Vastuullisuus SYKissä

Vastuullisuusvisiomme

Tavoitteenamme on, että kampuksemme ovat Euroopan vastuullisimmat vuoteen 2030 mennessä. Meille vastuullisuuden kolme osa-aluetta merkitsevät seuraavaa:

1) Ekologinen vastuu

Yhteisön aktiivisina jäseninä osallistumme maailmanlaajuisiin talkoisiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi. Kuljemme uusiutuvien ja älykkäiden energiaratkaisujen avulla kohti energiapositiivisia ja hiilineutraaleja kampuksia. Tunnemme oman ekologisen jalanjälkemme ja kehitämme yhteistyössä muiden kanssa kampusten ekologista kestävyyttä.

2) Taloudellinen vastuu

Säästäessämme pääomaa säästämme myös luonnonvaroja. Huolellisella pääomien kohdentamisella varmistamme toimintamme vastuullisen vaikuttavuuden. Soveltaessamme toiminnassamme jakamistalouden ja resurssien viisaan käytön periaatteita luomme edellytykset myös uusille ja aloittaville toimijoille. Luomme talouteen vakautta kehittämällä kampuksistamme vetovoimaisia paikkoja. Vahva taloutemme mahdollistaa osaltaan ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullisen toimintamme. Osa rahoituksestamme on vihreää Green Bond -rahoitusta.

3) Sosiaalinen vastuu

Kaikilla on oikeus oppia ja saada tietoa. Oppimis- ja tutkimusympäristöjen kehittäjänä annamme oman panoksemme sosiaalisesti vastuullisen yhteiskunnan luomiseen. Kampus avoimena ja alati muuttuvana toimintaympäristönä antaa mahdollisuuden kansainvälistymiseen. Yhteistyössä korkeakoulujen kanssa luomme turvalliset, terveelliset ja otolliset olosuhteet elämänmittaiselle oppimiselle. Tunnistamme oman roolimme myös kulttuuriperinnön vaalijana. Mahdollistamme osaltamme tutkimusta ja koulutusta, jotka edistävät alueiden elinvoimaisuutta ja hyvinvointia.

Vastuullisuus

Tavoitteenamme on, että kampuksemme ovat Euroopan vastuullisimmat vuoteen 2030 mennessä

Kehitämme kampuksia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

”Teemme työtä, jotta kiinteistömme ovat kestäviä ihmisten, ympäristön ja talouden näkökulmasta.”

Kiinteistönomistajana vastuullisuuttamme on etenkin kiinteistöjen kehittäminen ja ylläpitäminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Vastaamme siitä, että asiakkaillamme on käytössään tarkoituksenmukaiset ja terveelliset tilat. Teemme työtä, jotta kiinteistömme ovat kestäviä ihmisten, ympäristön ja talouden näkökulmasta.

Haluamme kehittää kampuksistamme ympäristöjä, joissa jokaisen on roolistaan tai näkökulmastaan riippumatta motivoivaa ja mielekästä toimia vastuullisesti. Haluamme, että kampuksillamme on positiivinen, vastuulliseen elämäntapaan kasvattava vaikutus.

Vain käytössä olevat rakennukset tuottavat lisäarvoa yhteiskunnalle ja ovat siten niiden rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi tehtyjen panostusten arvoisia. Kampustemme vetovoimaisuus onkin tärkeää myös vastuullisuuden näkökulmasta. Haluamme kampustemme olevan tiiviisti osa elinvoimaisia yliopistokaupunkeja.

Tilankäytön tehostaminen on vastuullista sekä talouden että ympäristön näkökulmasta. Toisaalta olemme tunnistaneet oppimisen myös sosiaalisena tapahtumana. Hyödynnämmekin usein vajaakäyttöisiksi jääviä tiloja muuntamalla ne ryhmätyötiloiksi, jotka tukevat yhdessä tapahtuvaa oppimista.

Laaja kumppaniverkosto toiminnan tukena

”Tilaajana vaadimme kumppaneiltamme vastuullista toimintaa.”

Olemme pieni asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminta nojaa luotettaviin kumppanuuksiin. Kumppaniverkostomme koostuu sadoista yhteistyökumppaneista, joista merkittävimpiä ovat yliopistot, rakennusliikkeet, kiinteistöhuoltoyhtiöt, konsulttiyhtiöt, rahoittajat, vuokrausalan toimijat sekä muut asiantuntijaorganisaatiot. Pyrimme pitkiin ja kehittyviin suhteisiin kumppaneidemme kanssa.

Tilaajana vaadimme kumppaneiltamme vastuullista toimintaa. Kumppaneiden arvioinnissa korostuvat talous- ja ympäristövastuu. Käytännössä kysymys on esimerkiksi veroihin ja toiminnan ympäristövaikutuksiin liittyvistä asioista.

Kehitämme toimialaamme panostamalla voimakkaasti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, joka vie kiinteistö- ja rakennusalaa eteenpäin. Samoin edistämme kokeilukulttuuria yliopistojen kanssa vuosittain toteutettavilla demohankkeilla, joihin osoitamme rahaa vuosikorjausbudjeteistamme.

 

Vastuullisuusraportointia standardien mukaisesti

Olemme vahvistaneet kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toimintaamme vuodesta 2011 alkaen eli käytännössä koko yhtiön olemassaolon ajan. Raportoimme GRI-periaatteiden mukaisesti ja julkaisemme integroidun tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportin verkkosivuillamme sekä GRI-tietokannassa vuosittain.

Raportoimme GRI Standardsin mukaisesti, ja laskentarajoissa ei ole merkittäviä muutoksia aikaisempiin vuosiin. Raportoimme vastuullisuusraportissamme lukuja emoyhtiön, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n, osalta, mikäli toisin ei ole ilmoitettu. Työtapaturmien osalta raportoimme myös urakoitsijoiden ja ulkopuolisten tahojen lukuja siltä osin kuin ne liittyvät SYKin tilaamiin rakennuskohteisiin tai kampuksiin. Talousraporttimme sisältää myös konsernilukuja. Nämä konsernin osat ovat emoyhtiö Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja kolme kiinteistöosakeyhtiötä: Kiinteistö Oy Arctic Centre, Kiinteistö Oy Kuopion Studentia ja Kiinteistö Oy Bioteknia. Nämä kiinteistöosakeyhtiöt ovat SYKin osittain omistamia tytäryhtiöitä. Näiden yhtiöiden vastuullisuuteen vaikutamme hallitustyöskentelyn avulla.

Raportoinnin tavoitteena on edistää toimintamme avoimuutta, lisätä mahdollisuuksia vertailuun toimialalla ja parantaa tärkeimpien asioiden seurantaa. Pyrimme myös tunnistamaan toimintaamme liittyviä ja sidosryhmiä kiinnostavia tekijöitä, joiden kautta pystymme vahvistamaan positiivisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan, talouteen ja ympäristöön.

Osallistumme myös toimialamme vastuullisuuskeskusteluun yhdessä sidosryhmiemme kanssa, ja olemme kiinnostuneita uusista raportointimalleista. Olemme FIBS-yritysvastuuverkoston jäsen ja hyödynnämme sieltä saamaamme oppia ja ideoita.

Tärkeimmät vastuullisuuden teemamme

Ekologinen vastuu

 • Energiatehokkuus ja energian alkuperä
 • Luonnon monimuotoisuus
 • Ilmastopäästöt
 • Kiertotalous
 • Resurssiviisaus

Sosiaalinen vastuu

 • Asiakastyytyväisyys
 • Oppimisympäristöt
 • Henkilöstön tyytyväisyys
 • Hyvinvointi
 • Kulttuuriperintö
 • Turvallisuus

Taloudellinen vastuu

 • Vakavaraisuus
 • Omavaraisuus
 • Varallisuuden vastuullinen kehittäminen
 • Yhteiskunnan taloudellinen tukeminen
 • Jakamistalous

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020