Kampusten palvelut edesauttavat synergiaa

Tavoitteemme on tarjota korkeakoulu- ja yritysasiakkaillemme laajasti niiden toimintaa tukevia palveluita. Vuoden aikana kehitimme palveluliiketoimintaa kuulemalla asiakkaitamme ja testaamalla uusia ratkaisuja kampuksen käyttäjillä.

Kampuksillamme toimii yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lisäksi yrityksiä, peruskouluja ja päiväkoteja. Vetovoimaisilla kampuksilla tilat sopivat erinomaisesti sellaisille yrityksille, jotka haluavat olla tiiviissä yhteydessä korkeakoulujen kanssa. Synergiaa syntyy yhteisestä tekemisestä, avoimesta vuorovaikutuksesta, resurssien jakamisesta ja eri toimijoiden kohtaamisista.

Yritysasiakkaat hyötyvät oppilaitosten tuomien synergiaetujen lisäksi kampusalueiden monipuolisista palveluista aina ravintola-, catering- ja kokoustilapalveluista parturipalveluihin saakka. Lisäksi varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen sijoittuminen kampusalueelle voi helpottaa monien kampusalueen työntekijöiden ja opiskelijoiden arjen sujuvuutta.

Kampuksemme sijaitsevat Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Raumalla, Rovaniemellä, Tampereella, Turussa ja Vaasassa.

Digitaalisuus ohjaa palveluiden kehitystä

Perinteisten palveluiden, kuten ravintola-, aula-, ja siivouspalveluiden rinnalle on muodostunut kiinnostusta ja kysyntää erilaisille digitaalisille alustoille. Sähköisten palveluiden yhteiskehittämisellä edesautamme kampuksien käyttökokemuksen paranemista esimerkiksi helpottamalla alueella navigoimista ja palveluiden löytämistä.

Hyvänä esimerkkinä digitaalisista palveluista on Oulun yliopiston Campus Navigator, joka otettiin käyttöön vuonna 2019 Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella. Sisätiloissa tapahtuva paikannusteknologia helpottaa tilojen löytämistä Linnanmaan ja Kontinkaankaan kampusalueilla. Sovellus tarjoaa paikkatiedon sekä luentojen tilojen lisäksi myös tiedot kampuksen ravintoloista ja niiden ruokalistoista.

Tampereella Hervannan kampuksella toimivassa Kampusklubissa kohtaavat eri alojen yritykset ja osaajat, kotimaiset ja kansainväliset opiskelijat, huippututkimus sekä innovatiiviset projektit. Digitaalisuus on ollut keskeisesti läsnä vuoden 2019 suosituissa Kampusklubin aamutapahtumissa, jotka ovat käsitelleet niin tekoälyä kuin virtuaalitodellisuutta.

Monikäyttäjärakennuksien ja -kampuksien kehitys

Tampereelle ja Lappeenrannan Skinnarilaan on rakentuneet monikäyttäjäkampukset, joissa toimivat yliopisto, ammattikorkeakoulu, peruskoulu ja esikoulu. Vuoden 2019 alussa Lappeenrannan kampuksella aloitti toimintansa myös yksityinen päiväkoti.

Ekologisesti kestävät palvelut vetovoimatekijöinä

Samalla, kun pyrimme tarjoamaan ja kehittämään ekologisesti kestäviä tilaratkaisuja, haluamme myös toimintaa tukevien palveluiden edistävän parempaa huomista. Palveluiden hankinnassa pyrimme huomioimaan myös ekologiset näkökulmat. Lisäksi digitaaliset palvelumme helpottavat tilojen käyttäjien arkea samalla, kun niistä saatava data edesauttaa tilakäytön seuraamista ja optimointia.

Haluamme olla proaktiivinen toimija ja edelläkävijä. Meillä on vahva kokeilukulttuuri, jonka avulla voimme tarjota uudenlaisia palveluita kampuksen käyttäjille sekä pienentää kampuksen hiilijalanjälkeä.

Yhtenä esimerkkinä kokeilukulttuurista aloitimme testaamaan vuonna 2019 yhteiskäyttöistä sähköautoa Tampereen Hervannan kampuksella. Syksyllä alkaneen kokeilun kautta halusimme tarjota ekologisen vaihtoehdon asiakkaidemme satunnaisille auton käyttötarpeille. Ajatuksenamme oli testata joustavaa liikkumisen ratkaisua, jolloin oman auton voisi jättää kotiin ja samalla keventää kampuksen pysäköintialueiden käyttöastetta. Testiauto on kampuksen käyttäjien hyödynnettävissä toistaiseksi.

 • 0
  %
  Vuokrausaste keskimäärin (2018: 94,9 %)
 • 0
  €/m2/kk
  Keskivuokra (2018: 13,5 €/m2/kk)
 • 0
  vuotta
  Vuokrasopimusten europainotettu pituus keskimäärin (2018: 8,6v)
 • 0
  €/m2/kk
  Vuokratuotot (2018: 12,2 €/m2/kk)

10 suurinta asiakasta 2019

Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Turun yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Oulun yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Lapin yliopisto
Åbo Akademi
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Hämeenlinnan kaupunki

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020