Suvi Lehikoinen on työskennellyt Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ssä (SYK) lähes koko yrityksen alkuajoista asti. Turusta Tampereelle muuttanut Suvi aloitti SYKissä controllerina keväällä 2010.

Suvi kuuli työpaikasta rekrytointikonsultin kautta. Hän kiinnostui, ja näki SYKin olevan itselleen hyvä vaihtoehto uudelle työuralle. Suvi koki tilaisuuden ainutlaatuiseksi, sillä hän näki harvinaislaatuisen mahdollisuuden aloittaa SYKin kaltaisessa aloittavassa yrityksessä.

Aikaisempi kokemus oli karttunut kemian- ja lääketeollisuudesta. Kiinteistöala oli Suville hyppy tuntemattomaan. Vaikka siirtyminen uuteen alaan oli suuri muutos, on matka ollut sen arvoista.

– SYKin toimintaympäristö on mahtava. Yliopistomaailmalla on iso yhteiskunnallinen vaikutus ja me saamme olla osa sitä. On mielenkiintoista seurata kampusten tilakehitystä aitiopaikalta, sanoo Suvi.

Organisaatiouudistuksen kautta nousu esihenkilöksi

Elokuussa 2020 SYK uudelleen organisoitui, mikä vaikutti myös Suvin työnkuvaan. Organisaatiouudistuksen kautta sisäinen Talous-tiimi muotoutui uudestaan, jolloin Suvista tuli talouspäällikkö ja tiiminvetäjä. Suvin vastuulla on yhtiön sisäisen ja ulkoisen laskennan toteuttaminen ja kehittäminen yhteistyössä palvelukumppaneiden ja muun organisaation kanssa. Lisäksi hän on mukana rahoitukseen liittyvissä toimenpiteissä.

Poikkeuksellinen vuosi 2020 toi haastetta esimiestyölle, kun tiimin uudelleen muodostuminen tapahtui pääosin virtuaalisesti. Syksyllä etätyöaikana tiimiin rekrytoitiin uusi controller, jolloin tapa perehdyttää työhön ja työyhteisöön piti miettiä uudelleen. Loppuvuodesta SYKin uudet arvot liitettiin luontevaksi osaksi tiimin toimintaa.

– Talous on koko organisaatiota palveleva ja auttava funktio. Huolehdimme, että jokaisella sykkiläisellä on tarvittava taloustieto oman toiminnan tueksi, jotta päätöksiä on vastuullista toteuttaa. Myös syksyllä aloitettu tiedolla johtamisen projekti auttaa jatkossa yhdistämään eri toimintojen tiedot paremmin näkyviksi koko organisaatiolle. Innolla ja positiivisin mielin lähden kehittämään tiimiä ja omaa tehtävää, kertoo Suvi.

Talous osana kestävää liiketoimintaa

Vaikka talousala on tarkkaan säädelty, jättää se kuitenkin tilaa myös luovuudelle ja erilaisille vaihtoehdoille suunnitella liiketoimintaa. Yksi konkreettinen esimerkki, ja Suville mieleenpainuvin työtehtävä, on SYKin liikkeelle laskema joukkovelkakirja Green Bond vuonna 2018.

– Green Bondin liikkeelle lasku oli tosi hieno juttu ja samalla itselle uuden oppimista. Se oli tärkeä vastuullisuuteen liittyvä rahoitustoimi, mikä myös konkretisoi talouden osallistumista kestävään liiketoimintaan. Vastuullisuus on tärkeä asia SYKille ja tämä oli konkreettinen esimerkki talouden linkittymisestä siihen. Onneksi kestävä rahoitus on kehittynyt merkittävästi viime vuosina, joten pystymme varmasti tulevaisuudessakin hyödyntämään vastuullisia rahoituksen instrumentteja, toteaa Suvi.

Pieni, tiivis työyhteisö

Vuosi 2020 oli SYKille muutosten vuosi. Yhtiö uudisti strategian sekä organisaation, kehitti toimintakulttuuria ja työsti uudet arvot. Siitä huolimatta yhdessäolo ja työntekeminen on ollut välitöntä ja SYK-henki on ollut vahvasti läsnä.

– Syksy oli uudistusten myötä jännää ja työntäyteistä aikaa, mutta töissä oli silti kiva olla. SYKissä on ollut pitkään hyvä työyhteisö. Olemme pieni porukka ja teemme itsenäisesti hommia, mutta silti on koko organisaation ja palvelukumppaneiden tuki taustalla. Ei tarvitse yksin tehdä asioita. Työkaveria on helppo lähestyä, sillä kaikki tuntevat toisensa. Syksyn jälkeen toiminta on asettunut uomiinsa ja pääsemme kehittämään sitä tavoittelemaamme suuntaan, iloitsee Suvi.

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020