjen keskusteluiden pohjalta syntyi SYKin uusi strategia. Alkusyksystä työstimme koko organisaation voimin SYKin uudet arvot. Arvot – vastuu yhteisestä, kuuntelemme ja puhumme sekä asenne ratkaisee – ovat tekemisemme perustaja ja ohjaavat SYKin toimintaa päivittäisessä tekemisessä. Kesäkuussa kävimme läpi yt-neuvottelun, jonka pohjalta uudelleen organisoiduimme ja elokuussa uusi organisaatio tuli voimaan. Marraskuun lopussa teimme päätöksen teknisen manageerauksen toimintamallin muutoksesta ja päätimme siirtyä toteuttamaan manageerausta SYKin omana toimintana. Näillä organisaatioon liittyvillä tarkennuksilla haluamme entisestään parantaa toimintaamme kampuksilla.

”Pandemia ei estänyt asioita tekemästä. Se pakotti keksimään uusia tapoja toimia.”

Vuonna 2020 valmistui merkittäviä rakennushankkeita. Turussa Turun yliopiston päärakennuksen peruskorjaus valmistui sovitusti juhlistamaan 100-vuotiasta Turun yliopistoa. Korjauksen myötä ikoniseen päärakennukseen toteutettiin nykyaikaiset työympäristöt. Oulussa Oulun ammattikorkeakoulu siirtyi Linnanmaan kampukselle, jossa kampuksen tilat peruskorjattiin vastaamaan tilakäyttäjän tarpeita.

Vastuullisuus on osa jatkuvaa toimintaamme. Hiilineutraalit kampukset 2030 -tavoite kannustaa meitä aktiivisesti miettimään toimenpiteitä ja suunnittelemaan tiekarttaa tavoitteen toteutumiseksi. Viime vuoden yhtenä suurena vastuullisuustekona kompensoimme SYKin ilmastopäästöt vuodelta 2019 (yht. n. 40 000 CO2e). Kompensoinnin ansiosta kampuksemme ovat nyt hiilineutraaleja. Tiekartan toimenpiteiden läpikäynti ja strateginen suunnittelu jatkuvat koko tulevan kymmenvuotiskauden, jotta omilla toimenpiteillämme toteutettu hiilineutraalisuus toteutuu asetetun tavoitteen mukaisesti.

Myös TKI-toiminnan kehittäminen jatkui läpi vuoden. Vuoden aikana SYK Akatemia muuttui SYK LAb -konseptiksi, jonka tavoitteena on tukea entistä monipuolisemmin TKI-toimintaan liittyvän sisällön hyödyntämistä organisaatiossamme. Myös yhteistyössä yliopistojen kanssa toteutettavat demot sisältyvät aktiiviseen TKI-toimintaamme. Vaikka pandemia muutti tilojen käyttöä kampuksilla, etenivät demot vuoden aikana suunnitellusti eteenpäin.

”Vuonna 2020 SYK jatkoi yliopistojen toimintojen tukemista tilan käytön asiantuntevana kehittäjänä. Vaikka kohtaaminen kampuksella tarkoitti välillä etäkohtaamista useiden satojen kilometrien päässä toisistamme, säilytimme kuitenkin aktiivisen vuoropuhelun asiakkaidemme ja vuokralaistemme kanssa.”

Vuoden 2020 lopussa hyväksytyssä strategiassa määritelty toimintamme tarkoitus, olemme paras kampuskumppani, haastaa meidät toimimaan ratkaisukeskeisesti ja ylittämään asiakkaidemme odotukset. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi määrittelimme neljä keskeistä strategista linjausta: tarkoituksenmukaiset tilaratkaisut, selkeä ja laadukas asiakaspalvelu, todennettava lisäarvo sekä turvattu omistajahyöty.

Vuonna 2021 jatkammekin toimintaamme uuden strategian mukaan. Olemme laatineet tiekartan strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tulemme parantamaan asiakkuuden hoitoon liittyviä toimintamalleja ja ylipäänsä kehittämään sisäisiä prosesseja, jotta pystymme varmistamaan laadukkaan toiminnan. Haluamme lunastaa asiakaslupauksemme ja todellakin olla paras kampuskumppani.

”SYK on asiantuntija kampusten tilakehityksessä. Ymmärrämme asiakkaidemme toiminnan kehittämiseen liittyvät haasteet ja haluamme tuottaa niihin tilallisia ratkaisuja. Avoin keskustelukulttuuri, kuunteleminen ja vastavuoroinen puhuminen tulevat näkymään toiminnassamme vuonna 2021.”

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020