102 - Yleinen sisältöSijainti raportissaLisätieto
Organisaation kuvaus
1021Raportoivan organisaation nimiSYK Lyhyesti
1022Toimialat ja palvelutSYK Lyhyesti
1023Organisaation pääkonttorin sijaintiHallinto ja johtaminenPääkonttori sijaitsee Tampereella
1024ToimintamaatSYK Lyhyesti
1025Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuotoSYK Lyhyesti
1026Markkina-alueet, toimialatAsiakkuudet ja palvelut
1027Raportoivan organisaation kokoSYK Lyhyesti
1028Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistäHenkilöstö
1029ToimitusketjuVastuullisuus, yhteistyö kumppaneiden kanssa
10210Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussaToimintaympäristö, viimeisimmät muutokset toimintaympäristössä,
Henkilöstö, johtamisesta ketteryyttä
10211Varovaisuusperiaatteen soveltaminenToimintaympäristö, resurssiviisasta rakentamista
10212Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteetEkologinen vastuu, energiankulutus ja päästöt
10213Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissaSidosryhmävuorovaikutus
Strategia
10214Toimitusjohtajan katsausToimitusjohtajan terveiset
10215Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudetStrategia,
Tutkimus, kehitys ja innovaatiot,
Toimintaympäristö, toimimme ympäristössä, joka on voimakkaassa muutoksessa
Eettiset toimintaperiaatteet
10216Arvot ja liiketoimintaperiaatteetSYK Lyhyesti
Hallinto
10218HallintorakenneHallinto ja johtaminen
10219VastuunjakoHallinto ja johtaminen
10220VastuuhenkilötHallinto ja johtaminen
10222Hallituksen kokoonpanoHallinto ja johtaminen
10223Hallituksen puheenjohtajaHallinto ja johtaminen
10224Hallituksen valintaHallinto ja johtaminen
10229Hallituksen rooli vaikutusten ja riskien tunnistamisessa ja hallinnassaHallinto ja johtaminen, riskienhallinta
10231Riskiarviointien frekvenssiHallinto ja johtaminen, riskienhallinta
10232Yritysvastuuraportin hyväksyntäHallitus hyväksyy raportin vuosittain
Sidosryhmät
10240Luettelo organisaation sidosryhmistäSidosryhmävuorovaikutus
10241Työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö
10242Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteetSidosryhmävuorovaikutus
10243Sidosryhmätoiminnan periaatteetAsiakkuudet ja palvelut,
Sidosryhmät,
Sosiaalinen vastuu, asiakasyhteistyö
10244Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheetSidosryhmävuorovaikutus
Raportointitapa
10245Tilinpäätökseen sisältyvät yhtiötVastuullisuus, vastuullisuusraportointi
10246Raportin sisällön määrittelyVastuullisuus, vastuullisuusraportointi
10247Olennaiset näkökohdatVastuullisuus, SYK:lle tärkeimmät vastuullisuuden teemat
10248Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissaVastuullisuus, vastuullisuusraportointi
10249Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissaVastuullisuus, vastuullisuusraportointi
10250RaportointijaksoVastuullisuus, vastuullisuusraportointi
10251Edellisen raportin päiväysRaportti julkaistaan vuosittain keväällä
10252Raportin julkaisutiheysRaportti julkaistaan vuosittain keväällä
10253Yhteystiedot, joista kysyä raporttiin liittyviä lisätietojaari-pekka.lassila@sykoy.fi anita.rinne@sykoy.fi
10254GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuusGRI-indeksi
10255GRI-sisällysluetteloGRI-indeksi
10256Raportoinnin varmennusRaportin taloudelliset tunnusluvut perustuvat tilintarkastettuun tietoon
103 - Johtamismalli
1031Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajatVastuullisuus, vastuullisuusraportointi
1032Johtamismallin osatekijätHenkilöstö, johtamisesta ketteryyttä,
Vastuullisuus
1033Johtamismallin arviointiHallinto ja johtaminen, sisäinen valvonta
200 - Taloudelliset vaikutukset
Taloudelliset tulokset
2011Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminenTaloudellinen vastuu, yhteiskunnalliset rahavirrat
2013Eläketurvan kattavuusLakisääteinen eläketurva
2014Valtiolta saadut avustuksetTaloudellinen vastuu0,2 Milj. €
Välilliset taloudelliset vaikutukset
2032Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuusTaloudellinen vastuu
300 - Ympäristövaikutukset
Energia
3021Organisaation oma energiankulutusEkologinen vastuu, energiankulutus ja päästöt
3023EnergiaintensiteettiEkologinen vastuu, kestävän kehityksen mittarit
3024Energiankulutuksen vähentäminenEkologinen vastuu, energiankulutus ja päästöt,
Rakennuttaminen ja ylläpito
Vesi
3031VedenkulutusEkologinen vastuu, kestävän kehityksen mittarit
Luonnon monimuotoisuus
3043Suojellut ja kunnostetut elinympäristötSosiaalinen vastuu, paikallisyhteisöt
Päästöt
3051Suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 1)Ekologinen vastuu, kestävän kehityksen mittarit
3052Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2)Ekologinen vastuu, kestävän kehityksen mittarit
3053Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 3)Ekologinen vastuu, kestävän kehityksen mittarit
3054Kasvihuonekaasujen päästöintensiteettiEkologinen vastuu, kestävän kehityksen mittarit
3055Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminenEkologinen vastuu, energiankulutus ja päästöt
Jätteet
3062Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisestiRakennuttaminen ja ylläpito, jätteet ja kierrätys,
Ekologinen vastuu, kestävän kehityksen mittarit
400 - Sosiaaliset vaikutukset
Työsuhteet
4011Uuden palkatun henkilöstön määrä ja vaihtuvuusSosiaalinen vastuu, kestävän kehityksen mittarit
4013VanhempainvapaatHenkilöstö, hyvinvointi luo tehokkuutta
Työterveys ja -turvallisuus
4032Riskien tunnistaminen, arviointi ja tapausten tutkintaSosiaalinen vastuu, kampusturvallisuus
4033Työterveyspalvelut, joiden avulla ennaltaehkäistään riskejäHenkilöstö
4035Työterveyteen ja –turvallisuuteen liittyvät koulutuksetSosiaalinen vastuu, kestävän kehityksen mittarit
4036Terveyden edistämiseen liittyvät palvelut ja ohjelmatHenkilöstö
4039TyötapaturmatSosiaalinen vastuu, kestävän kehityksen mittarit
Koulutukset
4041Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohdenSosiaalinen vastuu, kestävän kehityksen mittarit
4042Osaamisen kehittämiseen ja muutokseen liittyvät ohjelmatHenkilöstö
4043Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuusHenkilöstö
Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet
4051Hallinnon ja henkilöstön monimuotoisuusHenkilöstö,
Hallinto ja johtaminen
Syrjinnän ehkäisy
4061Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteetEi raportoituja syrjintätapauksia
Paikallisyhteisöt
4131Toiminnot, joissa on toteutettu paikallisyhteisövuorovaikutusta, vaikutusarviointia ja kehitysohjelmiaSosiaalinen vastuu, paikallisyhteisöt
Julkinen päätöksenteko
4151Poliittiset tuetHallinto ja johtaminen, hallinnointikoodiYhtiö ei tue rahallisesti poliittista tai sitä lähellä olevaa toimintaa
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
4161Kiinteistöjen terveys ja turvallisuusvaikutusten arviointiSosiaalinen vastuu, kampusturvallisuus
4162Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomuksetEi raportoituja rikkomuksia vuonna 2019
Asiakkaiden yksityisyydensuoja
4181Asiakkaiden yksityisyydensuojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvät valituksetEi raportoituja valituksia vuonna 2019
Rakennus- ja kiinteistötoimialan lisäosa
(Construction and Real Estate Sector Disclosures, CRE)
CRE1Rakennusten energiaintensiteettiRakennuttaminen ja ylläpito
CRE2Rakennusten vesi-intensiteettiEkologinen vastuu
CRE3Rakennusten kasvihuonekaasu­päästöintensiteettiEkologinen vastuu
CRE8Kiinteistöjen ympäristösertifikaatit ja -merkinnätEkologinen vastuu
SYK:n omat olennaiset tunnusluvut
SYK1Demokohteet yliopistoille / T&K&I panostuksetTutkimus, kehitys ja innovaatiot
SYK2TyöllistävyysTaloudellinen vastuu
Sosiaalinen vastuu, kestävän kehityksen mittarit

SYK3VerojalanjälkiTaloudellinen vastuu
SYK4Tuotettu aurinkosähköenergiaEkologinen vastuu, jatkuvaa kehittämistä energiatehokkuuden tueksi
SYK5Jätteiden kierrätysasteRakennuttaminen ja ylläpito, jätteet ja kierrätys,

Raportti kattaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n vuoden 2019 tiedot. Yritysvastuun asiantuntija Ratkaisutoimisto Vinha vahvistaa raportoinnin GRI standardin mukaisuuden.

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020