Vuosi 2019 onnistui suunnitellusti. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on poikkeuksellinen kiinteistöomistaja, jolla on tärkeä rooli tarjota tiloja kotimaiselle korkeakoulukentälle.

Viime keväänä toteutimme laajan strategiakierroksemme, jonka puitteissa haastattelimme omistajuusnäkökulmasta yliopistoja ja valtion edustajia uudistuvaa strategiaamme varten. Yliopisto-opetuksen kehitys luo muutospainetta myös tiloille. Haastattelukierros antoi näkökulmaa tulevan strategiatyömme tueksi.

Korkeakoulukampusten odotetaan tulevaisuudessa kannustavan vuorovaikutukseen, mutta samalla yliopistoissa tarvitaan edelleenkin tiloja, joissa toteuttaa laadukasta opetusta ja tutkimusta. Opetus ja tutkimuskäytössäkin olevien tilojen käyttöastetta on kehitettävä entisestään ja tästäkin syystä asiakaskunnassamme pohditaankin vahvasti kohteiden kiinteistöstrategioita, ja sitä miten tilat voisivat vastata tulevaisuudessa paremmin oppilaitoksen toiminnan tavoitteisiin. Kampuksien palveluiden kehittäminen on olennainen osa yhteistä strategiatyötämme korkeakoulujen kanssa.

”Synergia on meille tärkeää: yrityksenä toimivat vuokralaiset ja yliopistot hyötyvät toisistaan.”

Yrityksien toiminta kampuksilla on kasvava trendi. Yritykset haluavat olla lähellä opiskelijoita, sillä olemalla osana opiskelijoiden arkea on helpompaa saada sopivia työntekijöitä eri alojen opiskelijoille soveltuviin tehtäviin. Samalla yritys luo työnantajamielikuvaansa uudelle työntekijäsukupolvelle. Korkeakoulujen ja yrityksien synergia on myös keskeisessä osassa yrityksien sijoittuessa kampusalueille.

Tilojen käyttäjien ja käyttötapojen muutos vaikuttaa jo olemassa olevan tilakannan konvertointiin. Kaikkea ei voi, tai edes kannata rakentaa uudelleen, vaan olemassa olevista rakennuksista kannattaa ottaa kaikki hyöty irti, niin itseämme kuin yhteistyökumppaneitamme haastaen nyt ja tulevaisuudessa. Olemassa olevien tilojen modernisointi nykyvaatimuksia vastaamaan ja käyttöasteen lisääminen on osaltaan myös ekologisesti kestävää toimintaa.

SYK on asettanut hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2030. Töitä on tehty jo paljon, mutta tulevaisuudessa tehdään vieläkin enemmän. Tässä prosessissa koko kiinteistökannan täytyy olla mukana. Ekologinen kestävyys näkyy toiminnassamme myös muilla tavoin. Jo vuonna 2018 markkinoille laskettu vihreä joukkovelkirjalaina, Green bond, on kerännyt paljon kiitosta vuoden 2019 aikana.

Lisäksi suurhankkeemme, Turun yliopiston kampusalueelle rakentuvalle Aurum-rakennukselle tavoitellaan Excellent-tason BREEAM-ympäristöluokitusta. Näitä BREEAM-järjestelmän Excellent-tason rakennuksia Suomessa on vain muutamia. Åbo Akademin ja Turun yliopiston käyttöön rakentuva monikäyttäjärakennus valmistuu vuonna 2021, ja sen kustannusarvio on 69 miljoonaa euroa.

Vuonna 2020 haluammekin erityisesti kehittää yhteistyötä osakasyliopistojen kanssa ja parantaa kommunikointia ja tapaa kehittää, visioida ja laajentaa yhteistä ymmärrystä. SYKin DNA:ssa on vahvasti demokulttuuri ja kokeilunhalu. Haluamme kannustaa yliopistoja miettimään entisestään omaa rooliaan tilan käyttäjänä ja sitä, miten he haluaisivat tilan käyttäjänä testata ja tutkia. Mielenkiintoisia tulevia demoja ovat muun muassa konenäön testaus tilatehokkuuden seurannassa ja pakohuoneiden toteuttaminen oppimismenetelmiin.

”SYKin kokeilukulttuuri on ollut itselleni jopa poikkeuksellista ja se tuo varmasti lisäarvoa niin asiakkaillemme kuin loppukäyttäjille samalla, kun se tuottaa meille kallisarvoista ymmärrystä.”

Väistyvän toimitusjohtajan terveiset

Mauno Sievänen työskenteli SYKin toimitusjohtajana aina yrityksen perustamisesta lokakuun 2019 loppuun.

Lue lisää ›

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020