Tulevaisuuskyvykäs organisaatio

Toiminnastamme vastaa 30 työntekijän asiantuntijaorganisaatio. Elokuun alusta voimaan astuneen organisaatiouudistuksen myötä muodostamme kolme yksikköä ja kuusi toimintokohtaista tiimiä. Vastaamme entistä paremmin omistajiemme liiketoiminnallemme määrittelemien tavoitteiden saavuttamiseen.

Organisaatio- ja toimintamallimme uudistusprosessin aikana käytiin aktiivista vuoropuhelua koko henkilöstön kanssa. Uuden organisaation rakentamisessa hyödynnettiin henkilöstön osaamista tavoitteena tarjota jokaiselle mielekäs työtehtävä. Onnistuimme tarjoamaan uusia ammatillisia haasteita useille SYKkiläisille, kun tehtäviä tai tehtävänkuvia uudistettiin. Lisäksi syksyn aikana neljä uutta työntekijää aloitti työyhteisössämme.

Organisaatiorakenteemme vahvistaa vuoden alussa valittuja teemojamme: luottamus, yhteistyö ja avoimuus. Johtamista, esimiestyötä ja läpinäkyvää tiedonkulkua tukee osaltaan myös organisaatiossamme uusi laajennetun johtoryhmän toiminta, johon osallistuvat esihenkilöt, HR ja viestintä.

Yhteisellä yrityskulttuurimatkalla

Muutosvuottamme on tukenut keväällä aloitettu yrityskulttuurin pitkäjänteinen kehittäminen. Yrityskulttuurimatkallamme olemme yhdessä työstäneet SYKin tavoitekulttuurin kuvauksen ja uudistuneet arvomme, jotka tukevat strategiaamme ja toimintamme tarkoitusta. Koko henkilöstön osallistuminen yhteiseen kehittämiseen on huipputasoa.

SYKin kulttuuria, henkilöstölle työssä merkityksellisiä asioita ja kehitystoiveita kartoitettiin ja seurataan Siqni-työntekijäymmärryskyselyn avulla. Kevään kyselyssä ja sitä tukevissa haastatteluissa sekä loppuvuoden seurantakyselyssä osallistumisprosentti oli molemmissa 100 %.

SYKkiläisille merkityksellisimmät asiat työssä vuonna 2020:

 1. Mielekkäät työtehtävät
 2. Vaikutusmahdollisuus omaan työhön ja työympäristöön
 3. Avoin tiedonkulku työhön ja organisaatioon liittyvissä asioissa
 4. Mahdollisuus käyttää päivittäin omaa osaamistaan
 5. Luotettava ja kyvykäs johto

Yrityskulttuurin kehittäminen ja arvojen saattaminen osaksi arkea vaatii kohtaamista ja tekoja. Pandemiavuodesta huolimatta olemme toteuttaneet aktiivisesti arvojemme mukaista toimintaa myös etäyhteyksin. Olemme lisänneet avointa sisäistä viestintäämme mm. yrityskulttuurimatkan seurantatilaisuuksilla ja intranetimme, Ilmarin, uudistuksella. Uudistuneessa intrassa on myös uusi Kiitoskanava, joka on käynnistynyt hienoilla nostoilla kollegoiden onnistumisista. Kehitimme yhdessä SYKtärskyt, jossa voimme kohdata työkavereitamme pikatreffien merkeissä ja näin lisätä yhteisöllisyyttämme.

Suhtaudumme uuteen uteliaisuudella ja ratkaisuja hakien

Osaamisen kehittämisessä pandemia-aika toi oman lisänsä painotuksiimme. Henkilöstömme valmius etätyöhön siirtymiseen oli erinomainen ja välineet ja taidot olivat kunnossa, sillä panostamme sähköisten työkalujemme käyttöön jatkuvasti.

Liiketoimintaympäristöömme vaikuttavista pandemian aiheuttamista muutoksista järjestimme koko henkilöstömme kuultavaksi ja työstettäväksi useita asiantuntijapuheenvuoroja kehittämämme Round Table-konseptin muodossa. Henkilöstömme on myös pysynyt ajan tasalla ajankohtaisesta tutkimustoiminnastamme kuukausittaisissa TKI-iltapäivissä.

Strategiamme edellyttämien kyvykkyyksiemme määrittäminen on aloitettu ja niiden saavuttamisen toimenpiteet määritetään tulevissa kehittymisen keskusteluissa.

Sukupuolijakauma 31.12.2020

 • 0
  %
  Naiset
 • 0
  %
  Miehet

Henkilöstön määrä 2011–2020

Talous on koko organisaatiota palveleva ja auttava funktio

Talouspäällikkömme Suvia innostaa SYKin toimintaympäristö ja korkeakoulumaailman parissa työskentely.

Lue lisää ›

Kiinteistöalan edelläkävijäksi

Rakennuttajapäälliköllemme Tarolle on tärkeää nostaa rakentamisen työn tuottavuutta sekä keskittyä rakennusten vähähiilisyyteen.

Lue lisää ›

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020