Henkilöstö 2019

 • 0
  Johtoryhmä
 • 0
  Asiantuntijat

Uusia asiantuntijoita ja näkökulmia

Toiminnastamme vastaa yhtiön liiketoiminnan kokoon nähden pieni, keskimäärin 30 työntekijästä koostuva asiantuntijaorganisaatio. Toimintamallissamme oma organisaatiomme on joustava sekä ketterä ja toimintamme perustuu yhteistyöhön ulkoisten kumppanien kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa rakennusyhtiöt, ylläpito- ja kiinteistöpalveluyritykset sekä rakennuttajakonsultit.

SYK jakautui vuonna 2019 neljään tiimiin: kampuskehitys ja markkinointi, rakennuttaminen ja ylläpito, asiakkuudet ja palvelut sekä liiketoiminnan hallinto, joka käsittää muun muassa talouden, rahoituksen ja viestinnän toiminnot. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä siirsimme ylläpitotoiminnot organisaatiossamme osaksi rakennuttamisliiketoimintaa asiakkuudet ja palvelut -yksiköstä.

Organisaatiomme vahvistui kesäkuussa kahdella uudella työntekijällä, kun palkkasimme kolmannen rakennuttajapäällikön vastaamaan investointihankkeista sekä uuteen tehtävään palvelukoordinaattorin vastaamaan asiakkaille suunnatun palvelutarjonnan toiminnasta. Lisäksi syksyllä meillä aloitti vuokra- ja palvelusopimuksien asiantuntijana vastavalmistunut työntekijä Student Work -yrityksen kautta, ja hänen on tarkoitus siirtyä yhtiön palvelukseen seuraavana vuonna. Vuoden aikana Kampusklubilla työelämään tutustui kaksi peruskoululaista TET-harjoittelijaa ja kolme toisen asteen opiskelijaa, yhteensä 18 viikon ajan.

Yhtiömme johdossa tapahtui merkittävä muutos, kun uutena toimitusjohtajana aloitti marraskuun alussa Sanna Sianoja ja yhtiön perustamisesta lähtien toimitusjohtajana toiminut Mauno Sievänen jäi eläkkeelle vuoden lopussa.

Sukupuolijakauma 31.12.2019

 • 0
  %
  Naiset
 • 0
  %
  Miehet

Aktiivisella koulutuksella alan etujoukoissa

Henkilöstöjohtamisemme on joustavaa, ja meillä on matala hierarkia. Meillä tekeminen ja tulokset ratkaisevat. Näemme, että henkilöstöjohtamisen tehtävänä on varmistaa tasapuolinen kohtelu ja yhdenmukaiset toimintamallit. Kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa henkilöstötapahtumat ja -koulutukset, sisäinen viestintä ja kehitystoiminta.

Henkilöstöämme kannustetaan kouluttautumaan ja ylläpitämään ammatillista osaamistaan. Laadimme koulutussuunnitelman vuosittain. Vuonna 2019 koko henkilöstön yhteisissä koulutuksissa keskityimme taloustietämyksen lisäämiseen ja sähköisten työvälineiden hyödyntämiseen. SYK Akatemia tuo jokaisesta hallinnollisesta tiimistä valittujen lähettiläiden myötä tutkimus- ja kehitystoimintaa lähemmäs liiketoiminnan tarpeita ja esittelee kuukausittaisissa TKI-iltapäivissä koko henkilöstölle toimialan ajankohtaista tutkimusta ja tapahtumia laajasti ja monitieteellisesti.

Kaikille työntekijöillemme pidetään kehityskeskustelu vähintään kerran vuodessa. Keskustelussa muun muassa määritellään yhtiön strategiasta johdetut henkilökohtaiset tavoitteet ja päämäärät. Henkilöstöä koskevat asiat, työsuojeluasiat, kartoitukset ja raportit käsittelemme koko henkilöstölle suunnatuissa palavereissa tai tiimipalavereissa.

Työhyvinvointia arjessa ja juhlassa

Tiiviissä asiantuntijaorganisaatiossa jokaisen yksilön työpanos ja osaaminen ovat tärkeitä töiden tehokkuuden ja sujumisen kannalta. Tiedostamme henkilöstön hyvinvoinnin merkittävän vaikutuksen työyhteisön arjessa.

Luotettava työterveyshuoltokumppani ja kattava työterveyshuoltosopimus varmistavat henkilöstölle hyvät mahdollisuudet terveytensä ylläpitämiseen. Työterveyshuoltomme on ollut kumppaninamme myös henkilöstökyselymme räätälöinnissä, tulosten käsittelyssä ja toimenpiteiden suunnittelussa. Vuosina 2018 ja 2019 toteutimme henkilöstökyselyn täysin SYKin tarpeisiin räätälöidysti, ja näiden kyselyiden perusteella vuoden aikana tapahtui positiivista kehitystä työmäärän, työtahdin ja töihin liittyvien haasteiden kohtuullisuudessa sekä työyhteisön ilmapiirissä ja ihmisten välisessä yhteistyössä työpaikalla.

Laadimme tavoitteet henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi ja terveyden edistämiseksi vuosittain yhdessä työterveyshuoltokumppanimme kanssa. Tuemme ennakoivaa työkykyä ylläpitävää toimintaa ja järjestämme henkilöstökoulutuksia sekä säännöllisesti että tarvittaessa.

Koko vakituinen henkilöstömme kuuluu kannustinpalkkiojärjestelmän piiriin. Työsuhde-etuihimme lukeutuvat esimerkiksi lounas-, kulttuuri- ja liikuntaedut sekä henkilöstökerhotoiminta.

Vietimme keväällä SYKin henkilöstöpäiviä Lappeenrannassa tutustumalla muun muassa yliopistolla valmistuneeseen peruskorjaushankkeeseen ja kuulimme yliopiston kuulumisia ennen virkistäytymistä ja vapaamuotoista yhdessäoloa. Lisäksi syksyllä vietimme henkilöstön ja laajan kutsuvierasjoukon kesken yhtiön 10-vuotisjuhlia ja vuoden lopussa juhlimme yhdessä eläkkeelle jäävän toimitusjohtajamme läksiäisten merkeissä. Kutsuimme tapahtumiin ydinkumppaneidemme edustajia, joiden kanssa työskentelemme tiiviissä arkisessa yhteistyössä SYKin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Henkilöstön määrä 2010–2019

Asiakkaat saavat keskittyä ydintoimintaansa talousasioidenkin ollessa kunnossa

Talousassistenttiamme Minnaa kiehtoo kiinteistöalan ja korkeakoulumaailman parissa työskentely.

Lue lisää ›

Modernien ja vastuullisten kiinteistöjen kärkijoukoissa

Ylläpitopäällikkömme Ville näkee ympäristövastuullisuuden SYKin ylläpitotoiminnan keskiössä.

Lue lisää ›

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020