Modernien ja vastuullisten kiinteistöjen kärkijoukoissa

Ylläpitopäällikkö Ville Kautto on työskennellyt SYKissä parisen vuotta. Hän toi mukanaan SYKiin yli 17 vuoden kokemuksen ylläpidon johtamisesta palveluntuottajan puolella. Ville näkee pitkästä urastaan palveluntuottajana isoa hyötyä nykyisessä työssään, sillä hän ymmärtää nyt tilaajanakin niin sanotusti pöydän toisen puolen toimintaa.

SYKissä Ville muun muassa varmistaa palvelutuotannon toimimisen, määrittää ylläpidon tahtotilaa yhdessä kampusmanagereiden kanssa ja toteuttaa heille toimintalinjaukset. Ville arvostaa työnsä monipuolisuutta ja sitä, että yhdessä kollegojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa he kulkevat alan etujoukoissa ja kehittävät nykyaikaista toimintaa. Erilaiset roolit tuovat työhön uutta näkökulmaa ja siten rikastavat toimintaa sekä lisäävät jokaisen omaa osaamista. Tiivis työporukka ja yhteisön välitön tunnelma ovat myös ehdottoman tärkeitä piirteitä Villen työpäivissä.

Ympäristövastuullisuus on ylläpidon keskiössä

SYKin merkittävän kiinteistömäärän vuoksi kiinteistöjen ylläpidolla on keskeinen rooli yhtiön vastuullisuudessa. Ekologinen vastuu ulottuukin oikeastaan kaikkeen Villen työssä.

–Vastuullisuus lähtee liikkeelle totta kai jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa, ja me ylläpidossa jatkamme sen toteutumista. Pyrimme esimerkiksi ihanteellisiin olosuhteisiin energiankulutuksen optimitasolla, jolloin myös kiinnitämme huomioita sisäolosuhteiden hallintaan. Lisäksi vaikkapa viime vuonna valitsimme uudet jätehuollon kumppanit, ja kilpailutuksessa keskeistä oli kumppanin vastuullinen toiminta.

Kiinteistöalalla Villeä kiehtoo sen jatkuva kehityspotentiaali. Kiinteistöt ovat iso osa kansallisvarallisuutta, ja Villen mukaan niissä on aina paljon kehitettävää ja opittavaakin muilta toimialoilta.

– On kiva olla töissä yhteisössä, jossa on voimakas kehittämisen tahtotila. Pidämme tärkeänä sekä ympäristöystävällisiä että jouhevia toimintatapoja, joiden ansiosta asiakkaan tulee nähdä mahdollisimman vähän vaivaa perusasioiden takia.

Tarpeenmukainen ylläpito ja uusiutuvat sähköntuotantomuodot ovat tulevaisuutta

Villen arkea viitoittivat viime vuonna paljon tarpeenmukaisen ylläpidon sekä sähkönkulutusjoustotoiminnan kehityshankkeet, jotka niin ikään korostavat SYKin vastuullisia periaatteita.

– Tavoitteenamme on tiedolla johtamisen malli, jossa osaavat ihmiset ja nykytalotekniikka ja -analytiikka ohjaavat huollon resursseja oikein. Hienovaraisella ohjausten optimoinnilla puolestaan tulevaisuudessa mahdollistamme uusiutuvien energianlähteiden käytön sähköntuotannossa ja pienennämme osaltamme hiilijalanjälkeä valtakunnan verkostossa.

Viime vuonna toimintaympäristöön toivat muutoksia osin uudet managerirekrytoinnit ja edellisvuonna tehty managerimallin muutos sekä Vaasan yliopistokampuksen myynti. Ville näki muutoksiin liittyneet perehdytysprosessit, toimintamallien läpikäynnit, vastuunsiirrot ja uudelleenjärjestelyt kiinnostavana kehityksen paikkana.

– On tärkeää, ettemme kangistu kaavoihin, vaan aika ajoin mahdollisimman avoimesti parannamme toimintatapojamme. Edistimme viime vuonna monia yhteistyöprojekteja, joissa tunnemme kumppanimme aiempaa selkeämmin toistemme tahtotilat ja siten saavutamme parhaat mahdolliset lopputulokset.

 

© Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 2020