Suomen Yliopistokiinteistöjen perustamisesta vuonna 2019 tuli kuluneeksi kymmenen vuotta. Kulunut aika on selvästi ainutlaatuinen matka, johon kuuluivat yhtiön perustaminen, luonteen luominen ja toimenpiteet uniikissa toimintaympäristössä.

SYK sai alkunsa 2000-luvun lopulla tapahtuneen yliopistouudistuksen pohjalta. Kymmenessä vuodessa toimintaympäristömme on muuttunut oleellisesti, minkä vuoksi vuosikymmenen viimeistä vuotta värittikin strategiatyön käynnistäminen.

Strategiatyön etenemistä hidastivat jonkin verran vuonna 2019 organisaatiomme muutokset. Alkuvuosi käynnistyi hallituksen uudelleenjärjestäytymisellä edellisen puheenjohtajan äkillisen menehtymisen vuoksi edeltävän vuoden lopulla. Uudelleenjärjestäytyminen osaltaan limittyi myös toimitusjohtajan vaihdoksen kanssa myöhemmin vuoden aikana.

”Meillä SYKissä on erinomaiset valmiudet kehittää kampuksia vastaamaan muuttuvia koulutustarpeita.”

Operatiivisesti vuosi eteni hankkeidemme osalta suunnitelmien mukaisesti. Hankkeita oli vuonna 2019 käynnissä yhteensä noin 200 kappaletta. Vuoden aikana niissä painottui erityisesti aikaisempina vuosina asetetut kestävän kehityksen tavoitteet. Investointitoimintamme pysyi edellisvuosien tasolla.

Vuoden aikana yhtiömme historian suurin investointi, Åbo Akademin ja Turun yliopiston käyttöön valmistuva Aurum, eteni aikataulussaan kustannusarvion ja kokonaissuunnitelman mukaan. Vuonna 2018 käynnistynyt hanke valmistuu vuonna 2021.

Suomen kokonaistilanne oli vuonna 2019 havaittavissa yritysten varovaisuutena toimitilainvestointeihin. Erityisesti ero korostui pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä – muualla Suomessa yritysten aktiivisuus on selvästi matalampaa kuin Helsingissä ja sen ympäristökunnissa. Tampereella Hervannan kampus on tässä poikkeus, jossa teknologiayhtiöt ovat laajentaneet toimintaansa tiloissamme.

Kehityssuunta kasvattaa yrityspalvelukonseptien merkitystä lähivuosina merkittävästi. Palvelut edesauttavat oppilaitoksien ja yrityksien yhteistyötä ja madaltavat yritysten kynnystä muuttaa kampusalueille.

”Olemassa oleviin rakennuksiin on jo sitoutunut valtava määrä hiilidioksidia. Rakennuksia tulisikin kehittää vastaamaan tämän päivän tarpeita tehokkaasti.”

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella oli havaittavissa myös uusinvestointikynnyksen nouseminen. Tämän seurauksena olemassa olevia rakennuksia tulisi pystyä käyttämään mahdollisimman tehokkaasti ja ekologisesti. Infran kehittäminen on myös kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista yhdessä uusinvestointien tuottovaatimuksien kasvaessa.

Suomi ja maailma on vuonna 2020 hyvin erinäköinen kuin yhtiön perustamisen vuotena 2009. SYKin uusi visio ja strategia tulee määritellä huolellisesti, sillä kansantalouden ja elinikäisen oppimisen kenttä asettavat myös aivan uudet haasteet ja edellytykset yhtiön toiminnalle. Tässä työssä haluan toivottaa SYKin uudelle toimitusjohtajalle ja hallitukselle onnea ja menestystä tulevaisuuteen.

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020