Kampusten kehittäminen

Kampusten kehittämisessä otimme tärkeän askeleen vuonna 2019, kun Kuopion kampuksen kaava valmistui kuuden vuoden pitkäjänteisen työn jälkeen. Lopputuloksena on monikäyttäjäkampuksen mukainen kaava, joka mahdollistaa asumisen, liiketoiminnan ja korkeakoulutoiminnan parhaat puolet. Alueen kehittäminen kaavan mukaisesti käynnistyy vuoden 2020 aikana. Muutenkin kaavoitustyöt etenivät suunnitellusti eri kaupungeissa menneen vuoden aikana.

Rakennuttaminen ja ylläpito

Historiamme suurin rakennushanke, Åbo Akademin ja Turun yliopiston Aurum, eteni viime vuonna suunnitelman mukaisesti hyvässä yhteistyössä asiakkaan ja urakoitsijan kanssa. Aurum nousi runkovaiheeseen ja siellä tehtiin esimerkiksi sisävalmistussuunnittelua ja -töitä.

Ylläpitotoimintamme kehittyy paljon viime vuonna käynnistetyn tarpeenmukaisen ylläpitomallin kehityshankkeen mukaan. Tavoitteenamme on modernia taloautomaatiota ja analytiikkaa hyödyntämällä keskittää resurssit oikein. Toisella merkittävällä ylläpitohankkeellamme, sähkönkulutusjoustolla, puolestaan tulevaisuudessa tasaamme sääolosuhteiden aiheuttamaa taajuusheilahtelua sähkönkulutuksessa ja mahdollistamme uusiutuvien energianlähteiden käytön sähköntuotannossa.

Asiakkuudet ja palvelut

Vuoden 2019 aikana tavoitteemme tarjota korkeakoulu- ja yritysasiakkaillemme niiden toimintaa tukevia palveluita otti jälleen harppauksia eteenpäin. Tampereen Hervannan kampuksella aloitettiin yhteiskäyttöisen sähköauton testaaminen osana joustavan liikkumisen ratkaisuja. Lisäksi Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella otettiin käyttöön Campus Navigator -palvelu, joka tarjoaa paikkatiedon sekä luentojen tilojen lisäksi myös tiedot kampuksen ravintoloista ja niiden ruokalistoista. Vuoden 2019 alussa Lappeenrannan kampuksella aloitti toimintansa myös yksityinen päiväkoti.

Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Vuonna 2019 osallistuimme 310 000 eurolla 16 tutkimus- ja kehityshankkeeseen. Lisäksi investoimme yhdessä yliopistojen kanssa kuuteen demoprojektiin 822 500 euroa. Vuoden aikana valmistui kymmenen TKI-projektia, joista saimme tietoa ja kumppaneita digitaalisen toimintakulttuurin ja digitaalisten palvelujen kehittämiseen monikäyttäjäkampuksilla. Demoinvestointi 530 000 euroa kohdistui kuuteen demoprojektiin. Juhlavuotemme kunniaksi järjestimme Campus Seminar -tapahtuman, jossa kansainväliset tutkijakumppanimme kymmenen vuoden ajalta jakoivat kokemuksia ja näkökulmia kampuskehittämiseen sekä työ- ja oppimisympäristöjen muutoksiin.

Taloudellinen vastuu

Työllistävä vaikutuksemme oli noin 2 420 henkilötyövuotta ja työntekijöitä oli keskimäärin 30. Voidaan todeta, että investointien ja hankintojen kautta syntyvä työllistävä vaikutus on merkittävä. Lisäksi olimme kaikilla toimintapaikkakunnilla yksi suurimmista kiinteistöveron maksajista ja Pirkanmaan talousalueella yksi suurimmista yhteisöveron maksajista. Vuonna 2019 maksoimme veroja yhteensä 22,7 miljoonaa euroa, josta kiinteistöverojen osuus oli 55 prosenttia. Kiinteistöveroja maksettiin 16 kuntaan kaikkiaan 12,4 miljoonaa euroa. Kaikki verot maksettiin Suomeen.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa meille huolenpitoa ihmisistä ja ympäröivästä yhteiskunnasta rakennuksineen. Tuimme Shadeshares-projektin kautta NMKY:n nuorten harrastustoimintaa kotimaassa ja WorldVisionin kautta heidän työllistämishankkeitansa Kenian slummissa. Osallistuimme myös suomalaisen Kapua-hankkeen tukemiseen, joka auttoi Kynnys ry:n ja Väestöliiton kanssa vuonna 2019 naisten ja vammaisten kouluttautumista Etiopiassa.

Teettämämme asiakastutkimuksen mukaan onnistuimme hyvin. Kokonaiskeskiarvoksi muodostui 3,6 ja 87 prosenttia vastaajista piti rooliamme kampusalueen kehittäjänä melko tai erittäin tärkeänä. Vastaajista 26 prosenttia katsoi toimintamme parantuneen viimeisen vuoden aikana.

Ekologinen vastuu

Uudistimme yhtiötasomme hiilijalanjäljen laskentatapaa, ja hiilijalanjäljen määrittämisemme on kansallisen tason kärkipäätä. Keräämme dataa mahdollisimman tarkkaan, ja olemme tyytyväisiä laskennan kattavuuteen. Lisäksi viime vuonna aloitimme olemassa olevien rakennustemme ympäristösertifioinnin ja valmistelimme isoa päästöjen kompensointiohjelmaa oman vähähiilisyystyön rinnalle.

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020