Missiomme on omistaa ja kehittää kansainvälisiä kampuksia osana elinvoimaisia yliopistokaupunkeja.

Visiomme on olla Euroopan arvostetuin kampuskehittäjä vuoteen 2019 mennessä.

Omistamme ja kehitämme kansainvälisiä kampuksia elinvoimaisissa yliopistokaupungeissa

Rakennamme ja kehitämme

Rakennamme ja kehitämme omistamistamme kampuksista kansainvälisen tason oppimisen ja uuden tiedon ympäristöjä, jotka houkuttelevat uusia toimijoita. Kampuksemme liittyvät monitasoisesti niitä ympäröiviin maakuntiin, ja ne ovat merkittäviä mahdollistajia omilla alueillaan.

Strategiakauden päätös

Vuonna 2016 käynnistynyt strategiajaksomme ulottui vuoden 2019 loppuun saakka. Kauden strategiset hankkeemme olivat kampus osana kaupunkia, kumuloituva osaaminen, kestävä kehitys ja kansainvälinen, kiehtova kampus. Osastrategioitamme ovat lisäksi viestintä ja digitalisaatio sekä tutkimus, kehitys ja innovaatio. Strategiakautemme toteutui suunnitellun mukaisesti, ja kauden aikana vahvistimme erityisesti yliopistokampusten roolia alueellisena vetovoimatekijänä. Useilla kampuksillamme jalkautui myös jatkuvan oppimisen teema, sillä tilojen käyttäjinä ovat nyt yliopiston lisäksi varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen toimijoita.

Käynnistimme uuden strategiajaksomme valmistelun vuonna 2018 yhteistyössä omistajien kanssa. Toimitusjohtajavaihdoksen myötä strategian valmistelua on päätetty jatkaa edelleen vuoden 2020 aikana, ja tavoitteenamme on tehdä päätös uudesta strategiasta vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kampus osana kaupunkia

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yliopistokampusten roolia talousalueellaan ja liittää kampus osaksi kaupunkirakennetta. Kampuksista luodaan vetovoimaisia ja monirakenteisia kaupungin osia, jotka ovat tiiviissä yhteydessä ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja tukevat kaupungin elinvoimaisuutta sekä mahdollistavat yliopistojen toteuttaa omaa tehtäväänsä.

Kumuloituva osaaminen

Osaamisen kumuloituminen tarkoittaa osaamisen rikastamista ja kartuttamista palveluverkostoomme. Samalla lisäämme investointien ennustettavuutta, kehitämme riskienhallintaa ja jakamista yhdessä palvelutoimittajien kanssa sekä uusien tulovirtojen, kehittämiskohteiden ja ideoiden synnyttämistä.

Demot eli pienet kokeilut ovat kumuloineet osaamistamme asiakasrajapinnassa koko strategiakautemme ajan. Olemme tehneet demotoimintaa yhdessä yliopistojen kanssa. Demotoiminta on auttanut meitä yhdessä oppimaan asioita ja kehittämään toimintaa kampuksilla. Demotoiminnasta on saatu onnistumisia ja oppimiskokemuksia, joista voimme yhdessä yliopistojen kanssa ammentaa myös tulevaisuudessa.

Kestävä kehitys

Strategiajaksomme aikana määrittelimme kestävän kehityksen tavoitteemme ja visiomme liiketoimintatavoitteidemme mukaisiksi tunnistamalla sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöllisen jalanjälkemme. Pystymme vaikuttamaan jalanjälkeemme merkittävästi haluamallamme tavalla. Raportoimme toiminnastamme sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisesta julkisesti ja avoimesti vähintään vuosittain.

Jatkamme käynnistyneiden kestävän kehityksen hankkeiden toteuttamista ja tähänastisten tulosten, esimerkiksi sisäilmahankkeiden, käytäntöön vientiä. Huomioimme kestävän kehityksen periaatteet kaikissa investoinneissamme ja toiminnassamme. Pyrimme muun muassa siihen, että kaikki uudiskohteemme saavat BREEAM-sertifioinnin ja tuemme asiakkaidemme pyrkimyksiä kestäviin ratkaisuihin. Lisäksi olemme käynnistäneet BREEAM In-Use -sertifioinnin ylläpitokohteille.

 

Kansainvälinen, kiehtova kampus

Toimintaympäristömme kansainvälistyy. Kampuksilla on yhä enemmän ulkomaalaisia opiskelijoita ja opettajia sekä muita työntekijöitä. Kansainvälinen, kiehtova kampus -hanke tarkoittaa uudenlaisten oppimisympäristöjen edelleen kehittämistä ja tutkimusympäristöjen pilotointia. Kampukset ovat monikulttuurisia kohtauspaikkoja, ja ne vastaavat korkeaa kansainvälistä tasoa.Kansainvälinen yhteistyö on meille tärkeää, sillä tarvitsemme kampusten kehittämiseksi kansainvälisiä näkemyksiä.

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020