Eläväinen korkeakoulukampus lisää kaupungin vetovoimaa

SYK on suuri alueellinen vaikuttaja kaikissa pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa yliopistokaupungeissa. Kampuskehittämisessä lähtökohtamme on se, että kampukset ovat olennainen osa kaupunkien rakennetta. Kampukset ovat osa yliopistokaupungin asumis-, yritys- ja informaatioverkkoa sekä elinikäisen oppimisen verkkoa. Kampuksilta löytyvät tulevaisuuden tekijät, kuluttajat ja toimintaympäristöt. Kampukset tukevat seutukuntaa kansainvälisessä kilpailussa ja edistävät sen elinvoimaisuutta. Voidaan puhua kohtaamispaikasta, jossa ristiinpölytykseltä ei voi välttyä – miten koko kampus liittyy ympäröivään kaupunkirakenteeseen?

Kampus osaksi ympäröivää kaupunkirakennetta

Vuosi 2019 oli kampuskehittämisessä vahvasti kaavoitusvoittoinen, ja kaavoitusteema jatkuu myös vuoden 2020 aikana. Kaavoituksen keskeisin tavoitteemme on kampusalueen monipuolisen käyttötarkoituksen varmistaminen palveluineen. Kaavoitustyön yhteydessä tutkimme tulevaisuuden suhteen rakennusoikeuden määrän yhteistyössä yliopistojen kanssa ajatellen eri toimintoja. Näitä toimintoja ovat muun muassa tutkimus- ja opetusrakentaminen, asuminen, liike- ja toimistorakentaminen sekä palveluverkostorakentaminen. Näin liitämme kampuksen osaksi ympäröivää kaupunkirakennetta.

Kuopion kampuksen kokonaisvaltainen kaavan valmistuminen kuuden vuoden pitkäjänteisen työn jälkeen saatiin viime vuonna päätökseen. Lopputuloksena on monikäyttäjäkampuksen mukainen kaava, joka mahdollistaa asumisen, liiketoiminnan ja korkeakoulutoiminnan parhaat puolet. Alueen kehittäminen kaavan mukaisesti käynnistyy vuoden 2020 aikana.

Asumisen suhteen olemme miettineet, millaisena asumisen palvelut tulevaisuudessa tulisi tarjota kampusalueella. Asumisen on mahdollistettava niin lyhyt, väliaikainen asuminen kuin pitkäaikainenkin asuminen, jopa omistusasuminen. Ympärivuotinen asuminen luo kampukselle uutta näkökulmaa sekä rakennetta.

”Haemme ratkaisuja uudentyyppisistä asumisen palveluista kampuksille.”

Resurssiviisaus on osa vastuullisuuttamme

Tulevaisuuden kampukset ovat monikäyttäjäympäristöjä, joissa korkeakoulut ja liike-elämä ovat syvässä, vahvassa vuorovaikutuksessa. Nykyaikaiset kampukset osaltaan tukevat myös jakamis-, kierto- ja elämystalouden kehitystä.

Tunnistamme olemassa olevan rakennuskannan kehityspotentiaalin ja optimoimme sen käytön ja samalla vähennämme uudisrakentamisesta syntyvää hiilijalanjälkeä. Pyrimme ratkaisemaan vapautuvien tilojen haasteet käyttämällä resursseja viisaasti ja täyttämällä tilat järkevästi pitkällä aikavälillä.

Tavoitteenamme on mahdollisimman resurssiviisas tilojen yhteiskäyttö ja monipuolinen hyödyntäminen. Monikäyttäjärakennukset tuovat paitsi kustannustehokkuutta myös modernia vuorovaikutusta korkeakoulujen ja liike-elämän toimintaan. Monikäyttäjärakennukset mahdollistavat myös palveluiden tarjonnan kampuksella. Kaavoitustyö on tukevana toimintana tässä kestävän kehityksen ajattelumallissa.

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020