Strategian mukaista toiminnan tarkoitusta toteutamme neljän strategisen linjauksen kautta:

Tarkoituksenmukaiset tilaratkaisut

Selkeä ja laadukas asiakaspalvelu

Todennettava lisäarvo

Turvattu omistajahyöty

 

Tarkoituksenmukaiset tilaratkaisut

Kehitämme kampuksia systemaattisesti ja vastuullisesti, jotta voimme tarjota omistaja-asiakkaillemme ajanmukaisia, innovatiivisia sekä tarkoituksenmukaisia tilaratkaisuja. Haluamme toteuttaa tilaratkaisut yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Omistajinamme toimivien yliopistojen kanssa käymme säännöllisesti keskustelu kampus- ja tilastrategioista.

Selkeä ja laadukas asiakaspalvelu

Selkeytämme asiakas- ja omistajarajapinnan toimintamalleja sekä rooleja ja työvälineitä. Tällä varmistamme, että asiakkaamme ja tiloissa toimivat käyttäjät saavat meihin yhteyden sujuvasti ja laadukkaasti. Haastamme asiakkaitamme löytämään kampuksiltamme itselleen toimivimmat tilaratkaisut. Tuomme näkemyksemme pohjalta asiakkaidemme käyttöön tietoja ja erilaisia tilaratkaisuvaihtoehtoja, joilla he voivat kehittää toimintaansa.

Todennettava lisäarvo

Osoitamme toimintamme lisäarvon ja hyödyllisyyden mittareilla, joilla voidaan todentaa ratkaisuidemme vastuullisuus läpinäkyvästi huomioiden ympäristön, talouden sekä yhteiskunnan näkökulmat. Kehitämme ja uudistamme yhteistyö- ja kumppanuusverkostojamme.

Turvattu omistajahyöty

Vahvistamme toimintamalleja, joiden avulla vapautuville tiloille tuodaan uutta käyttöä. Huolehtimalla omistamiemme tilojen korkeasta vuokrausasteesta, turvaamme omistajillemme vuotuiset osingot. Kehitämme omistamaamme kiinteistökantaa resurssiviisaasti ja vastuullisesti, ja huomioimme mahdollisuudet muokata rakennuksia vastaamaan asiakkaiden tulevia tilatarpeita. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua omistajiemme kanssa kiinteistöomaisuutemme kehittämisestä.

Strategian laadinta yhteistyössä omistajien kanssa

SYKin uuden strategian valmistelu tapahtui toimivan johdon, yhtiön hallituksen sekä yhtiön omistajien kanssa pidetyissä linjauskeskusteluissa ja strategiatyöpajoissa. Strategian halutaan tukevan yhtiön omistajien perusteita omistaa SYKin osakkeita.

Kampus- ja tilastrategia syntyy yhteistyössä

SYKin ja yliopistojen omistajatapaamisten uudeksi toimintamalliksi otettiin vuosittaiset kampus- ja tilastrategiakeskustelut.

Lue lisää ›

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020