Taro Malinen on työskennellyt Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ssä (SYK) rakennuttajapäällikkönä 1,5 vuotta. Rakennusinsinööriksi kouluttautunut ja Hämeenkyrön kunnan palveluksesta SYKiin siirtynyt Taro kokee olevansa valtakunnallisesti merkityksellisessä työssä. Viime elokuusta lähtien Taro on toiminut Rakennuttaminen-tiimin esihenkilönä.

– Yksikään työpäivä ei ole samanlainen. Päivät koostuvat monesta erilaisesta kokonaisuudesta, rakennuttamisen lisäksi mm. sopimushallinnasta ja hankekehityksestä. Esihenkilön roolissa varmistan yhdessä tiimini kanssa, että rakennuttamiselle asetetut tavoitteet täyttyvät ja tapamme rakennuttaa kehittyy. Rakennuttajapäällikkönä taas vastaan investointihankkeiden johtamisesta sekä hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen ohjauksesta, kertoo Taro.

Projektit innostavat yhä uudestaan

Rakennushankkeet ovat aina kiehtoneet Taroa. Hankkeiden projektiluonteisuus ja laaja sidosryhmäyhteistyö takaavat työn mielekkyyden ja mielenkiintoisuuden.

– Elän projekteista ja asioiden kehittämisestä. Kun rakennat uutta tai peruskorjaat vanhaa kiinteistöä yliopistokampuksella, on jokainen hanke erilainen. Se on innostavaa, toteaa Taro.

Tulevaisuudessa Tarolle on tärkeää nostaa rakentamisen työn tuottavuutta sekä keskittyä vähähiilisyyteen. Taro innostuu kiinteistöalan uusista innovaatioista ja vie asioita tarmokkaasti eteenpäin. Kaiken tekemisen takana on tavoite siitä, että asiakas voi rauhassa keskittyä omaan ydinosaamiseen.

– SYK on valtakunnallisesti merkittävä kiinteistöomistaja. Meistä otetaan mallia ja siihen meidän on jatkossakin pyrittävä, oltava alalla edelläkävijänä, korostaa Taro.

Korona siirsi työpisteen kotisohvalle

Kun puhutaan vuodesta 2020, päällimmäisenä tulee mieleen koronapandemia. Poikkeusolojen seurauksena Taron työpiste siirtyi kotiin. Siirtyminen etätöihin sujui helposti, vaikka uuden rytmin ja työtavan löytäminen vaati aikaa. Oman lisähaasteen työnteolle toi kotihoidossa oleva esikoinen, joka välillä seurasin työntekoa innokkaana Taron olan takaa.

Taron mieltä askarruttaa kuitenkin kysymys koronapandemian vaikutuksista yliopistokenttään ja kiinteistömaailmaan. Miten pandemia tulee vaikuttamaan tulevaisuuden tilatarpeisiin?

– Jo nyt on nähtävillä, että etäopinnot tulevat osaksi opetusta. Samalla keskustellaan luentosalien jatkosta ja niiden tarpeesta. Aika näyttää, mitä muutoksia tulee tapahtumaan ja kuinka pitkäikäisiä muutokset ovat. Mielenkiinnolla seuraan tilanteen kehitystä, Taro pohtii.

Avoin ja kannustava työyhteisö

Avoin ja tiivis työilmapiiri SYKissä on ollut avainasemassa myös etätyöaikana. Yhteisistä kohtaamisista pidetään kiinni virtuaalitapaamisissa, joissa keskustelu on vapaata ja jokainen on aidosti läsnä. Henkilökunnan yhdessä luomat uudet arvot näkyvätkin toiminnassa joka päivä: SYKissä aidosti kuunnellaan ja puhutaan. Taron mukaan SYK on ideaali työpaikka, jossa on lupa sekä kehittää että kehittyä.

– Opiskelin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, kun siirryin SYKille. Työn ja koulun yhteensovittaminen onnistui hyvin. Mielestäni se kuvaa työyhteisöä osuvasti. SYK on työnantajana sekä kannustava että uuden mahdollistaja, kuvailee Taro.

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020